Main Index: Hungarian Bible

Janos 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

14:1 Ne nyugtalankodjek a ti szivetek: higyjetek Istenben, es higyjetek en bennem.

14:2 Az en Atyamnak hazaban sok lakohely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet keszitsek nektek.

14:3 És ha majd elmegyek es helyet keszitek nektek, ismet eljövök es magamhoz veszlek titeket; hogy a hol en vagyok, ti is ott legyetek.

14:4 És hogy hova megyek en, tudjatok; az utat is tudjatok.

14:5 Monda neki Tamas: Uram, nem tudjuk hova megy; mimodon tudhatjuk azert az utat?

14:6 Monda neki Jezus: Én vagyok az ut, az igazsag es az elet; senki sem mehet az Atyahoz, hanemha en altalam.

14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertetek volna az en Atyamat is; es mostantol fogva ismeritek őt, es lattatok őt.

14:8 Monda neki Filep: Uram, mutasd meg nekünk az Atyat, es eleg nekünk!

14:9 Monda neki Jezus: Annyi idő ota veletek vagyok, es meg sem ismertel meg engem, Filep? a ki engem latott, latta az Atyat; mimodon mondod azert te: Mutasd meg nekünk az Atyat?

14:10 Nem hiszed-e, hogy en az Atyaban vagyok, es az Atya en bennem van? A beszedeket, a melyeket en mondok nektek, nem magamtol mondom; hanem az Atya, a ki en bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

14:11 Higyjetek nekem, hogy en az Atyaban vagyok, es az Atya en bennem van; ha pedig nem, magokert a cselekedetekert higyjetek nekem.

14:12 Bizony, bizony mondom nektek: A ki hisz en bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket en cselekeszem; es nagyobbakat is cselekszik azoknal; mert en az en Atyamhoz megyek.

14:13 És akarmit kertek majd az en nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőittessek az Atya a Fiuban.

14:14 Ha valamit kertek az en nevemben, en megcselekszem azt.

14:15 Ha engem szerettek, az en parancsolataimat megtartsatok.

14:16 És en kerem az Atyat, es mas vigasztalot ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökke.

14:17 Az igazsagnak ama Lelket: a kit a vilag be nem fogadhat, mert nem latja őt es nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nalatok lakik, es bennetek marad.

14:18 Nem hagylak titeket arvakul; eljövök ti hozzatok.

14:19 Meg egy keves idő es a vilag nem lat engem többe; de ti meglattok engem: mert en elek, ti is elni fogtok.

14:20 Azon a napon megtudjatok majd ti, hogy en az en Atyamban vagyok, es ti en bennem, es en ti bennetek.

14:21 A ki ismeri az en parancsolataimat es megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az en Atyam, en is szeretem azt, es kijelentem magamat annak.

14:22 Monda neki Judas (nem az Iskariotes): Uram, mi dolog, hogy nekünk jelented ki magadat, es nem a vilagnak?

14:23 Felele Jezus es monda neki: Ha valaki szeret engem, megtartja az en beszedemet: es az en Atyam szereti azt, es ahhoz megyünk, es annal lakozunk.

14:24 A ki nem szeret engem, nem tartja meg az en beszedeimet: es az a beszed, a melyet hallotok, nem az enyem, hanem az Atyae, a ki küldött engem.

14:25 Ezeket beszeltem nektek, a mig veletek valek.

14:26 Ama vigasztalo pedig, a Szent Lelek, a kit az en nevemben küld az Atya, az mindenre megtanit majd titeket, es eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam nektek.

14:27 Bekesseget hagyok nektek; az en bekessegemet adom nektek: nem ugy adom en nektek, a mint a vilag adja. Ne nyugtalankodjek a ti szivetek, se ne feljen!

14:28 Hallottatok, hogy en azt mondtam nektek: Elmegyek, es eljövök hozzatok. Ha szeretnetek engem, örvendeznetek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyahoz; mert az en Atyam nagyobb nalamnal.

14:29 És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higyjetek.

14:30 Nem sokat beszelek mar veletek, mert jön a vilag fejedelme: es en bennem nincsen semmije;

14:31 De, hogy megtudja a vilag, hogy szeretem az Atyat es ugy cselekszem, a mint az en Atyam parancsolta nekem: keljetek fel, menjünk el innen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase