Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

22:1 Elközelgetett pedig a kovasztalan kenyerek ünnepe, mely husvetnak mondatik.

22:2 És a főpapok es az irastudok keresnek vala modot, hogyan öljek meg őt; mert feltek a neptől.

22:3 Bemene pedig a Satan Judasba, ki Iskariotesnek neveztetik, es a tizenkettőnek szamabol vala;

22:4 És elmenven, megbeszele a főpapokkal es a vezerekkel, mimodon adja őt nekik kezökbe.

22:5 És azok örülenek, es megszerződenek, hogy penzt adnak neki;

22:6 Ő pedig megigere, es keres vala jo alkalmat, hogy őt nekik kezökbe adja zenebona nelkül.

22:7 Eljöve pedig a kovasztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a husveti baranynak;

22:8 És elkülde Petert es Janost, mondvan: Elmenven, keszitsetek el nekünk a husveti baranyt, hogy megegyük.

22:9 Ők pedig mondanak neki: Hol akarod, hogy elkeszitsük?

22:10 És ő monda nekik: Íme, mikor bementek a varosba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korso vizet visz; kövessetek őt abba a hazba, a melybe bemegy.

22:11 És mondjatok a haz gazdajanak: Ezt mondja neked a Mester: Hol van az a szallas, a hol megeszem az en tanitvanyaimmal a husveti baranyt?

22:12 És ő mutat nektek egy nagy vacsoralo helyet, berendezve, ott keszitsetek el.

22:13 Elmenven pedig, ugy talalak, a mint mondta nekik; es elkeszitek a husveti baranyt.

22:14 És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, es a tizenket apostol ő vele egyetembe.

22:15 És monda nekik: Kivanva kivantam a husveti baranyt megenni veletek, melőtt en szenvednek:

22:16 Mert mondom nektek, hogy többe nem eszem abbol, miglen beteljesedik az Isten orszagaban.

22:17 És [a] pohart veven, minekutana halakat adott, monda: Vegyetek ezt, es osszatok el magatok között:

22:18 Mert mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkenek gyümölcseből, miglen eljő az Isten orszaga.

22:19 És minekutana a kenyeret vette, halakat advan megszege, es ada nekik, mondvan: Ez az en testem, mely ti erettetek adatik: ezt cselekedjetek az en emlekezetemre.

22:20 Hasonlokepen a pohart is, minekutana vacsoralt, ezt mondvan: E pohar amaz uj szövetseg az en veremben, mely ti erettetek kiontatik.

22:21 De ime annak a keze, a ki engem elarul, velem van az asztalon.

22:22 És az embernek Fia jollehet, elmegy, mint elvegeztetett: de jaj annak az embernek, a ki altal elarultatik!

22:23 És ők kezdek egymas között kerdezni, vajjon ki lehet az ő közöttük, a ki ezt meg fogja tenni?

22:24 Tamada pedig köztük versenges is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.

22:25 Ő pedig monda nekik: A poganyokon uralkodnak az ő kiralyaik, es a kiknek azokon hatalmuk van, joltevőknek hivatnak.

22:26 De ti nem ugy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; es a ki fő, mint a ki szolgal.

22:27 Mert melyik nagyobb, az-e, a ki asztalnal ül, vagy a ki szolgal? nemde a ki asztalnal ül? De en ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgal.

22:28 Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok en velem az en kiserteteimben;

22:29 Én azert adok nektek, mikepen az en Atyam adott nekem, orszagot,

22:30 Hogy egyetek es igyatok az en asztalomon az en orszagomban, es üljetek kiralyi szekeken, itelven az Izraelnek tizenket nemzetseget.

22:31 Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ime a Satan kikert titeket, hogy megrostaljon, mint a buzat;

22:32 De en imadkoztam erted, hogy el ne fogyatkozzek a te hited: te azert idővel megterven, a te atyadfiait erősitsed.

22:33 Ő pedig monda neki: Uram, te veled kesz vagyok mind tömlöczre, mind halalra menni!

22:34 És ő monda: Mondom neked Peter: Ma nem szol addig a kakas, mig te haromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem.

22:35 És monda nekik: Mikor elküldtelek benneteket erszeny, taska es saru nelkül, volt-e valamiben fogyatkozastok? Ők pedig mondanak: Semmiben sem.

22:36 Monda azert nekik: De most, a kinek erszenye van elővegye, hasonlokepen a taskat; es a kinek nincs, adja el felső ruhajat, es vegyen szablyat.

22:37 Mert mondom nektek, hogy meg ennek az irasnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok köze szamlaltatott. Mert a mik ream vonatkoznak is, elvegeztetnek.

22:38 Azok pedig mondanak: Uram, ime van itt ket szablya. Ő pedig monda: Eleg.

22:39 És kimenven, mene az ő szokasa szerint az Olajfak hegyere; követek pedig őt az ő tanitvanyai is.

22:40 És mikor ott a helyen vala, monda nekik: Imadkozzatok, hogy kisertetbe ne essetek.

22:41 És ő eltavozek tőlök mintegy kőhajitasnyira; es terdre esven, imadkozek,

22:42 Mondvan: Atyam, ha akarod, tavoztasd el tőlem e pohart; mindazaltal ne az en akaratom, hanem a tied legyen!

22:43 És angyal jelenek meg neki mennyből, erősitven őt.

22:44 És halaltusaban leven, buzgosagosabban imadkozek; es az ő veriteke olyan vala, mint a nagy vercseppek, melyek a földre hullanak.

22:45 És minekutana fölkelt az imadkozastol, az ő tanitvanyaihoz menven, aludva talala őket a szomorusag miatt,

22:46 És monda nekik: Mit alusztok? Keljetek fel es imadkozzatok, hogy kisertetbe ne essetek.

22:47 És mikor meg beszele, ime sokasag [jöve,] melynek az mene előtte, a ki Judasnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: es közelgete Jezushoz, hogy őt megcsokolja.

22:48 Jezus pedig monda neki: Judas, csokkal arulod el az embernek Fiat?

22:49 Latvan pedig azok, a kik ő körülötte [valanak,] a mi következik, mondanak neki: Uram, vagjuk-e őket fegyverrel?

22:50 És közülök valaki megvaga a főpap szolgajat, es levaga annak jobb fület.

22:51 Felelven pedig Jezus, monda: Eleg eddig. És illetven annak fület, meggyogyita azt.

22:52 Monda pedig Jezus azoknak, a kik ő hozza mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek es a veneknek: Mint valami latorra, ugy jöttetek szablyakkal es fustelyokkal?

22:53 Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetetek en ream; de ez a ti oratok, es a sötetsegnek hatalma.

22:54 Megfogvan azert őt, elvezetek, es elvivek a főpap hazaba. Peter pedig követi vala tavol.

22:55 És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepen, es ők együtt leültek, Peter is leüle ő velök.

22:56 És meglatvan őt egy szolgaloleany, a mint a vilagossagnal ült, szemeit rea vetven, monda: Ez is ő vele vala!

22:57 Ő pedig megtagada őt, mondvan: Asszony, nem ismerem őt!

22:58 És egy kevessel azutan mas latvan őt, monda: Te is azok közül valo vagy! Peter pedig monda: Ember, nem vagyok!

22:59 És ugy egy ora mulva mas valaki erősite, mondvan: Bizony ez is vele vala: mert Galileabol valo is.

22:60 Monda pedig Peter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő meg beszelt, megszolalt a kakas.

22:61 És hatra fordulvan az Úr, tekinte Peterre. És megemlekezek Peter az Úr szavarol, a mint neki mondta: Mielőtt a kakas szol, haromszor megtagadsz engem.

22:62 És kimenven Peter, keservesen sira.

22:63 És azok a ferfiak, a kik fogva tartak Jezust, csufoljak vala, verven őt.

22:64 És [szemeit] betakarvan, arczul csapdosak őt, es kerdezek őt, mondvan: Profetald meg ki az, a ki teged vere?

22:65 És sok egyeb dolgot mondanak neki, szidalmazvan őt.

22:66 És a mint nappal lett, egybegyűle a nep veneinek tanacsa, főpapok es irastudok: es vivek őt az ő gyülekezetükbe,

22:67 Mondvan: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Monda pedig nekik: Ha mondom nektek, nem hiszitek:

22:68 De ha kerdezlek is, nem feleltek nekem, sem el nem bocsatotok.

22:69 Mostantol fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmanak jobbja felől.

22:70 Mondanak pedig mindnyajan: Te vagy tehat az Isten Fia? Ő pedig monda nekik: Ti mondjatok, hogy en vagyok!

22:71 Azok pedig mondanak: Mi szüksegünk van meg bizonysagra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szajabol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase