Main Index: Hungarian Bible

Janos 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

4:1 Amint azert megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallottak, hogy Jezus több tanitvanyt szerez es keresztel, mint Janos,

4:2 (Jollehet Jezus maga nem keresztelt, hanem a tanitvanyai,)

4:3 Elhagya Judeat es elmene ismet Galileaba.

4:4 Samarian kell vala pedig altalmennie.

4:5 Megy vala azert Samarianak Sikar nevű varosaba, annak a teleknek szomszedjaba, a melyet Jakob adott vala az ő fianak, Jozsefnek.

4:6 Ott vala pedig a Jakob forrasa. Jezus azert, az utazastol elfaradva, azonmod leüle a forrashoz. Mintegy hat ora vala.

4:7 Jöve egy samariabeli asszony vizet meriteni; monda neki Jezus: Adj innom!

4:8 Az ő tanitvanyai ugyanis elmentek a varosba, hogy ennivalot vegyenek.

4:9 Monda azert neki a samariai asszony: Hogy kerhetsz inni zsido letedre en tőlem, a ki samariai asszony vagyok?! Mert a zsidok nem baratkoznak a samariaiakkal.

4:10 Felele Jezus es monda neki: Ha ismerned az Isten ajandekat, es [hogy] ki az, a ki ezt mondja neked: Adj innom!; te kerted volna őt, es adott volna neked elő vizet.

4:11 Monda neki az asszony: Uram, nincs mivel meritened, es a kut mely: hol venned tehat az elő vizet?

4:12 Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyanknal, Jakobnal, a ki nekünk adta ezt a kutat, es ebből ivott ő is, a fiai is es joszaga is?

4:13 Felele Jezus es monda neki: Mindaz, a ki ebből a vizből iszik, ismet megszomjuhozik:

4:14 Valaki pedig abbol a vizből iszik, a melyet en adok neki, soha örökke meg nem szomjuhozik; hanem az a viz, a melyet en adok neki, örök eletre buzgo viznek kutfeje lesz ő benne.

4:15 Monda neki az asszony: Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, es ne jőjjek ide meriteni!

4:16 Monda neki Jezus: Menj el, hivd a ferjedet, es jőjj ide!

4:17 Felele az asszony es monda: Nincs ferjem. Monda neki Jezus: Jol mondad, hogy: Nincs ferjem;

4:18 Mert öt ferjed volt, es a mostani nem ferjed: ezt igazan mondtad.

4:19 Monda neki az asszony: Uram, latom, hogy te profeta vagy.

4:20 A mi atyaink ezen a hegyen imadkoztak; es ti azt mondjatok, hogy Jeruzsalemben van az a hely, a hol imadkozni kell.

4:21 Monda neki Jezus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljő az ora, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsalemben imadjatok az Atyat.

4:22 Ti azt imadjatok, a mit nem ismertek; mi azt imadjuk, a mit ismerünk: mert az idvesseg a zsidok közül tamadt.

4:23 De eljő az ora, es az most vagyon, amikor az igazi imadok lelekben, es igazsagban imadjak az Atyat: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imadoiul.

4:24 Az Isten lelek: es a kik őt imadjak, szükseg, hogy lelekben es igazsagban imadjak.

4:25 Monda neki az asszony: Tudom, hogy Messias jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nekünk mindent.

4:26 Monda neki Jezus: Én vagyok az, a ki veled beszelek.

4:27 Eközben megjövenek az ő tanitvanyai; es csodalkozanak, hogy asszonnyal beszelt; mindazaltal egyik sem monda: Mit keresel? vagy: Mit beszelsz vele?

4:28 Ott hagya azert az asszony a vedret, es elmene a varosba, es monda az embereknek:

4:29 Jertek, lassatok egy embert, a ki megmonda nekem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-e a Krisztus?

4:30 Kimenenek azert a varosbol, es hozza menenek.

4:31 Aközben pedig kerek őt a tanitvanyok, mondvan: Mester, egyel!

4:32 Ő pedig monda nekik: Van nekem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok.

4:33 Mondanak azert a tanitvanyok egymasnak: Hozott-e neki valaki enni?

4:34 Monda nekik Jezus: Az en eledelem az, hogy annak akaratjat cselekedjem, a ki elküldött engem, es az ő dolgat elvegezzem.

4:35 Ti nem azt mondjatok-e, hogy meg negy honap es eljő az aratas? Íme, mondom nektek: Emeljetek fel szemeiteket, es lassatok meg a tajekokat, hogy mar feherek az aratasra.

4:36 És a ki arat, jutalmat nyer, es az örök eletre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arato együtt örvendezzen.

4:37 Mert ebben az a mondas igaz, hogy mas a vető, mas az arato.

4:38 Én annak az aratasara küldtelek titeket, a mit nem ti munkaltatok; masok munkaltak, es ti a masok munkajaba allottatok.

4:39 Abbol a varosbol pedig sokan hivenek benne a Samaritanusok közül annak az asszonynak beszedeert, a ki bizonysagot tett vala, hogy: Mindent megmondott nekem, a mit cselekedtem.

4:40 A mint azert oda mentek hozza a Samaritanusok, kerek őt, hogy maradjon naluk; es ott marada ket napig.

4:41 És sokkal többen hivenek a maga beszedeert,

4:42 És azt mondjak vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszededert hiszünk immar: mert magunk hallottuk, es tudjuk, hogy bizonnyal ez a vilag idvezitője, a Krisztus.

4:43 Ket nap mulva pedig kimene onnet, es elmene Galileaba.

4:44 Mert Jezus maga tett bizonysagot arrol, hogy a profetanak nincs tisztessege a maga hazajaban.

4:45 Mikor azert bemene Galileaba, befogadtak őt a Galileabeliek, mivelhogy lattak vala mindazt, a mit Jeruzsalemben cselekedett az ünnepen; mert ők is elmentek vala az ünnepre.

4:46 Ismet a galileai Kanaba mene azert Jezus, a hol a vizet borra valtoztatta. És volt Kapernaumban egy kiralyi ember, a kinek a fia beteg vala.

4:47 Mikor ez meghalla, hogy Jezus Judeabol Galileaba erkezett, hozza mene es kere őt, hogy menjen el es gyogyitsa meg az ő fiat; mert halalan vala.

4:48 Monda azert neki Jezus: Ha jeleket es csodakat nem lattok, nem hisztek.

4:49 Monda neki a kiralyi ember: Uram, jőjj, mielőtt a gyermekem meghal.

4:50 Monda neki Jezus: Menj el, a te fiad el. És hitt az ember a szonak, a mit Jezus mondott neki, es elment.

4:51 A mint pedig mar megy vala, elebe jövenek az ő szolgai, es hirt hozanak neki, mondvan, hogy: A te fiad el.

4:52 Megtudakoza azert tőlük az orat, a melyben megkönnyebbedett vala; es mondanak neki: Tegnap het orakor hagyta el őt a laz;

4:53 Megerte azert az atya, hogy abban az oraban, a melyben azt monda neki a Jezus, hogy: a te fiad el. És hitt ő, es az ő egesz haza nepe.

4:54 Ezt ismet masodik jel gyanant teve Jezus, mikor Judeabol Galileaba ment.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase