Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

21:1 És mikor feltekintett, lata, hogy a gazdagok hanyjak az ő ajandekaikat a perselybe.

21:2 Lata pedig egy szegeny özvegy asszonyt is, hogy abba ket fillert vete.

21:3 És monda: Igazan mondom nektek, hogy e szegeny özvegy mindenkinel többet vete:

21:4 Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajandekokhoz: ez pedig az ő szegenysegeből minden vagyonat, a mije volt, oda vete.

21:5 És mikor nemelyek mondanak a templom felől, hogy szep kövekkel es ajandekokkal van felekesitve, monda:

21:6 Ezekből, a miket lattok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnek.

21:7 Megkerdek pedig őt, mondvan: Mester, mikor lesznek azert ezek? es mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?

21:8 Ő pedig monda: Meglassatok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az en nevemben, kik ezt mondjak: Én vagyok; es: Az idő elközelgett; ne menjetek azert utanok.

21:9 És mikor hallotok haborukrol es zendülesekről, meg ne felemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem [jő] mindjart a veg.

21:10 Akkor monda nekik: Nemzet nemzet ellen tamad, es orszag orszag ellen;

21:11 És minden fele nagy földindulasok lesznek, es ehsegek es döghalalok; es rettegtetesek es nagy jelek lesznek az egből.

21:12 De mind ezeknek előtte kezeiket reatok vetik, es üldöznek [titeket,] advan a gyülekezetek ele, es tömlöczökbe es kiralyok es helytartok ele visznek az en nevemert.

21:13 De ebből nektek lesz tanubizonysagotok.

21:14 Tökeljetek el azert a ti szivetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek vedelmetekre:

21:15 Mert en adok nektek szajat es bölcseseget, melynek ellene nem szolhatnak, sem ellene nem allhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik.

21:16 Elarulnak pedig titeket szülők es testverek is, rokonok es baratok is; es megölnek [nemelyeket] ti közületek.

21:17 És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az en nevemert.

21:18 De fejeteknek egy hajszala sem vesz el.

21:19 A ti beketűrestek altal nyeritek meg lelketeket.

21:20 Mikor pedig latjatok Jeruzsalemet hadseregektől körülveve, akkor tudjatok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulasa.

21:21 Akkor a kik Judeaban [lesznek,] fussanak a hegyekre; es a kik annak közepette, menjenek ki abbol; es a kik a mezőben, ne menjenek be abba.

21:22 Mert azok a bosszuallasnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megirattak.

21:23 Jaj pedig a terhes es szoptato asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükseg lesz e földön, es harag e nepen.

21:24 És elhullanak fegyvernek ele altal, es fogva vitetnek minden poganyok köze; es Jeruzsalem megtapodtatik a poganyoktol, miglen betelik a poganyok ideje.

21:25 És lesznek jelek a napban, holdban es csillagokban; es a földön poganyok szorongasa a ketseg miatt, mikor a tenger es a hab zugni fog,

21:26 Mikor az emberek elhalnak a felelem miatt es azoknak varasa miatt, a mik e föld kereksegere következnek: mert az egek erőssegei megrendülnek.

21:27 És akkor meglatjak az embernek Fiat eljőni a felhőben, hatalommal es nagy dicsőseggel.

21:28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nezzetek fel es emeljetek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti valtsagtok.

21:29 Monda pedig nekik egy peldazatot: Tekintsetek meg a fügefat es minden fakat:

21:30 Mikor immar hajtanak, es [ezt] latjatok, ti magatoktol tudjatok, hogy mar közel van a nyar.

21:31 Ezenkepen ti is, mikor latjatok, hogy ezek meglesznek, tudjatok meg, hogy közel van az Isten orszaga.

21:32 Bizony mondom nektek, hogy e nemzetseg el nem mulik, mignem mind ezek meglesznek.

21:33 Az eg es a föld elmulnak, de az en beszedeim semmikepen el nem mulnak.

21:34 De vigyazzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjek a ti szivetek dobzodasnak, reszegsegnek es ez elet gondjainak miatta, es varatlanul reatok ne jőjjön az a nap:

21:35 Mert mintegy tőr, ugy lep meg mindeneket, a kik az egesz föld szinen lakoznak.

21:36 Vigyazzatok azert minden időben, kerven, hogy meltokka tetessetek arra, hogy elkerüljetek mindezeket, a mik bekövetkeznek, es megallhassatok az embernek Fia előtt!

21:37 Tanit vala pedig naponta a templomban; ejszakara pedig kimenven, a hegyen vala, mely Olajfak [hegyenek] neveztetik.

21:38 És kora reggel hozza megy vala az egesz nep, hogy őt hallgassa a templomban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase