Main Index: Hungarian Bible

Janos 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

19:1 Akkor azert előfoga Pilatus Jezust, es megostoroztata.

19:2 És a vitezek tövisből koronat fonvan, a fejere tevek, es bibor köntöst adanak rea,

19:3 És mondanak: Üdvöz legy zsidok kiralya! És arczul csapdossak vala őt.

19:4 Majd ismet kimene Pilatus, es monda nekik: Íme kihozom őt nektek, hogy ertsetek meg, hogy nem talalok benne semmi bűnt.

19:5 Kimene azert Jezus a töviskoronat es a bibor köntöst viselve. És monda nekik [Pilatus:] Ímhol az ember!

19:6 Mikor azert latjak vala őt a papifejedelmek es a szolgak, kialtozanak, mondvan: Feszitsd meg, feszitsd meg! Monda nekik Pilatus: Vigyetek el őt ti es feszitsetek meg, mert en nem talalok bűnt ő benne.

19:7 Felelenek neki a zsidok: Nekünk törvenyünk van, es a mi törvenyünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten Fiava tette magat.

19:8 Mikor pedig ezt a beszedet hallotta Pilatus, meg inkabb megremül vala;

19:9 És ismet bemene a törvenyhazba, es szola Jezusnak: Honnet valo vagy te? De Jezus nem felelt neki.

19:10 Monda azert neki Pilatus: Nekem nem szolsz-e? Nem tudod-e hogy hatalmam van arra, hogy megfeszitselek, es hatalmam van arra, hogy szabadon bocsassalak?

19:11 Felele Jezus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: nagyobb bűne van azert annak, a ki a te kezedbe adott engem.

19:12 Ettől fogva igyekszik vala Pilatus őt szabadon bocsatani; de a zsidok kialtozanak, mondvan: Ha ezt szabadon bocsatod, nem vagy a csaszar baratja; valaki magat kiralylya teszi, ellene mond a csaszarnak!

19:13 Pilatus azert, a mikor hallja vala e beszedet, kihoza Jezust, es űle a törvenytevő szekbe azon a helyen, a melyet Kőpadolatnak hivtak, zsidoul pedig Gabbathanak.

19:14 Vala pedig a husvet pentekje; es mintegy hat ora. És monda a zsidoknak: Ímhol a ti kiralyotok!

19:15 Azok pedig kialtoznak vala: Vidd el, vidd el, feszitsd meg őt! Monda nekik Pilatus: A ti kiralyotokat feszitsem meg? Felelenek a papifejedelmek: Nem kiralyunk van, hanem csaszarunk!

19:16 Akkor azert nekik ada őt, hogy megfeszittessek. Átvevek azert Jezust es elvivek.

19:17 És emelven az ő keresztfajat, mene az ugynevezett Koponya helyere, a melyet heberül Golgothanak hivnak:

19:18 A hol megfeszitek őt, es ő vele mas kettőt, egyfelől, es masfelől, közepen pedig Jezust.

19:19 Pilatus pedig czimet is ira, es felteve a keresztfara. Ez vala pedig az iras: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

19:20 Sokan olvasak azert e czimet a zsidok közül; mivelhogy közel vala a varoshoz az a hely, a hol Jezus megfeszittetett vala: es heberül, görögül es latinul vala [az] irva.

19:21 Mondanak azert Pilatusnak a zsidok papifejedelmei: Ne ird: A zsidok kiralya; hanem hogy ő mondotta: A zsidok kiralya vagyok.

19:22 Felele Pilatus: A mit megirtam, megirtam.

19:23 A vitezek azert, mikor megfeszitettek Jezust, vevek az ő ruhait, es negy reszre osztak, egy reszt mindenik viteznek, es a köntöset. A köntös pedig varrastalan vala, felülről mindvegig szövött.

19:24 Mondanak azert egymasnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rea, kie legyen. Hogy beteljesedjek az iras, a mely ezt mondja: Megosztoztak ruhaimon, es a köntösömre sorsot vetettek. A vitezek tehat ezeket művelek.

19:25 A Jezus keresztje alatt pedig ott allottak vala az ő anyja, es az ő anyjanak nőtestvere; Maria, a Kleopas [felesege,] es Maria Magdalena.

19:26 Jezus azert, mikor latja vala, hogy [ott] all az ő anyja es az a tanitvany, a kit szeret vala, monda az ő anyjanak: Asszony, imhol a te fiad!

19:27 Azutan monda a tanitvanynak: Ímhol a te anyad! És ettől az oratol magahoz fogada azt az a tanitvany.

19:28 Ezutan tudvan Jezus, hogy immar minden elvegeztetett, hogy beteljesedjek az iras, monda: Szomjuhozom.

19:29 Vala pedig ott egy eczettel teli edeny. Azok azert szivacsot töltven meg eczettel, es izsopra teven [azt,] oda vivek az ő szajahoz.

19:30 Mikor azert elvette Jezus az eczetet, monda: Elvegeztetett! És lehajtvan fejet, kibocsata lelket.

19:31 A zsidok pedig, hogy a testek szombaton at a keresztfan ne maradjanak, miutan pentek vala, (mert annak a szombatnak napja nagy [nap] vala) kerek Pilatust, hogy törjek meg azoknak labszarait es vegyek le [őket.]

19:32 Eljövenek azert a vitezek, es megtörek az elsőnek labszarait es a masiket [is,] a ki ő vele együtt feszittetett meg;

19:33 Mikor pedig Jezushoz erenek es latjak vala, hogy ő mar halott, nem törek meg az ő labszarait;

19:34 Hanem egy a vitezek közül dardaval döfe meg az ő oldalat, es azonnal ver es viz jöve ki [abbol.]

19:35 És a ki latta, bizonysagot tett, es igaz az ő tanubizonysaga; es az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higyjetek.

19:36 Mert azert lettek ezek, hogy beteljesedjek az iras: Az ő csontja meg ne törettessek.

19:37 Masutt ismet igy szol az iras: Neznek majd arra, a kit altalszegeztek.

19:38 Ezek utan pedig kere Pilatust az arimathiai Jozsef (a ki a Jezus tanitvanya vala, de csak titokban, a zsidoktol valo felelem miatt), hogy levehesse a Jezus testet. És megengede Pilatus. Elmene azert es leveve a Jezus testet.

19:39 Eljöve pedig Nikodemus is (a ki ejszaka ment vala először Jezushoz), hozvan mirhabol es aloebol valo kenetet, mintegy szaz fontot.

19:40 Vevek azert a Jezus testet, es begöngyölgetek azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidoknal szokas temetni.

19:41 Azon a helyen pedig, a hol megfeszittetek, vala egy kert, es a kertben egy uj sir, a melybe meg senki sem helyheztetett vala.

19:42 A zsidok pentekje miatt azert, mivelhogy az a sir közel vala, abba helyheztetek Jezust.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase