Main Index: Hungarian Bible

Janos 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

5:1 Ezek utan ünnepök vala a zsidoknak, es felmene Jezus Jeruzsalembe.

5:2 Van pedig Jeruzsalemben a Juh[kapu]nal egy to, a melyet heberül Bethesdanak neveznek. Öt tornacza van.

5:3 Ezekben feküvek a betegek, vakok, santak, aszkorosok nagy sokasaga, varva a viznek megmozdulasat.

5:4 Mert időnkent angyal szalla a tora, es felzavara a vizet: a ki tehat először lepett bele a viz felzavarasa utan, meggyogyult, akarminemű betegsegben volt.

5:5 Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegsegeben.

5:6 Ezt a mint latta Jezus, hogy ott fekszik, es megtudta, hogy mar sok idő ota [ugy] van; monda neki: Akarsz-e meggyogyulni?

5:7 Felele neki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a viz felzavarodik, bevigyen engem a toba; es mire en oda erek, mas lep be előttem.

5:8 Monda neki Jezus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyadat, es jarj!

5:9 És azonnal meggyogyula az ember, es felveve nyoszolyajat, es jar vala. Aznap pedig szombat vala.

5:10 Mondanak azert a zsidok a meggyogyultnak: Szombat van, nem szabad neked a nyoszolyadat hordanod!

5:11 Felele nekik: A ki meggyogyitott engem, az monda nekem: Vedd fel a nyoszolyadat, es jarj.

5:12 Megkerdek azert őt: Ki az az ember, a ki monda neked: Vedd fel a nyoszolyadat, es jarj?

5:13 A meggyogyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jezus felre vonult, sokasag leven azon a helyen.

5:14 Ezek utan talalkozek vele Jezus a templomban, es monda neki: Íme meggyogyultal; többe ne vetkezzel, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

5:15 Elmene az az ember, es hirül ada a zsidoknak, hogy Jezus az, a ki őt meggyogyitotta.

5:16 És e miatt üldözőbe vevek a zsidok Jezust, es meg akarak őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton.

5:17 Jezus pedig felele nekik: Az en Atyam mind ez ideig munkalkodik, en is munkalkodom.

5:18 E miatt aztan meg inkabb meg akarak őt ölni a zsidok, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is sajat Atyjanak mondotta, egyenlőve teven magat az Istennel.

5:19 Felele azert Jezus, es monda nekik: Bizony, bizony mondom nektek: a Fiu semmit sem tehet önmagatol, hanem ha latja cselekedni az Atyat, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatoskepen a Fiu is cselekszi.

5:20 Mert az Atya szereti a Fiut, es mindent megmutat neki, a miket ő maga cselekszik; es ezeknel nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csudalkozzatok.

5:21 Mert a mint az Atya feltamasztja a halottakat es megeleveniti, ugy a Fiu is a kiket akar, megelevenit.

5:22 Mert az Atya nem itel senkit, hanem az iteletet egeszen a Fiunak adta;

5:23 Hogy mindenki ugy tisztelje a Fiut, mikent tisztelik az Atyat. A ki nem tiszteli a Fiut, nem tiszteli az Atyat, a ki elküldte őt.

5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy a ki az en beszedemet hallja es hisz annak, a ki engem elbocsatott, örök elete van; es nem megy a karhozatra, hanem altalment a halalbol az eletre.

5:25 Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, es az most vagyon, mikor a halottak halljak az Isten Fianak szavat, es a kik halljak, elnek.

5:26 Mert a mikent az Atyanak elete van önmagaban, akkent adta a Fiunak is, hogy elete legyen önmagaban:

5:27 És hatalmat ada neki az itelettetelre is, mivelhogy embernek fia.

5:28 Ne csodalkozzatok ezen: mert eljő az ora, a melyben mindazok, a kik a koporsokban vannak, meghalljak az ő szavat,

5:29 És kijőnek; a kik a jot cselekedtek, az elet feltamadasara; a kik pedig a gonoszt műveltek, a karhozat feltamadasara.

5:30 Én semmit sem cselekedhetem magamtol; a mint hallok, ugy itelek, es az en iteletem igazsagos; mert nem a magam akaratat keresem, hanem annak akaratat, a ki elküldött engem, az Atyaet.

5:31 Ha en teszek bizonysagot magamrol, az en bizonysagtetelem nem igaz.

5:32 Mas az, a ki bizonysagot tesz rolam; es tudom, hogy igaz az a bizonysagtetel, a melylyel bizonysagot tesz rolam.

5:33 Ti elküldtetek Janoshoz, es bizonysagot tett az igazsagrol.

5:34 De en nem embertől nyerem a bizonysagtetelt; hanem ezeket azert mondom, hogy ti megtartassatok.

5:35 Ő az egő es fenylő szövetnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő vilagossagaban.

5:36 De nekem nagyobb bizonysagom van a Janosenal: mert azok a dolgok, a melyeket ram bizott az Atya, hogy elvegezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket en cselekszem, tesznek bizonysagot rolam, hogy az Atya küldött engem.

5:37 A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonysagot tett rolam. Sem hangjat nem hallottatok soha, sem abrazatat nem lattatok.

5:38 Az ő igeje sincs maradandoan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek.

5:39 Tudakozzatok az irasokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök eletetek; es ezek azok, a melyek bizonysagot tesznek rolam;

5:40 És nem akartok hozzam jőni, hogy eletetek legyen!

5:41 Dicsőseget emberektől nem nyerek.

5:42 De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:

5:43 Én az en Atyam neveben jöttem, es nem fogadtatok be engem; ha mas jőne a maga neveben, azt befogadnatok.

5:44 Mimodon hihettek ti, a kik egymastol nyertek dicsőseget, es azt a dicsőseget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek?

5:45 Ne allitsatok, hogy en vadollak majd benneteket az Atyanal; van a ki vadol titeket, Mozes, a kiben ti remenykedtetek.

5:46 Mert ha hinnetek Mozesnek, nekem is hinnetek; mert en rolam irt ő.

5:47 Ha pedig az ő irasainak nem hisztek, mimodon hisztek az en beszedeimnek?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase