Main Index: Hungarian Bible

Janos 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

10:1 Bizony, bizony mondom nektek: A ki nem az ajton megy be a juhok aklaba, hanem masunnan hag be, tolvaj az es rablo.

10:2 A ki pedig az ajton megy be, a juhok pasztora az.

10:3 Ennek az ajtonallo [ajtot] nyit; es a juhok hallgatnak annak szavara; es a maga juhait nevökön szolitja, es kivezeti őket.

10:4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; es a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangjat.

10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attol: mert nem ismerik az idegenek hangjat.

10:6 Ezt a peldazatot monda nekik Jezus; de ők nem ertettek, mi az, a mit szol vala nekik.

10:7 Újra monda azert nekik Jezus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy en vagyok a juhoknak ajtaja.

10:8 Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok es rablok: de nem hallgattak rajok a juhok.

10:9 Én vagyok az ajto: ha valaki en rajtam megy be, megtartatik es bejar es kijar majd, es legelőt talal.

10:10 A tolvaj nem egyebert jő, hanem hogy lopjon es öljön es pusztitson; en azert jöttem, hogy eletök legyen, es bővölködjenek.

10:11 Én vagyok a jo pasztor: a jo pasztor eletet adja a juhokert.

10:12 A beres pedig es a ki nem pasztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, latja a farkast jőni, es elhagyja a juhokat, es elfut: es a farkas elragadozza azokat, es elszeleszti a juhokat.

10:13 A beres pedig [azert] fut el, mert beres, es nincs gondja a juhokra.

10:14 Én vagyok a jo pasztor; es ismerem az enyeimet, es engem [is] ismernek az enyeim,

10:15 A mikent ismer engem az Atya, es en [is] ismerem az Atyat; es eletemet adom a juhokert.

10:16 Mas juhaim is vannak nekem, a melyek nem ebből az akolbol valok: azokat is elő kell hoznom, es hallgatnak majd az en szomra; es leszen egy akol [es] egy pasztor.

10:17 Azert szeret engem az Atya, mert en leteszem az en eletemet, hogy ujra felvegyem azt.

10:18 Senki sem veszi azt el en tőlem, hanem en teszem le azt en magamtol. Van hatalmam letenni azt, es van hatalmam ismet felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az en Atyamtol.

10:19 Újra hasonlas lőn a zsidok között e beszedek miatt.

10:20 És sokan mondjak vala közülök: Ördög van benne es bolondozik, mit hallgattok rea?

10:21 Masok mondanak: Ezek nem ördöngősnek beszedei. Vajjon az ördög megnyithatja-e a vakok szemeit?

10:22 Lőn pedig Jeruzsalemben a templomszenteles ünnepe: es tel vala;

10:23 És Jezus a templomban, a Salamon tornaczaban jar vala.

10:24 Körülvevek azert őt a zsidok, es mondanak neki: Meddig tartasz meg bizonytalansagban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilvan!

10:25 Felele nekik Jezus: Megmondtam nektek, es nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket en cselekszem az en Atyam neveben, azok tesznek bizonysagot rolam.

10:26 De ti nem hisztek, mert ti nem az en juhaim közül vagytok. A mint megmondtam nektek:

10:27 Az en juhaim halljak az en szomat, es en ismerem őket, es követnek engem:

10:28 És en örök eletet adok nekik; es soha örökke el nem vesznek, es senki ki nem ragadja őket az en kezemből.

10:29 Az en Atyam, a ki [azokat] adta nekem, nagyobb mindeneknel; es senki sem ragadhatja ki [azokat] az en Atyamnak kezeből.

10:30 Én es az Atya egy vagyunk.

10:31 Ismet köveket ragadanak azert a zsidok, hogy megkövezzek őt.

10:32 Felele nekik Jezus: Sok jo dolgot mutattam nektek az en Atyamtol; azok közül melyik dologert köveztek meg engem?

10:33 Felelenek neki a zsidok, mondvan: Jo dologert nem kövezünk meg teged, hanem karomlasert, tudniillik, hogy te ember letedre Istenne teszed magadat.

10:34 Felele nekik Jezus: Nincs-e megirva a ti törvenyetekben: Én mondam: Istenek vagytok?

10:35 Ha azokat isteneknek monda, a kikhez az Isten beszede lőn (es az iras fel nem bonthato),

10:36 Arrol mondjatok-e ti, a kit az Atya megszentelt es elküldött e vilagra: Karomlast szolsz; mivelhogy azt mondam: Az Isten Fia vagyok?!

10:37 Ha az en Atyam dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nekem;

10:38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjatok es elhigyjetek, hogy az Atya en bennem van, es en ő benne vagyok.

10:39 Ismet meg akarak azert őt fogni; de kimene az ő kezökből.

10:40 És ujra elmene tul a Jordanon, arra a helyre, a hol Janos először keresztelt vala; es ott marada.

10:41 És sokan menenek ő hozza es mondjak vala, hogy: Janos nem tett ugyan semmi csodat; de mindaz, a mit Janos e felől mondott, igaz vala.

10:42 És sokan hivenek ott ő benne.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase