Main Index: Hungarian Bible

Janos 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

3:1 Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodemus, a zsidok főembere:

3:2 Ez jöve Jezushoz ejjel, es monda neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttel tanitoul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

3:3 Felele Jezus es monda neki: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki ujonnan nem születik, nem lathatja az Isten orszagat.

3:4 Monda neki Nikodemus: Mimodon születhetik az ember, ha ven? Vajjon bemehet-e az ő anyjanak mehebe masodszor, es születhetik-e?

3:5 Felele Jezus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik viztől es Lelektől, nem mehet be az Isten orszagaba.

3:6 A mi testtől született, test az; es a mi Lelektől született, lelek az.

3:7 Ne csodald, hogy azt mondam neked: Szükseg nektek ujonnan születnetek.

3:8 A szel fu, a hova akar, es annak zugasat hallod, de nem tudod honnan jő es hova megy: igy van mindenki, a ki Lelektől született.

3:9 Felele Nikodemus es monda neki: Mimodon lehetnek ezek?

3:10 Felele Jezus es monda neki: Te Izrael tanitoja vagy, es nem tudod ezeket?

3:11 Bizony, bizony mondom neked, a mit tudunk, azt mondjuk, es a mit latunk, arrol teszünk bizonysagot; es a mi bizonysagtetelünket el nem fogadjatok.

3:12 Ha a földiekről szoltam nektek es nem hisztek, mimodon hisztek, ha a mennyeiekről szolok nektek?

3:13 És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szallott ala, az embernek Fia, a ki a mennyben van.

3:14 És a mikepen felemelte Mozes a kigyot a pusztaban, akkepen kell az ember Fianak felemeltetnie.

3:15 Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök elete legyen.

3:16 Mert ugy szerette Isten e vilagot, hogy az ő egyszülött Fiat adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök elete legyen.

3:17 Mert nem azert küldte az Isten az ő Fiat a vilagra, hogy karhoztassa a vilagot, hanem hogy megtartassek a vilag altala.

3:18 A ki hiszen ő benne, el nem karhozik; a ki pedig nem hisz, immar elkarhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fianak neveben.

3:19 Ez pedig a karhoztatas, hogy a vilagossag e vilagra jött, es az emberek inkabb szerettek a sötetseget, mint a vilagossagot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valanak.

3:20 Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a vilagossagot es nem megy a vilagossagra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;

3:21 A ki pedig az igazsagot cselekszi, az a vilagossagra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvanvalokka legyenek, hogy Isten szerint valo cselekedetek.

3:22 Ezutan elmene Jezus az ő tanitvanyaival a Judea földere; es ott időzek velök, es keresztele.

3:23 Janos pedig szinten keresztel vala Énonban, Salemhez közel, mert ott sok volt a viz. És oda jarulanak es megkeresztelkedenek.

3:24 Mert Janos meg nem vettetek a tömlöczbe.

3:25 Vetekedes tamada azert a Janos tanitvanyai es a judeaiak között a mosakodas felől.

3:26 És menenek Janoshoz es mondanak neki: Mester! A ki veled vala a Jordanon tul, a kiről te bizonysagot tettel, ime az keresztel, es hozza megy mindenki.

3:27 Felele Janos es monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott neki.

3:28 Ti magatok vagytok a bizonysagaim, hogy megmondtam: Nem vagyok en a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.

3:29 A kinek jegyese van, vőlegeny az; a vőlegeny baratja pedig, a ki ott all es hallja őt, örvendezve örül a vőlegeny szavanak. Ez az en örömem immar betelt.

3:30 Annak növekednie kell, nekem pedig alabb szallanom.

3:31 A ki felülről jött, feljebb valo mindenkinel. A ki a földről valo, földi az es földieket szol; a ki a mennyből jött, feljebb valo mindenkinel.

3:32 És arrol tesz bizonysagot, a mit latott es hallott; es az ő bizonysagtetelet senki sem fogadja be.

3:33 A ki az ő bizonysagtetelet befogadja, az megpecsetelte, hogy az Isten igaz.

3:34 Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszedeit szolja; mivelhogy az Isten nem mertek szerint adja a Lelket.

3:35 Az Atya szereti a Fiut, es az ő kezebe adott mindent.

3:36 A ki hisz a Fiuban, örök elete van; a ki pedig nem enged a Fiunak, nem lat eletet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase