Main Index: Hungarian Bible

Janos 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

6:1 Ezek utan elmene Jezus a galileai tengeren, a Tiberiason tul.

6:2 És nagy sokasag követe őt, mivelhogy latjak vala az ő csodateteleit, a melyeket cselekszik vala a betegeken.

6:3 Felmene pedig Jezus a hegyre, es leüle ott a tanitvanyaival.

6:4 Közel vala pedig husvet, a zsidok ünnepe.

6:5 Mikor azert felemele Jezus a szemeit, es lata, hogy nagy sokasag jő hozza, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

6:6 Ezt pedig azert monda, hogy probara tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.

6:7 Felele neki Filep: Ketszaz denar aru kenyer nem eleg ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset.

6:8 Monda neki egy az ő tanitvanyai közül, Andras, a Simon Peter testvere:

6:9 Van itt egy gyermek, a kinek van öt arpa kenyere es ket hala; de mi az ennyinek?

6:10 Jezus pedig monda: Ültessetek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülenek azert a ferfiak, szamszerint mintegy ötezeren.

6:11 Jezus pedig veve a kenyereket, es halat advan, adta a tanitvanyoknak, a tanitvanyok pedig a leülteknek; hasonlokepen a halakbol is, a mennyit akarnak vala.

6:12 A mint pedig betelenek, monda az ő tanitvanyainak: Szedjetek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszszen.

6:13 Összeszedek azert, es megtöltenek tizenket kosarat az öt arpa kenyerből valo darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evők utan.

6:14 Az emberek azert latva a jelt, a melyet Jezus tőn, mondanak: Bizonnyal ez ama profeta, a ki eljövendő vala a vilagra.

6:15 Jezus azert, a mint eszreveve, hogy jőni akarnak es őt elragadni, hogy kiralylya tegyek, ismet elvonula egymaga a hegyre.

6:16 Mikor pedig estveledek, lemenenek az ő tanitvanyai a tengerhez,

6:17 És beszallva a hajoba, mennek vala a tengeren tul Kapernaumba. És mar sötetseg volt, es meg nem ment vala hozzajuk Jezus.

6:18 És a tenger a nagy szel fuvasa miatt haborog vala.

6:19 Mikor azert huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezenek, meglatak Jezust, a mint jar vala a tengeren es a hajohoz közeledik vala: es megremülenek.

6:20 Ő pedig monda nekik: Én vagyok, ne feljetek!

6:21 Be akarak azert őt venni a hajoba: es a hajo azonnal ama földnel vala, a melyre menenek.

6:22 Masnap a sokasag, a mely a tengeren tul allott vala, latva, hogy nem vala ott mas hajo, csak az az egy, a melybe a Jezus tanitvanyai szallottak, es hogy Jezus nem ment be az ő tanitvanyaival a hajoba, hanem csak az ő tanitvanyai mentek el,

6:23 De jöttek [mas] hajok Tiberiasbol közel ahhoz a helyhez, a hol a kenyeret ettek, miutan halakat adott az Úr:

6:24 Mikor azert latta a sokasag, hogy sem Jezus, sem a tanitvanyai nincsenek ott, beszallanak ők is a hajokba, es elmenenek Kapernaumba, keresven Jezust.

6:25 És megtalalvan őt a tengeren tul, mondanak neki: Mester, mikor jöttel ide?

6:26 Felele nekik Jezus es monda: Bizony, bizony mondom nektek: nem azert kerestek engem, hogy jeleket lattatok, hanem azert, mert ettetek ama kenyerekből, es jollaktatok.

6:27 Munkalkodjatok ne az eledelert, a mely elvesz, hanem az eledelert, a mely megmarad az örök eletre, a melyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsetelte el, az Isten.

6:28 Mondanak azert neki: Mit csinaljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?

6:29 Felele Jezus es monda nekik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit ő küldött.

6:30 Mondanak azert neki: Micsoda jelt mutatsz tehat te, hogy lassuk es higyjünk neked? Mit művelsz?

6:31 A mi atyaink a mannat ettek a pusztaban; a mint meg van irva: Mennyei kenyeret adott vala enniök.

6:32 Monda azert nekik Jezus: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mozes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az en Atyam adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret.

6:33 Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből szall ala, es eletet ad a vilagnak.

6:34 Mondanak azert neki: Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!

6:35 Jezus pedig monda nekik: Én vagyok az eletnek ama kenyere; a ki hozzam jő, semmikepen meg nem ehezik, es a ki hisz bennem, meg nem szomjuhozik soha.

6:36 De mondam nektek, hogy noha lattatok is engem, meg sem hisztek.

6:37 Minden, a mit nekem ad az Atya, en hozzam jő; es azt, a ki hozzam jő, semmikepen ki nem vetem.

6:38 Mert azert szallottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratat cselekedjem, hanem annak akaratat, a ki elküldött engem.

6:39 Az pedig az Atyanak akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nekem adott, abbol semmit el ne veszitsek, hanem feltamaszszam azt az utolso napon.

6:40 Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki latja a Fiut es hisz ő benne, örök elete legyen; es en feltamaszszam azt azt utolso napon.

6:41 Zugolodanak azert a zsidok ő ellene, hogy azt monda: Én vagyok az a kenyer, a mely a mennyből szallott ala.

6:42 És mondanak: Nem ez-e Jezus, a Jozsef fia, a kinek mi ismerjük atyjat es anyjat? mimodon mondja hat ez, hogy: A mennyből szallottam ala?

6:43 Felele azert Jezus es monda nekik: Ne zugolodjatok egymas között!

6:44 Senki sem jöhet en hozzam, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; en pedig feltamasztom azt az utolso napon.

6:45 Meg van irva a profetaknal: És mindnyajan Istentől tanitottak lesznek. Valaki azert az Atyatol hallott, es tanult, en hozzam jő.

6:46 Nem hogy az Atyat valaki latta, csak az, a ki Istentől van, az latta az Atyat.

6:47 Bizony, bizony mondom nektek: A ki en bennem hisz, örök elete van annak.

6:48 Én vagyok az eletnek kenyere.

6:49 A ti atyaitok a mannat ettek a pusztaban, es meghaltak.

6:50 Ez az a kenyer, a mely a mennyből szallott ala, hogy kiki egyek belőle es meg ne haljon.

6:51 Én vagyok amaz elő kenyer, a mely a mennyből szallott ala; ha valaki eszik e kenyerből, el örökke. És az a kenyer pedig, a melyet en adok, az en testem, a melyet en adok a vilag eleteert.

6:52 Tusakodanak azert a zsidok egymas között, mondvan: Mimodon adhatja ez nekünk a testet, hogy [azt] együk?

6:53 Monda azert nekik Jezus: Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az ember Fianak testet es nem iszszatok az ő veret, nincs elet bennetek.

6:54 A ki eszi az en testemet es iszsza az en veremet, örök elete van annak, es en feltamasztom azt az utolso napon.

6:55 Mert az en testem bizony etel es az en verem bizony ital.

6:56 A ki eszi az en testemet es iszsza az en veremet, az en bennem lakozik es en is abban.

6:57 A mikent elküldött engem amaz elő Atya, es en az Atya altal elek: akkent az is, a ki engem eszik, el en altalam.

6:58 Ez az a kenyer, a mely a mennyből szallott ala; nem ugy, a mint a ti atyaitok evek a mannat es meghalanak: a ki ezt a kenyeret eszi, el örökke.

6:59 Ezeket monda a zsinagogaban, a mikor tanit vala Kapernaumban.

6:60 Sokan azert, a kik hallak [ezeket] az ő tanitvanyai közül, mondanak: Kemeny beszed ez; ki hallgathatja őt?

6:61 Tudvan pedig Jezus ő magaban, hogy e miatt zugolodnak az ő tanitvanyai, monda nekik: Titeket ez megbotrankoztat?

6:62 Hat ha meglatjatok az embernek Fiat felszallani oda, a hol elebb vala?!

6:63 A lelek az, a mi megelevenit, a test nem hasznal semmit: a beszedek, a melyeket en szolok nektek, lelek es elet.

6:64 De vannak nemelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jezus, kik azok, a kik nem hisznek, es ki az, a ki elarulja őt.

6:65 És monda: Azert mondtam nektek, hogy senki sem jöhet en hozzam, hanemha az en Atyamtol van megadva neki.

6:66 Ettől fogva sokan visszavonulanak az ő tanitvanyai közül es nem jarnak vala többe ő vele.

6:67 Monda azert Jezus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-e menni?

6:68 Felele neki Simon Peter: Uram, kihez mehetnenk? Örök eletnek beszede van te nalad.

6:69 És mi elhittük es megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az elő Istennek Fia.

6:70 Felele nekik Jezus: Nem en valasztottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? es egy közületek ördög.

6:71 Értette pedig Judas Iskariotest, Simon fiat, mert ez akarta őt elarulni, noha egy volt a tizenkettő közül.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase