Main Index: Hungarian Bible

Janos 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

8:1 Jezus pedig elmene az Olajfak hegyere.

8:2 Jo reggel azonban ismet ott vala a templomban, es az egesz nep hozza mene; es leülven, tanitja vala őket.

8:3 Az irastudok es a farizeusok pedig egy asszonyt vivenek hozza, a kit hazassagtöresen kaptak vala, es a közepre allitvan azt,

8:4 Mondanak neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint hazassagtörő.

8:5 A törvenyben pedig megparancsolta nekünk Mozes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azert mit mondasz?

8:6 Ezt pedig azert mondak, hogy megkisertsek őt, hogy legyen őt mivel vadolniok. Jezus pedig lehajolvan, az ujjaval ir vala a földre.

8:7 De mikor szorgalmazva kerdezek őt, felegyenesedve monda nekik: A ki közületek nem bűnös, az vesse ra először a követ.

8:8 És ujra lehajolvan, irt vala a földre.

8:9 Azok pedig [ezt] hallvan es a lelkiismeret altal vadoltatvan, egymasutan kimenenek a venektől kezdve mind az utolsoig; es egyedül Jezus maradt vala es az asszony a közepen allva.

8:10 Mikor pedig Jezus felegyenesedek es senkit sem lata az asszonyon kivül, monda neki: Asszony, hol vannak azok a te vadloid? Senki sem karhoztatott-e teged?

8:11 Az pedig monda: Senki, Uram! Jezus pedig monda neki: Én sem karhoztatlak: eredj el es többe ne vetkezzel!

8:12 Ismet szola azert hozzajok Jezus, mondvan: Én vagyok a vilag vilagossaga: a ki engem követ, nem jarhat a sötetsegben, hanem öve lesz az eletnek vilagossaga.

8:13 Mondanak azert neki a farizeusok: Te magadrol teszel bizonysagot; a te bizonysagteteled nem igaz.

8:14 Felele Jezus es monda nekik: Ha magam teszek is bizonysagot magamrol, az en bizonysagtetelem igaz; mert tudom honnan jöttem es hova megyek; ti pedig nem tudjatok honnan jövök es hova megyek.

8:15 Ti test szerint iteltek, en nem itelek senkit.

8:16 De ha itelek is en, az en iteletem igaz; mert en nem egyedül vagyok, hanem en es az Atya, a ki küldött engem.

8:17 A ti törvenyetekben is meg van pedig irva, hogy ket ember bizonysagtetele igaz.

8:18 Én vagyok a ki bizonysagot teszek magamrol, es bizonysagot tesz rolam az Atya, a ki küldött engem.

8:19 Mondanak azert neki: Hol van a te Atyad? Felele Jezus: Sem engem nem ismertek, sem az en Atyamat; ha engem ismernetek, az en Atyamat is ismernetek.

8:20 Ezeket a beszedeket monda Jezus a kincstarto helyen, a mikor tanit vala a templomban; es senki sem fogta meg őt, mert meg nem jött el az ő oraja.

8:21 Ismet monda azert nekik Jezus: Én elmegyek, es kerestek majd engem, es a ti bűneitekben fogtok meghalni: a hova en megyek, ti nem jöhettek oda.

8:22 Mondanak azert a zsidok: Avagy megöli-e magat, hogy azt mondja: A hova en megyek, ti nem jöhettek oda?

8:23 És monda nekik: Ti innet alol valok vagytok, en onnet felül valo vagyok; ti e vilagbol valok vagytok, en nem vagyok e vilagbol valo.

8:24 Azert mondam nektek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy en vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.

8:25 Mondanak azert neki: Ki vagy te? És monda nekik Jezus: A mit eleitől fogva mondok is nektek.

8:26 Sok beszelni es itelni valom van felőletek: de igaz az, a ki küldött engem; es en azokat beszelem a vilagnak, a miket tőle hallottam vala.

8:27 Nem vevek eszre, hogy az Atyarol szol vala nekik.

8:28 Monda azert nekik Jezus: Mikor felemelitek az embernek Fiat, akkor megismeritek, hogy en vagyok es semmit sem cselekszem magamtol, hanem a mint az Atya tanitott engem, ugy szolok.

8:29 És a ki küldött engem, en velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert en mindenkor azokat cselekszem, a melyek neki kedvesek.

8:30 A mikor ezeket monda, sokan hivenek ő benne.

8:31 Monda azert Jezus a benne hivő zsidoknak: Ha ti megmaradtok az en beszedemben, bizonynyal az en tanitvanyaim vagytok;

8:32 És megismeritek az igazsagot, es az igazsag szabadokka tesz titeket.

8:33 Felelenek neki: Ábraham magva vagyunk, es nem szolgaltunk soha senkinek: mimodon mondod te, hogy szabadokka lesztek?

8:34 Felele nekik Jezus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgaja a bűnnek.

8:35 A szolga pedig nem marad mindörökke a hazban: a Fiu marad [ott] mindörökke.

8:36 Azert ha a Fiu megszabadit titeket, valosaggal szabadok lesztek.

8:37 Tudom, hogy Ábraham magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az en beszedemnek nincs helye nalatok.

8:38 Én azt beszelem, a mit az en Atyamnal lattam; ti is azt cselekszitek azert, a mit a ti atyatoknal lattatok.

8:39 Felelenek es mondanak neki: A mi atyank Ábraham. Monda nekik Jezus: Ha Ábraham gyermekei volnatok, az Ábraham dolgait cselekednetek.

8:40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazsagot beszeltem nektek, a melyet az Istentől hallottam. Ábraham ezt nem cselekedte.

8:41 Ti a ti atyatok dolgait cselekszitek. Mondanak azert neki: Mi nem paraznasagbol születtünk; egy atyank van, az Isten.

8:42 Monda azert nekik Jezus: Ha az Isten volna a ti atyatok, szeretnetek engem: mert en az Istentől szarmaztam es jöttem; mert nem is magamtol jöttem, hanem ő küldött engem.

8:43 Miert nem ertitek az en beszedemet? Mert nem hallgatjatok az en szomat.

8:44 Ti az ördög atyatol valok vagytok, es a ti atyatok kivansagait akarjatok teljesiteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, es nem allott meg az igazsagban, mert nincsen ő benne igazsag. Mikor hazugsagot szol, a sajatjabol szol; mert hazug es hazugsag atyja.

8:45 Mivelhogy pedig en igazsagot szolok, nem hisztek nekem.

8:46 Ki vadol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazsagot szolok: miert nem hisztek ti nekem?

8:47 A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszedeit; azert nem hallgatjatok ti, mert nem vagytok az Istentől valok.

8:48 Felelenek azert a zsidok es mondanak neki: Nem jol mondjuk-e mi, hogy te Samaritanus vagy, es ördög van benned?

8:49 Felele Jezus: Nincs en bennem ördög; hanem tisztelem az en Atyamat, es ti gyalaztok engem.

8:50 Pedig en nem keresem az en dicsősegemet: van a ki keresi es megiteli.

8:51 Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az en beszedemet, nem lat halalt soha örökke.

8:52 Mondanak azert neki a zsidok: Most ertettük meg, hogy ördög van benned. Ábraham meghalt, a profetak is; es te azt mondod: Ha valaki megtartja az en beszedemet, nem kostol halalt örökke.

8:53 Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyanknal Ábrahamnal, a ki meghalt? A profetak is meghaltak: kinek allitod te magadat?

8:54 Felele Jezus: Ha en dicsőitem magamat, az en dicsősegem semmi: az en Atyam az, a ki dicsőit engem, a kiről ti azt mondjatok, hogy a ti Istenetek,

8:55 És nem ismeritek őt: de en ismerem őt; es ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzatok hasonlova, hazugga leszek: de ismerem őt, es az ő beszedet megtartom.

8:56 Ábraham a ti atyatok örvendezett, hogy meglatja az en napomat; latta is, es örült.

8:57 Mondanak azert neki a zsidok: Meg ötven esztendős nem vagy, es Ábrahamot lattad?

8:58 Monda nekik Jezus: Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábraham lett, en vagyok.

8:59 Köveket ragadanak azert, hogy rea hajigaljak; Jezus pedig elrejtőzködek, es kimene a templombol, atmenven közöttük; es ilyen modon eltavozek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase