Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

19:1 És bemenven, altalmene Jerikhon.

19:2 És ime [vala ott] egy ember, a kit neveről Zakeusnak hivtak; es az fővamszedő vala, es gazdag.

19:3 És igyekezek Jezust latni, ki az; de a sokasagtol nem lathata, mivelhogy termete szerint kis ember volt.

19:4 És előre futvan felhaga egy eperfüge fara, hogy őt lassa; mert arra vala elmenendő.

19:5 És mikor arra a helyre jutott, feltekintven Jezus, lata őt, es monda neki: Zakeus, hamar szallj ala; mert ma nekem a te hazadnal kell maradnom.

19:6 És sietve leszalla, es örömmel fogada őt.

19:7 És mikor [ezt] lattak, mindnyajan zugolodanak, mondvan hogy: Bűnös emberhez ment be szallasra.

19:8 Zakeus pedig előallvan, monda az Úrnak: Uram, ime minden vagyonomnak felet a szegenyeknek adom, es ha valakitől valamit patvarkodassal elvettem, negy annyit adok helyebe.

19:9 Monda pedig neki Jezus: Ma lett idvessege ennek a haznak! mivelhogy ő is Ábraham fia.

19:10 Mert azert jött az embernek Fia, hogy megkeresse es megtartsa, a mi elveszett.

19:11 És mikor azok ezeket hallottak, folytata es monda egy peldazatot, mivelhogy közel vala Jeruzsalemhez, es azok azt gondolak, hogy azonnal megjelenik az Isten orszaga.

19:12 Monda azert: Egy nemes ember elmene messze tartomanyba, hogy orszagot vegyen maganak, aztan visszaterjen.

19:13 Előszolitvan azert tiz szolgajat, ada nekik tiz girat, es monda nekik: Kereskedjetek, mig megjövök.

19:14 Az ő alattvaloi pedig gyűlölek őt, es követseget küldenek utana, mondvan: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjek mi rajtunk.

19:15 És lőn, mikor megjött az orszag vetele utan, parancsola, hogy az ő szolgait, a kiknek a penzt adta, hivjak ő hozza, hogy megtudja, ki mint kereskedett.

19:16 Eljöve pedig az első, mondvan: Uram, a te girad tiz girat nyert.

19:17 Ő pedig monda neki: Jol vagyon jo szolgam; mivelhogy kevesen voltal hiv, legyen birodalmad tiz varoson.

19:18 És jöve a masodik, mondvan: Uram, a te girad öt girat nyert.

19:19 Monda pedig ennek is: Neked is legyen birodalmad öt varoson.

19:20 És jöve egy masik, mondvan: Uram, imhol a te girad, melyet egy keszkenőben elteve tartottam;

19:21 Mert feltem tőled, mivelhogy kemeny ember vagy; elveszed a mit nem [te] tettel el, es aratod, a mit nem [te] vetettel.

19:22 Monda pedig annak: A te szadbol itellek meg teged, gonosz szolga. Tudtad, hogy en kemeny ember vagyok, ki elveszem, a mit nem [en] tettem el, es aratom, a mit nem [en] vetettem;

19:23 Miert nem adtad azert az en penzemet a [penzvaltok] asztalara, es en megjöven, kamatostol kaptam volna azt vissza?

19:24 És az ott alloknak monda: Vegyetek el ettől a girat, es adjatok annak, a kinek tiz giraja van.

19:25 És mondanak neki: Uram, tiz giraja van!

19:26 [És] [ő monda]: Mert mondom nektek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, meg a mije van is, elvetetik tőle.

19:27 Sőt ennek felette amaz en ellensegeimet is, kik nem akartak, hogy en ő rajtok uralkodjam, hozzatok ide, es öljetek meg előttem!

19:28 És ezeket mondvan, megy vala elől, felmenven Jeruzsalembe.

19:29 És lőn, mikor közelgetett Bethfagehoz es Bethaniahoz, a hegyhez, mely Olajfak [hegyenek] hivatik, elkülde kettőt az ő tanitvanyai közül,

19:30 Mondvan: Menjetek el az atellenben levő faluba; melybe bemenven, talaltok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldvan azt, hozzatok ide.

19:31 És ha valaki kerdez titeket: Miert oldjatok el? ezt mondjatok annak: Mert az Úrnak szüksege van rea.

19:32 És elmenven a küldöttek, ugy talalak, a mint nekik mondotta.

19:33 És mikor a vemhet eloldak, mondanak nekik annak gazdai: Miert oldjatok el a vemhet?

19:34 Ők pedig mondanak: Az Úrnak szüksege van rea.

19:35 Elvivek azert azt Jezushoz: es az ő felsőruhaikat a vemhere vetven, Jezust rea helyheztetek.

19:36 És mikor ő mene, az ő felsőruhaikat az utra teritek.

19:37 Mikor pedig immar közelgete az Olajfak hegyenek lejtőjehez, a tanitvanyok egesz sokasaga örvendezve kezde dicserni az Istent fenszoval mindazokert a csodakert, a melyeket lattak;

19:38 Mondvan: Áldott a Kiraly, ki jő az Úrnak neveben! Bekesseg a mennyben, es dicsőseg a magassagban!

19:39 És nemelyek a farizeusok közül a sokasagbol mondanak neki: Mester, dorgald meg a te tanitvanyaidat!

19:40 És ő felelven, monda nekik: Mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kialtani.

19:41 És mikor közeledett, latvan a varost, sira azon.

19:42 Mondvan: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik neked a te bekessegedre [valok]! de most elrejtettek a te szemeid elől.

19:43 Mert jőnek read napok, mikor a te ellensegeid te körülted palankot epitenek, es körülvesznek teged, es mindenfelől megszoritanak teged.

19:44 És a földre tipornak teged, es a te fiaidat te benned; es nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglatogatasodnak idejet.

19:45 És bemenven a templomba, kezde kiűzni azokat, a kik adnak es vesznek vala abban,

19:46 Mondvan nekik: Meg van irva: Az en hazam imadsagnak haza; ti pedig azt latroknak barlangjava tettetek.

19:47 És tanit vala minden nap a templomban. A főpapok pedig es az irastudok es a nep előkelői igyekeznek vala őt elveszteni:

19:48 És nem talaltak el, mit cselekedjenek; mert az egesz nep ő rajta függ vala, [rea] hallgatvan.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase