Main Index: Hungarian Bible

Janos 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

13:1 A husvet ünnepe előtt pedig, tudvan Jezus, hogy eljött az ő oraja, hogy atmenjen e vilagbol az Atyahoz, mivelhogy szerette az öveit e vilagon, mindvegig szerette őket.

13:2 És vacsora közben, a mikor az ördög belesugalta mar Iskariotes Judasnak, a Simon fianak szivebe, hogy arulja el őt,

13:3 Tudvan Jezus, hogy az Atya mindent hatalmaba adott neki, es hogy ő az Istentől jött es az Istenhez megy,

13:4 Felkele a vacsoratol, levete a felső ruhajat; es egy kendőt veven, körülköte magat.

13:5 Azutan vizet tölte a medenczebe, es kezde mosni a tanitvanyok labait, es megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve.

13:6 Mene azert Simon Peterhez; es az monda neki: Uram, te mosod-e meg az en labaimat?

13:7 Felele Jezus es monda neki: A mit en cselekszem, te azt most nem erted, de ezutan majd megerted.

13:8 Monda neki Peter: Az en labaimat nem mosod meg soha! Felele neki Jezus: Ha meg nem moslak teged, semmi közöd sincs en hozzam.

13:9 Monda neki Simon Peter: Uram, ne csak labaimat, hanem kezeimet es fejemet is!

13:10 Monda neki Jezus: A ki megfürödött, nincs masra szüksege, mint a labait megmosni, különben egeszen tiszta; ti is tisztak vagytok, de nem mindnyajan.

13:11 Tudta ugyanis, hogy ki arulja el őt; azert monda: Nem vagytok mindnyajan tisztak!

13:12 Mikor azert megmosta azoknak labait, es a felső ruhajat felvette, ujra leülven, monda nekik: Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek?

13:13 Ti engem igy hivtok: Mester, es Uram . És jol mondjatok, mert az vagyok.

13:14 Azert, ha en az Úr es a Mester megmostam a ti labaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymas labait.

13:15 Mert peldat adtam nektek, hogy a mikepen en cselekedtem veletek, ti is akkepen cselekedjetek.

13:16 Bizony, bizony mondom nektek: A szolga nem nagyobb az ő Uranal; sem a követ nem nagyobb annal, a ki azt küldte.

13:17 Ha tudjatok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.

13:18 Nem mindnyajatokrol szolok; tudom en kiket valasztottam el; hanem hogy beteljesedjek az iras: A ki velem ette a kenyeret, a sarkat emelte fel ellenem.

13:19 Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higyjetek majd, hogy en vagyok.

13:20 Bizony, bizony mondom nektek: A ki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.

13:21 Mikor ezeket mondja vala Jezus, igen nyugtalankodek lelkeben, s bizonysagot tőn, es monda: Bizony, bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elarul engem.

13:22 A tanitvanyok ekkor egymasra tekintenek bizonytalankodva, [hogy ]kiről szol.

13:23 Egy pedig az ő tanitvanyai közül a Jezus kebelen nyugszik vala, a kit szeret vala Jezus.

13:24 Int azert ennek Simon Peter, hogy tudakozza meg, ki az, a kiről szol?

13:25 Az pedig a Jezus kebelere hajolvan, monda neki: Uram, ki az?

13:26 Felele Jezus: Az, a kinek en a bemartott falatot adom. És bemartvan a falatot, ada Iskariotes Judasnak, a Simon fianak.

13:27 És a falat utan akkor bemene abba a Satan. Monda azert neki Jezus: A mit cselekszel, hamar cselekedjed.

13:28 Ezt pedig senki sem erte a leültek közül, miert mondta neki.

13:29 Nemelyek ugyanis allitak, mivelhogy az erszeny Judasnal vala, hogy azt monda neki Jezus: Vedd meg, a mikre szüksegünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a szegenyeknek.

13:30 Az pedig, mihelyt a falatot elveve, azonnal kimene: vala pedig ejszaka.

13:31 Mikor azert kiment vala, monda Jezus: Most dicsőittetek meg az embernek Fia, az Isten is megdicsőittetek ő benne.

13:32 Ha megdicsőittetek ő benne az Isten, az Isten is megdicsőiti őt ő magaban, es ezennel megdicsőiti őt.

13:33 Fiaim, egy keves ideig meg veletek vagyok. Kerestek majd engem; de a mikent a zsidoknak mondam, hogy: A hova en megyek, ti nem jöhettek; most nektek is mondom.

13:34 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymast szeressetek; a mint en szerettelek titeket, ugy szeressetek ti is egymast.

13:35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az en tanitvanyaim vagytok, ha egymast szeretni fogjatok.

13:36 Monda neki Simon Peter: Uram, hova megy? Felele neki Jezus: A hova en megyek, most en utanam nem jöhetsz; utobb azonban utanam jössz.

13:37 Monda neki Peter: Uram, miert nem mehetek most utanad? Az eletemet adom eretted!

13:38 Felele neki Jezus: Az eletedet adod erettem? Bizony, bizony mondom neked, nem szol addig a kakas, mignem haromszor megtagadsz engem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase