Main Index: Hungarian Bible

Janos 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

17:1 Ezeket beszelte Jezus; es felemele szemeit az egre, es monda: Atyam, eljött az ora; dicsőitsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőitsen teged;

17:2 A mikent te hatalmat adtal neki minden testen, hogy örök eletet adjon mindennek, a mit neki adtal.

17:3 Az pedig az örök elet, hogy megismerjenek teged, az egyedül igaz Istent, es a kit elküldtel, a Jezus Krisztust.

17:4 Én dicsőitettelek teged e földön: elvegeztem a munkat, a melyet ream biztal, hogy vegezzem azt.

17:5 És most te dicsőits meg engem, Atyam, te magadnal azzal a dicsőseggel, a melylyel birtam te nalad a vilag letele előtt.

17:6 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e vilagbol nekem adtal: tieid valanak, es nekem adtad azokat, es a te beszededet megtartottak.

17:7 Most tudtak meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nekem adtal:

17:8 Mert ama beszedeket, a melyeket nekem adtal, ő nekik adtam; es ők befogadtak, es igazan megismertek, hogy en tőled jöttem ki, es elhittek, hogy te küldtel engem.

17:9 Én ezekert könyörgök: nem a vilagert könyörgök, hanem azokert, a kiket nekem adtal, mert a tieid.

17:10 És az enyemek mind a tieid, es a tieid az enyemek: es megdicsőittetem ő bennök.

17:11 És nem vagyok többe e vilagon, de ők a vilagon vannak, en pedig te hozzad megyek. Szent Atyam, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nekem adtal, hogy egyek legyenek, mint mi!

17:12 Mikor velök valek a vilagon, en megtartam őket a te nevedben; a kiket nekem adtal, megőrizem, es senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az iras beteljesüljön.

17:13 Most pedig te hozzad megyek; es ezeket beszelem a vilagon, hogy ők az en örömemet teljesen birjak ő magokban.

17:14 Én a te igedet nekik adtam; es a vilag gyűlölte őket, mivelhogy nem e vilagbol valok, a mint hogy en sem e vilagbol vagyok.

17:15 Nem azt kerem, hogy vedd ki őket e vilagbol, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztol.

17:16 Nem e vilagbol valok, a mint hogy en sem e vilagbol vagyok.

17:17 Szenteld meg őket a te igazsagoddal: A te iged igazsag.

17:18 A mikepen te küldtel engem e vilagra, ugy küldtem en is őket e vilagra;

17:19 És en ő erettök [oda] szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekke legyenek [az] igazsagban.

17:20 De nemcsak ő erettök könyörgök, hanem azokert is, a kik az ő beszedökre hisznek majd en bennem;

17:21 Hogy mindnyajan egyek legyenek; a mint te en bennem, Atyam, es en te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a vilag, hogy te küldtel engem.

17:22 És en azt a dicsőseget, a melyet nekem adtal, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, a mikepen mi egy vagyunk:

17:23 Én ő bennök, es te en bennem: hogy tökeletesen egygye legyenek, es hogy megismerje a vilag, hogy te küldtel engem, es szeretted őket, a mikent engem szerettel.

17:24 Atyam, a kiket nekem adtal, akarom, hogy a hol en vagyok, azok is en velem legyenek; hogy meglathassak az en dicsősegemet, a melyet nekem adtal: mert szerettel engem e vilag alapjanak felvettetese előtt.

17:25 Igazsagos Atyam! És e vilag nem ismert teged, de en ismertelek teged; es ezek megismerik, hogy te küldtel engem;

17:26 És megismertettem ő velök a te nevedet, es megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettel, es en [is] ő bennök [legyek.]

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase