Main Index: Hungarian Bible

Janos 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

1:1 Kezdetben vala az Íge, es az Íge vala az Istennel, es Isten vala az Íge.

1:2 Ez kezdetben az Istennel vala.

1:3 Minden ő altala lett es nala nelkül semmi sem lett, a mi lett.

1:4 Ő benne vala az elet, es az elet vala az emberek vilagossaga;

1:5 És a vilagossag a sötetsegben fenylik, de a sötetseg nem fogadta be azt.

1:6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve Janos.

1:7 Ez jött tanubizonysagul, hogy bizonysagot tegyen a vilagossagrol, hogy mindenki higyjen ő altala.

1:8 Nem ő vala a vilagossag, hanem [jött,] hogy bizonysagot tegyen a vilagossagrol.

1:9 Az igazi vilagossag eljött volt [mar] a vilagba, a mely megvilagosit minden embert.

1:10 A vilagban volt es a vilag altala lett, de a vilag nem ismerte meg őt.

1:11 Az övei köze jöve, es az övei nem fogadak be őt.

1:12 Valakik pedig befogadak őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaiva legyenek, azoknak, a kik az ő neveben hisznek;

1:13 A kik nem verből, sem a testnek akaratabol, sem a ferfiunak indulatjabol, hanem Istentől születtek.

1:14 És az Íge testte lett es lakozek mi közöttünk (es lattuk az ő dicsőseget, mint az Atya egyszülöttjenek dicsőseget), a ki teljes vala kegyelemmel es igazsaggal.

1:15 Janos bizonysagot tett ő rola, es kialtott, mondvan: Ez vala, a kiről mondam: A ki utanam jő, előttem lett, mert előbb volt nalamnal.

1:16 És az ő teljessegeből vettünk mindnyajan kegyelmet is kegyelemert.

1:17 Mert a törveny Mozes altal adatott, a kegyelem [pedig] es az igazsag Jezus Krisztus altal lett.

1:18 Az Istent soha senki nem latta; az egyszülött Fiu, a ki az Atya kebeleben van, az jelentette ki [őt.]

1:19 És ez a Janos bizonysagtetele, a mikor a zsidok papokat es Levitakat küldöttek Jeruzsalemből, hogy megkerdezzek őt: Kicsoda vagy te?

1:20 És megvalla es nem tagada; es megvalla, hogy: Nem en vagyok a Krisztus.

1:21 És kerdezek őt: Kicsoda tehat? Illes vagy-e te? És monda: Nem vagyok. A profeta vagy-e te? És ő felele: Nem.

1:22 Mondanak azert neki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?

1:23 Monda: Én kialto szo vagyok a pusztaban. Egyengessetek az Úrnak utjat, a mint megmondotta Ésaias profeta.

1:24 És a küldöttek a farizeusok közül valok voltak:

1:25 És megkerdek őt es mondanak neki: Miert keresztelsz tehat, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illes, sem a profeta?

1:26 Felele nekik Janos, mondvan: Én vizzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.

1:27 Ő az, a ki utanam jő, a ki előttem lett, a kinek en nem vagyok melto, hogy saruja szijjat megoldjam.

1:28 Ezek Bethabaraban lettek, a Jordanon tul, a hol Janos keresztel vala.

1:29 Masnap lata Janos Jezust ő hozza menni, es monda: Íme az Istennek ama baranya, a ki elveszi a vilag bűneit!

1:30 Ez az, a kiről en ezt mondam: Én utanam jő egy ferfiu, a ki előttem lett, mert előbb volt nalamnal.

1:31 És en nem ismertem őt; de hogy megjelentessek Izraelnek, azert jöttem en, a ki vizzel keresztelek.

1:32 És bizonysagot tőn Janos, mondvan: Lattam a Lelket leszallani az egből, mint egy galambot; es megnyugovek ő rajta.

1:33 És en nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vizzel kereszteljek, az monda nekem: A kire latod a Lelket leszallani es rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lelekkel.

1:34 És en lattam, es bizonysagot tettem, hogy ez az Isten Fia.

1:35 Masnap ismet [ott] allt vala Janos es kettő az ő tanitvanyai közül;

1:36 És ranezven Jezusra, a mint [ott] jar vala, monda: Íme az Isten Baranya!

1:37 És halla őt a ket tanitvany, a mint szol vala, es követek Jezust.

1:38 Jezus pedig hatrafordulvan es latvan, hogy követik azok, monda nekik:

1:39 Mit kerestek? Azok pedig mondanak neki: Rabbi, (a mi megmagyarazva azt teszi: Mester) hol lakol?

1:40 Monda nekik: Jőjjetek es lassatok meg. Elmenenek es meglatak, hol lakik; es nala maradanak azon a napon: vala pedig körülbelül tiz ora.

1:41 A kettő közül, a kik Janostol [ezt] hallottak es őt követtek vala, Andras volt az egyik, a Simon Peter testvere.

1:42 Talalkozek ez először a maga testverevel, Simonnal, es monda neki: Megtalaltuk a Messiast (a mi megmagyarazva azt teszi: Krisztus);

1:43 És vezete őt Jezushoz. Jezus pedig rea tekintven, monda: Te Simon vagy, a Jona fia; te Kefasnak fogsz hivatni (a mi megmagyarazva: Kőszikla).

1:44 A következő napon Galileaba akart menni Jezus; es talalkozek Fileppel, es monda neki: Kövess engem!

1:45 Filep pedig Bethsaidabol, az Andras es Peter varosabol valo volt.

1:46 Talalkozek Filep Natanaellel, es monda neki: A ki felől irt Mozes a törvenyben, es a profetak, megtalaltuk a nazareti Jezust, Jozsefnek fiat.

1:47 És monda neki Natanael: Nazaretből tamadhat-e valami jo? Monda neki Filep: Jer es lasd meg!

1:48 Lata Jezus Natanaelt ő hozza menni, es monda ő felőle: Íme egy igazan Izraelita, a kiben hamissag nincsen.

1:49 Monda neki Natanael: Honnan ismersz engem? Felele Jezus es monda neki: Mielőtt hitt teged Filep, lattalak teged, a mint a fügefa alatt voltal.

1:50 Felele Natanael es monda neki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael Kiralya!

1:51 Felele Jezus es monda neki: Hogy azt mondam neked: lattalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat latsz majd ezeknel.

1:52 És monda neki: Bizony, bizony mondom nektek: Mostantol fogva meglatjatok a megnyilt eget, es az Isten angyalait, a mint felszallnak es leszallnak az ember Fiara.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase