Main Index: Hungarian Bible

Janos 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

20:1 A hetnek első napjan pedig jo reggel, a mikor meg sötetes vala, oda mene Maria Magdalena a sirhoz, es lata, hogy elvetetett a kő a sirrol.

20:2 Futa azert es mene Simon Peterhez es ama masik tanitvanyhoz, a kit Jezus szeret vala, es monda nekik: Elvittek az Urat a sirbol, es nem tudjuk, hova tettek őt.

20:3 Kimene azert Peter es a masik tanitvany, es menenek a sirhoz.

20:4 Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama masik tanitvany hamar megelőze Petert, es előbb juta a sirhoz;

20:5 És lehajolvan, lata, hogy ott vannak a lepedők; mindazaltal nem megy vala be.

20:6 Megjöve azutan Simon Peter [is] nyomban utana, es bemene a sirba: es lata, hogy a lepedők ott vannak.

20:7 És a keszkenő, a mely az ő fejen volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölitve egy helyen.

20:8 Akkor aztan bemene a masik tanitvany is, a ki először jutott a sirhoz, es lat es hisz vala.

20:9 Mert nem tudjak vala meg az irast, hogy fel kell tamadnia a halalbol.

20:10 Visszamenenek azert a tanitvanyok az öveikhez.

20:11 Maria pedig künn all vala a sirnal sirva. A mig azonban sirankozek, behajol vala a sirba;

20:12 És lata ket angyalt feher ruhaban ülni, egyiket fejtől, masikat labtol, a hol a Jezus teste feküdt vala.

20:13 És mondanak azok neki: Asszony mit sirsz? Monda nekik: Mert elvittek az en Uramat, es nem tudom, hova tettek őt.

20:14 És mikor ezeket mondotta, hatra fordula, es lata Jezust [ott] allani, es nem tudja vala, hogy Jezus az.

20:15 Monda neki Jezus: Asszony, mit sirsz? kit keressz? Az pedig azt gondolvan, hogy a kertesz az, monda neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, es en elviszem őt.

20:16 Monda neki Jezus: Maria! Az megfordulvan, monda neki: Rabboni! a mi azt teszi: Mester!

20:17 Monda neki Jezus: Ne illess engem; mert nem mentem meg fel az en Atyamhoz; hanem menj az en atyamfiaihoz es mondd nekik: Felmegyek az en Atyamhoz es a ti Atyatokhoz, es az en Istenemhez, es a ti Istenetekhez.

20:18 Elmene Maria Magdalena, hirdetven a tanitvanyoknak, hogy latta az Urat, es [hogy] ezeket mondotta neki.

20:19 Mikor azert estve vala, azon a napon, a hetnek első napjan, es mikor az ajtok zarva valanak, a hol egybegyűltek vala a tanitvanyok, a zsidoktol valo felelem miatt, eljöve Jezus es megalla a közepen, es monda nekik: Bekesseg nektek!

20:20 És ezt mondvan, megmutata nekik a kezeit es az oldalat. Örvendezenek azert a tanitvanyok, hogy latjak vala az Urat.

20:21 Ismet monda azert nekik Jezus: Bekesseg nektek! A mikent engem küldött vala az Atya, en is akkepen küldelek titeket.

20:22 És mikor ezt mondta, rajuk lehelle, es monda nekik: Vegyetek Szent Lelket:

20:23 A kiknek bűneit megbocsatjatok, megbocsattatnak azoknak; a kikeit megtartjatok, megtartatnak.

20:24 Tamas pedig, egy a tizenkettő közül, a kit Kettősnek hivtak, nem vala ő velök, a mikor eljött vala Jezus.

20:25 Mondanak azert neki a többi tanitvanyok: Lattuk az Urat. Ő pedig monda nekik: Ha nem latom az ő kezein a szegek helyeit, es be nem bocsatom ujjaimat a szegek helyebe, es az en kezemet be nem bocsatom az ő oldalaba, semmikepen el nem hiszem.

20:26 És nyolcz nap mulva ismet benn valanak az ő tanitvanyai, Tamas is ő velök. Noha az ajto zarva vala, bemene Jezus, es megalla a közepen es monda: Bekesseg nektek!

20:27 Azutan monda Tamasnak: Hozd ide a te ujjadat es nezd meg az en kezeimet; es hozd [ide] a te kezedet, es bocsassad az en oldalamba: es ne legy hitetlen, hanem hivő.

20:28 És felele Tamas es monda neki: Én Uram es en Istenem!

20:29 Monda neki Jezus: Mivelhogy lattal engem, Tamas, hittel: boldogok, a kik nem latnak es hisznek.

20:30 Sok mas jelt is mivelt ugyan Jezus az ő tanitvanyai előtt, a melyek nincsenek megirva ebben a könyvben;

20:31 Ezek pedig azert irattak meg, hogy higyjetek, hogy Jezus a Krisztus, az Istennek Fia, es hogy [ezt] hiven, eletetek legyen az ő neveben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase