Main Index: Hungarian Bible

Janos 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

7:1 És ezek utan Galileaban jar vala Jezus; mert nem akar vala Judeaban jarni, mivelhogy azon igyekezenek a Judeabeliek, hogy őt megöljek.

7:2 Közel vala pedig a zsidok ünnepe, a satoros ünnep.

7:3 Mondanak azert neki az ő atyjafiai: Menj el innen, es terj Judeaba, hogy a te tanitvanyaid is lassak a te dolgaidat, a melyeket cselekszel.

7:4 Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretesse akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a vilagnak.

7:5 Mert az ő atyjafiai sem hivenek benne.

7:6 Monda azert nekik Jezus: Az en időm meg nincs itt; a ti időtök pedig mindig keszen van.

7:7 Titeket nem gyűlölhet a vilag, de engem gyűlöl; mert en bizonysagot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.

7:8 Ti menjetek fel erre az ünnepre: en meg nem megyek fel erre az ünnepre; mert az en időm meg nem tölt be.

7:9 Ezeket mondvan pedig nekik, marada Galileaban.

7:10 A mint pedig felmenenek az ő atyjafiai, akkor ő is felmene az ünnepre, nem nyilvanosan, hanem mintegy titkon.

7:11 A zsidok azert keresik vala őt az ünnepen, es mondanak: Hol van ő?

7:12 És a sokasagban nagy zugas vala ő miatta. Nemelyek azt mondjak vala, hogy jo ember; masok pedig azt mondjak vala: Nem, hanem a nepnek hitetője.

7:13 Mindamellett senki sem beszelt vala nyiltan ő felőle a zsidoktol valo felelem miatt.

7:14 Mar-mar az ünnep közepen azonban felmene Jezus a templomba, es tanit vala.

7:15 És csodalkozanak a zsidok, mondvan: Mimodon tudja ez az irasokat, holott nem tanulta?!

7:16 Felele nekik Jezus es monda: Az en tudomanyom nem az enyem, hanem aze, a ki küldött engem.

7:17 Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratat, megismerheti e tudomanyrol, vajjon Istentől van-e, vagy en magamtol szolok?

7:18 A ki magatol szol, a maga dicsőseget keresi; a ki pedig annak dicsőseget keresi, a ki küldte őt, igaz az, es nincs abban hamissag.

7:19 Nem Mozes adta-e nektek a törvenyt? es senki sem teljesiti közületek a törvenyt. Miert akartok engem megölni?

7:20 Felele a sokasag es monda: Ördög van benned. Ki akar teged megölni?

7:21 Felele Jezus es monda nekik: Egy dolgot cselekvem, es mindnyajan csodaljatok.

7:22 Azert Mozes adta nektek a körülmetelkedest (nem mintha Mozestől valo volna, hanem az atyaktol): es szombaton körülmetelitek az embert.

7:23 Ha körülmetelhető az ember szombaton, hogy a Mozes törvenye meg ne romoljon; en ram haragusztok-e, hogy egy embert egeszen meggyogyitottam szombaton?

7:24 Ne iteljetek a latszat utan, hanem igaz itelettel iteljetek!

7:25 Mondanak azert nemelyek a jeruzsalemiek közül: Nem ez-e az, a kit meg akarnak ölni?

7:26 És ime nyiltan szol, es semmit sem szolnak neki. Talan bizony megismertek a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?

7:27 De jol tudjuk, honnan valo ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan valo.

7:28 Kialta azert Jezus a templomban, tanitvan es mondvan: Mind engem ismertek, mind azt tudjatok, honnan valo vagyok; es en magamtol nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.

7:29 Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, es ő küldött engem.

7:30 Akarjak vala azert őt megfogni; de senki sem vete rea a kezet, mert nem jött meg el az ő oraja.

7:31 A sokasag közül pedig sokan hivenek ő benne; es azt mondjak vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-e majd több csodat azoknal, a melyeket ez tett?

7:32 Meghallak a farizeusok, a mint a sokasag ezeket suttogja vala felőle; es szolgakat küldenek a farizeusok es a főpapok, hogy fogjak meg őt.

7:33 Monda azert nekik Jezus: Egy keves ideig meg veletek vagyok, es majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem.

7:34 Kerestek majd engem, es nem talaltok meg, es a hol en vagyok, ti nem jöhettek oda.

7:35 Mondanak azert a zsidok magok között: Hova akar ez menni, hogy mi majd nem talaljuk meg őt? Vajjon a görögök köze szorodottakhoz akar-e menni, es a görögöket tanitani?

7:36 Micsoda beszed ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, es nem talaltok meg; es a hol en vagyok, ti nem jöhettek oda?

7:37 Az ünnep utolso nagy napjan pedig felalla Jezus es kialta, mondvan: Ha valaki szomjuhozik, jőjjön en hozzam, es igyek.

7:38 A ki hisz en bennem, a mint az iras mondotta, elő viznek folyamai ömlenek annak belsejeből.

7:39 Ezt pedig mondja vala a Lelekről, a melyet veendők valanak az ő benne hivők: mert meg nem vala Szent Lelek; mivelhogy Jezus meg nem dicsőittetek meg.

7:40 Sokan azert a sokasag közül, a mint hallak e beszedet, ezt mondjak vala: Bizonynyal ez ama Profeta.

7:41 Nemelyek mondanak: Ez a Krisztus. Masok pedig mondanak: Csak nem Galileabol jön el a Krisztus?

7:42 Nem az iras mondta-e, hogy a David magvabol, es Bethlehemből, ama varosbol jön el a Krisztus, a hol David vala?

7:43 Hasonlas lőn azert ő miatta a sokasagban.

7:44 Nemelyek pedig közűlök akarjak vala őt megfogni, de senki sem vete rea a kezet.

7:45 Elmenenek azert a szolgak a főpapokhoz es farizeusokhoz; es mondanak azok ő nekik: Miert nem hoztatok el őt?

7:46 Felelenek a szolgak: Soha ember ugy nem szolott, mint ez az ember!

7:47 Felelenek azert nekik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-e hitetve?

7:48 Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?

7:49 De ez a sokasag, a mely nem ismeri a törvenyt, atkozott!

7:50 Monda nekik Nikodemus, a ki ejjel ment vala ő hozza, a ki egy vala azok közül:

7:51 Vajjon a mi törvenyünk karhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja es nem tudja, hogy mit cselekszik?

7:52 Felelenek es mondanak neki: Vajjon te is Galileus vagy-e? Tudakozodjal es lasd meg, hogy Galileabol nem tamadt profeta.

7:53 És mindnyajan haza menenek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase