Main Index: Hungarian Bible

Janos 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

18:1 Mikor ezeket mondta vala Jezus, kimene az ő tanitvanyaival együtt tul a Kedron patakan, a hol egy kert vala, a melybe bemenenek ő es az ő tanitvanyai.

18:2 Ismere pedig azt a helyet Judas is, a ki őt elarulja vala; mivelhogy gyakorta ott gyűlt egybe Jezus az ő tanitvanyaival.

18:3 Judas azert magahoz veven a [katonai] csapatot, es a papi fejedelmektől es a farizeusoktol szolgakat, oda mene faklyakkal, lampasokkal es fegyverekkel.

18:4 Jezus azert tudvan mindazt, a mi rea következendő vala, előre mene, es monda azoknak: Kit kerestek?

18:5 Felelenek neki: A nazareti Jezust. Monda nekik Jezus: Én vagyok. [Ott] allt pedig ő velök Judas is, a ki elarulta őt.

18:6 Mikor azert azt monda nekik, hogy: Én vagyok; hatra vonulanak es földre esenek.

18:7 Ismet megkerdeze azert őket: Kit kerestek? És azok mondanak: A nazareti Jezust.

18:8 Felele Jezus: Mondtam nektek, hogy en vagyok [az.] Azert, ha engem kerestek, ezeket bocsassatok el;

18:9 Hogy beteljesüljön a beszed, a melyet mondott: Azok közül, a kiket nekem adtal, senkit sem vesztettem el.

18:10 Simon Peter pedig, a kinek szablyaja vala, kiranta azt, es megüte a főpap szolgajat, es levaga annak jobb fület. A szolga neve pedig Malkus vala.

18:11 Monda azert Jezus Peternek: Tedd hüvelyebe a te szablyadat; avagy nem kell-e kiinnom a pohart, a melyet az Atya adott nekem?

18:12 A csapat azert es az ezredes es a zsidok szolgai megfogak Jezust, es megkötözek őt,

18:13 És vivek őt először Annashoz; mert ipa vala [ez] Kajafasnak, a ki abban az esztendőben főpap vala.

18:14 Kajafas pedig az vala, a ki tanacsolta vala a zsidoknak, hogy jobb, hogy egy ember veszszen el a nepert.

18:15 Simon Peter pedig, es egy masik tanitvany követi vala Jezust. Ez a tanitvany pedig ismerős vala a főpappal, es bemene Jezussal együtt a főpap udvaraba,

18:16 Peter pedig kivül all vala az ajtonal. Kimene azert ama masik tanitvany, a ki a főpappal ismerős vala, es szola az ajtoőrzőnek, es bevive Petert.

18:17 Szola azert Peterhez az ajtoőrző leany: Nemde, te is ez ember tanitvanyai közül valo vagy? Monda ő: Nem vagyok.

18:18 A szolgak pedig es a poroszlok [ott] allnak vala, szitvan a tüzet, mivelhogy hűvös vala, es melegszenek vala. [Ott] all vala pedig Peter is ő velök együtt, es melegszik vala.

18:19 A főpap azert kerdeze Jezust az ő tanitvanyai felől, es az ő tudomanya felől.

18:20 Felele neki Jezus: Én nyilvan szolottam a vilagnak, en mindenkor tanitottam a zsinagogaban es a templomban, a hol a zsidok mindenünnen összegyülekeznek; es titkon semmit sem szolottam.

18:21 Mit kerdesz engem? Kerdezd azokat, a kik hallottak, mit szoltam nekik: ime ők tudjak, a miket nekik szolottam.

18:22 Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlok közül, a ki ott all vala, arczul üte Jezust, mondvan: igy felelsz-e a főpapnak?

18:23 Felele neki Jezus: Ha gonoszul szoltam, tegy bizonysagot a gonoszsagrol; ha pedig jol, miert versz engem.

18:24 Elkülde őt Annas megkötözve Kajafashoz, a főpaphoz.

18:25 Simon Peter pedig [ott] all vala es melegszik vala. Mondanak azert neki: Nemde, te is ennek a tanitvanyai közül valo vagy? Megtagada ő, es monda: Nem vagyok.

18:26 Monda egy a főpap szolgai közül, rokona annak, a kinek a fület Peter levagta: Nem lattalak-e en teged ő vele együtt a kertben?

18:27 Ismet megtagada azert Peter; es a kakas azonnal megszolala.

18:28 Vivek azert Jezust Kajafastol a törvenyhazba. Vala pedig reggel. És ők nem menenek be a törvenyhazba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessek a husvetibaranyt.

18:29 Kimene azert Pilatus ő hozzajok, es monda: Micsoda vadat hoztok fel ez ember ellen?

18:30 Felelenek es mondanak neki: Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe.

18:31 Monda azert nekik Pilatus: Vigyetek el őt ti, es iteljetek meg őt a ti törvenyeitek szerint. Mondanak azert neki a zsidok: Nekünk senkit sem szabad megölnünk;

18:32 Hogy beteljesedjek a Jezus szava, a melyet monda, a mikor jelenti vala, hogy milyen halallal kell majd meghalnia.

18:33 Ismet bemene azert Pilatus a törvenyhazba, es szolitja vala Jezust, es monda neki: Te vagy a Zsidok kiralya?

18:34 Felele neki Jezus: Magadtol mondod-e te ezt, vagy masok beszeltek neked en felőlem?

18:35 Felele Pilatus: Avagy zsido vagyok-e en? A te neped es a papifejedelmek adtak teged az en kezembe: mit cselekedtel?

18:36 Felele Jezus: Az en orszagom nem e vilagbol valo. Ha e vilagbol valo volna az en orszagom, az en szolgaim vitezkednenek, hogy at ne adassam a zsidoknak. Ámde az en orszagom nem innen valo.

18:37 Monda azert neki Pilatus: Kiraly vagy-e hat te csakugyan? Felele Jezus: Te mondod, hogy en kiraly vagyok. Én azert születtem, es azert jöttem e vilagra, hogy bizonysagot tegyek az igazsagrol. Mindaz, a ki az igazsagbol valo, hallgat az en szomra.

18:38 Monda neki Pilatus: Micsoda az igazsag? És a mint ezt monda, ujra kimene a zsidokhoz, es monda nekik: Én nem talalok benne semmi bűnt.

18:39 Szokas pedig az nalatok, hogy elbocsassak nektek egyet a husvetünnepen: akarjatok-e azert, hogy elbocsassam nektek a zsidok kiralyat?

18:40 Kialtanak azert viszont mindnyajan, mondvan: Nem ezt, hanem Barabbast. Ez a Barabbas pedig tolvaj vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase