Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

4:1 Mig ők azonban a nephez szolottak, oda leptek hozzajuk a papok es a templom felügyelője es a sadduczeusok,

4:2 Neheztelve a miatt, hogy ők a nepet tanitjak, es hirdetik a Jezusban a halalbol valo feltamadast;

4:3 És rajuk vetek kezüket, es vetek őket őrizet ala masnapig, mert mar este vala.

4:4 Sokan pedig azok közül, kik hallgatak az iget, hivenek; es lőn a ferfiak szama mintegy ötezer.

4:5 Lőn pedig, hogy masnapra egybegyűlenek azoknak fejei, venei es irastudoi Jeruzsalembe.

4:6 És Annas, a főpap, es Kajafas es Janos es Sandor, es a kik csak főpapi nemzetsegbeliek valanak.

4:7 És mikor őket a közepre allatak, tudakozzak vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda nev altal cselekedtetek ti ezt?

4:8 Akkor Peter, Szent Lelekkel megtelve, monda nekik: Nepnek fejedelmei es Izraelnek venei!

4:9 Ha e mai napon mi egy nyavalyas emberrel valo jotetemeny felől hallgattatunk ki, mi altal gyogyult meg ez:

4:10 Legyen tudtotokra mindnyajotoknak es az Izrael egesz nepenek, hogy a nazaretbeli Jezus Krisztusnak neve altal, a kit ti megfeszitettetek, kit Isten feltamasztott halottaibol, az altal all ez ti előttetek epsegben.

4:11 Ez ama kő, melyet ti epitők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejeve.

4:12 És nincsen senkiben masban idvesseg: mert nem is adatott emberek között az eg alatt mas nev, mely altal kellene nekünk megtartatnunk.

4:13 Mikor pedig lattak Peternek es Janosnak a szolasban valo batorsagukat, es megertettek, hogy irastudatlan es közönseges emberek, csodalkoznak vala; meg is ismerek őket, hogy a Jezussal voltak vala.

4:14 Mikor azonban lattak, hogy a mely ember meggyogyult vala, ő velök együtt ott all, semmit nem birtak ellenök szolni.

4:15 Mikor pedig őket a gyűlesből kiküldöttek, tanacskoztak maguk közt[,] mondvan:

4:16 Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvanvalo csoda lőn altalok, mindazoknak, kik Jeruzsalemben laknak, tudtokra van, es el nem tagadhatjuk.

4:17 De hogy tovabb ne terjedjen a nep között, fenyegetessel fenyegessük meg őket, hogy többe egy embernek se szoljanak ebben a nevben.

4:18 Azert beszolitvan őket, megparancsolak nekik, hogy teljesseggel ne szoljanak es ne tanitsanak a Jezus neveben.

4:19 Peter es Janos pedig felelven, mondanak nekik: Vajjon igaz dolog-e Isten előtt, ratok hallgatnunk inkabb, hogynem Istenre, iteljetek meg!

4:20 Mert nem tehetjük, hogy a miket lattunk es hallottunk, azokat ne szoljuk.

4:21 Amazok pedig nem talalvan semmi modot, hogyan büntessek meg őket, meg megfenyegetven, elbocsatak őket a nep miatt, mert mindnyajan dicsőitik vala az Istent azert, a mi törtent.

4:22 Mert több vala negyven esztendősnel az az ember, kin a gyogyitasnak ez a csodaja lett vala.

4:23 Mikor pedig elbocsattattak, menenek az öveikhez, es elbeszelek, a miket a főpapok es a venek mondottak nekik.

4:24 Ezek pedig mikor hallottak, egy szivvel-lelekkel felemelek szavokat az Istenhez, es mondanak: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet es a földet, a tengert es minden azokban levő dolgot.

4:25 Ki Davidnak, a te szolgadnak szaja altal ezt mondottad: Miert zugolodtak a poganyok, es gondoltak a nepek hiabavalokat?

4:26 Felallottak a földnek kiralyai, es a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen es az ő Krisztusa ellen.

4:27 Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jezus ellen, a kit felkentel, Herodes es Ponczius Pilatus a poganyokkal es Izrael nepevel,

4:28 Hogy veghezvigyek, a mikről a te kezed es a te tanacsod eleve elvegezte volt, hogy megtörtenjenek.

4:29 Most azert, Urunk, tekints az ő fenyegeteseikre: es adjad a te szolgaidnak, hogy teljes batorsaggal szoljak a te beszededet,

4:30 A te kezedet kinyujtvan gyogyitasra; es hogy jelek es csodak törtenjenek a te szent Fiadnak, a Jezusnak neve altal.

4:31 És minekutana könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; es betelenek mindnyajan Szent Lelekkel, es az Isten beszedet batorsaggal szoljak vala.

4:32 A hivők sokasaganak pedig szive-lelke egy vala; es senki semmi marhajat nem monda magaenak, hanem nekik mindenök köz vala.

4:33 És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonysagot az Úr Jezus feltamadasarol; es nagy kegyelem vala mindnyajukon.

4:34 Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy hazak birtokosai voltak, eladvan, elhozak az eladottak arat,

4:35 És letevek az apostolok labainal: aztan elosztatott az egyesek közt, a mint kinek-kinek szüksege vala.

4:36 Jozsef is, ki az apostoloktol Barnabasnak neveztetett el (a mi megmagyarazva annyi, mint Vigasztalas Fia), Levita, szarmazasa szerint ciprusi.

4:37 Mivelhogy neki mezeje vala, eladvan, a penzt elhoza, es az apostolok labainal leteve.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase