Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

1:1 Első könyvemet irtam, Theofilus, mindazokrol, a miket kezdett Jezus cselekedni es tanitani,

1:2 Mind a napig, melyen fölvitetek, minekutana parancsolatokat adott a Szent Lelek altal az apostoloknak, kiket valasztott vala maganak.

1:3 Kiknek az ő szenvedese utan sok jel altal meg is mutatta, hogy ő el, negyven napon at megjelenven nekik, es szolvan az Isten orszagara tartozo dolgokrol.

1:4 És velök összejöven, meghagya nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsalemből, hanem varjak be az Atyanak igeretet, melyet [ugymond,] hallottatok tőlem:

1:5 Hogy Janos ugyan vizzel keresztelt, ti azonban Szent Lelekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

1:6 Mikor azert azok egybegyűltek, megkerdek őt, mondvan: Uram, avagy nem ez időben allitod-e helyre az orszagot Izraelnek?

1:7 Monda pedig nekik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmaba helyheztetett.

1:8 Hanem vesztek erőt, minekutana a Szent Lelek eljő reatok: es lesztek nekem tanuim ugy Jeruzsalemben, mint az egesz Judeaban es Samariaban es a földnek mind vegső hataraig.

1:9 És mikor ezeket mondotta, az ő lattokra felemeltetek, es felhő foga el őt szemeik elől.

1:10 És a mint szemeiket az egre függesztettek, mikor ő elmene, ime ket ferfiu allott meg mellettük feher ruhaban,

1:11 Kik szoltak is: Galileabeli ferfiak, mit allotok nezve a mennybe? Ez a Jezus, a ki felvitetek tőletek a mennybe, akkepen jő el, a mikepen lattatok őt felmenni a mennybe.

1:12 Akkor megterenek Jeruzsalembe a hegyről, mely hivatik Olajfak [hegyenek,] mely Jeruzsalem mellett van, egy szombat[napi] jaroföldre.

1:13 És mikor bementek, felmenenek a felsőhazba, a hol szallva valanak: Peter es Jakab, Janos es Andras, Filep es Tamas, Bertalan es Mate, Jakab, az Alfeus fia, es Simon, a zelota, es Judas, a Jakab fia.

1:14 Ezek mindnyajan egy szivvel-lelekkel foglalatosak valanak az imadkozasban es a könyörgesben, az asszonyokkal es Mariaval, Jezusnak anyjaval, es az ő atyjafiaival együtt.

1:15 És azokban a napokban felkelven Peter a tanitvanyok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy szazhusz főnyi sokasag):

1:16 Atyamfiai, ferfiak, szükseg volt betelni annak az irasnak, melyet megjövendölt a Szent Lelek David szaja altal Judas felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogtak Jezust.

1:17 Mert mi közenk szamlaltatott, es elnyerte ennek a szolgalatnak az osztalyreszet.

1:18 (Ez [hat] mezőt szerze hamissaganak bereből; es ala zuhanvan, elhasadt közepen, es minden belső resze kiomlott.

1:19 És [ez] tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsalemben lakoznak; ugy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamanak, azaz Vermezőnek neveztetett el.)

1:20 Mert meg van irva a Zsoltarok könyveben: Legyen az ő lakohelye puszta, es ne legyen lako abban. És: Az ő püspökseget mas vegye el.

1:21 Szükseg azert, hogy azok közül a ferfiak közül, a kik velünk együtt jartak minden időben, mig az Úr Jezus közöttünk jart-kelt,

1:22 A Janos keresztsegetől kezdve mind a napig, melyen fölvitetek tőlünk, azok közül egy az ő feltamadasanak bizonysaga legyen mivelünk egyetemben.

1:23 Állatanak azert elő kettőt, Jozsefet, ki hivatik Barsabasnak, kinek mellekneve Justus vala, es Matyast.

1:24 És imadkozvan, mondanak: Te, Uram, ki mindeneknek szivet ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kivalasztottal,

1:25 Hogy elnyerje az osztalyreszet e szolgalatnak es apostolsagnak, melytől eltevelyedek Judas, hogy az ő sajat helyere jusson.

1:26 Sorsot vetenek azert reajok, es esek a sors Matyasra, es a tizenegy apostol köze szamlaltatek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase