Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

18:1 Monda pedig nekik peldazatot is arrol, hogy mindig imadkozni kell, es meg nem restülni;

18:2 Mondvan: Volt egy biro egy varosban, a ki Istent nem felt es embert nem becsült.

18:3 Volt pedig abban a varosban egy özvegyasszony, es elmene ahhoz, mondvan: Állj bosszut ertem az en ellensegemen.

18:4 Az pedig nem akara egy ideig; de azutan monda ő magaban: Jol lehet Istent nem felek es embert nem becsülök;

18:5 Mindazaltal mivelhogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabaditom őt, hogy szüntelen ream jarvan, ne gyötörjön engem.

18:6 Monda pedig az Úr: Halljatok, mit mond e hamis biro!

18:7 Hat az Isten nem all-e bosszut az ő valasztottaiert, kik ő hozza kialtanak ejjel es nappal, ha hosszutűrő is irantuk?

18:8 Mondom nektek, hogy bosszut all ertök hamar. Mindazaltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talal-e hitet e földön?

18:9 Nemelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, es a többieket semmibe sem vettek, ezt a peldazatot is monda:

18:10 Ket ember mene fel a templomba imadkozni; az egyik farizeus, es a masik vamszedő.

18:11 A farizeus megallvan, ily modon imadkozek magaban: Isten! halakat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyeb emberek, ragadozok, hamisak, paraznak, vagy mint im e vamszedő is.

18:12 Bőjtölök ketszer egy heten; dezsmat adok mindenből, a mit szerzek.

18:13 A vamszedő pedig tavol allvan, meg szemeit sem akarja vala az egre emelni, hanem veri vala mellet, mondvan: Isten, legy irgalmas nekem bűnösnek!

18:14 Mondom nektek, ez megigazulva mene ala az ő hazahoz, inkabb hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magat, megalaztatik; es a ki megalazza magat, felmagasztaltatik.

18:15 Vivenek pedig hozza kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanitvanyok ezt lattak, megdorgalak azokat.

18:16 De Jezus magahoz hivan őket, monda: Engedjetek, hogy a kis gyermekek en hozzam jőjjenek, es ne tiltsatok el őket; mert ilyeneke az Istennek orszaga.

18:17 Bizony mondom nektek: A ki nem ugy fogadja az Isten orszagat, mint gyermek, semmikepen nem megy be abba.

18:18 És megkerde őt egy főember, mondvan: Jo Mester, mit cselekedjem, hogy az örökeletet elnyerhessem?

18:19 Monda pedig neki Jezus: Miert mondasz engem jonak? Nincs senki jo, csak egy, az Isten.

18:20 A parancsolatokat tudod: Ne paraznalkodjal; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonysagot ne tegy; tiszteld atyadat es anyadat.

18:21 Az pedig monda: Mindezeket ifjusagomtol fogva megtartottam.

18:22 Jezus ezeket hallvan, monda neki: Meg egy fogyatkozas van benned: Add el mindenedet, a mid van, es oszd el a szegenyeknek, es kincsed lesz mennyorszagban; es jer, kövess engem.

18:23 Az pedig ezeket hallvan, igen megszomorodek; mert igen gazdag vala.

18:24 És mikor latta Jezus, hogy az igen megszomorodek, monda: Mily nehezen mennek be az Isten orszagaba, a kiknek gazdagsaguk van!

18:25 Mert könnyebb a tevenek a tű fokan atmenni, hogynem a gazdagnak az Isten orszagaba bejutni.

18:26 A kik pedig ezt hallottak, mondanak: Ki idvezülhet tehat?

18:27 Ő pedig monda: A mi embereknel lehetetlen, lehetseges az Istennel.

18:28 És monda Peter: Íme mi mindent elhagytunk, es követtünk teged!

18:29 Ő pedig monda nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki sincs, a ki elhagyta hazat, vagy szüleit, vagy testvereit, vagy feleseget, vagy gyermekeit az Isten orszagaert,

18:30 A ki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő vilagon pedig örök eletet.

18:31 És maga melle veven a tizenkettőt, monda nekik: Íme felmegyünk Jeruzsalembe, es beteljesedik minden az embernek Fian, a mit a profetak megirtak.

18:32 Mert a poganyok kezebe adatik, es megcsufoltatik, es meggyalaztatik, es megköpdöstetik;

18:33 És megostorozvan, megölik őt; es harmadnapon feltamad.

18:34 Ők pedig ezekből semmit nem ertenek; es a beszed ő előlük el vala rejtve, es nem fogtak fel a mondottakat.

18:35 Lőn pedig, mikor Jerikhohoz közeledett, egy vak ül vala az ut mellett koldulvan.

18:36 És mikor hallotta a mellette elmenő sokasagot, tudakozodek, mi dolog az?

18:37 Megmondak pedig neki, hogy a Nazaretbeli Jezus megy el arra.

18:38 És kialta, mondvan: Jezus, Davidnak Fia, könyörülj rajtam!

18:39 A kik pedig elől mentek, dorgalak őt, hogy hallgasson; de ő annal inkabb kialta: Davidnak Fia, könyörülj rajtam!

18:40 És Jezus megallvan, parancsola, hogy vigyek azt hozza; es mikor közel ert, megkerde őt,

18:41 Mondvan: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az en szemem vilaga megjőjjön.

18:42 És Jezus monda neki: Lass, a te hited teged megtartott.

18:43 És azonnal megjöve annak szeme vilaga, es követe őt, dicsőitven az Istent az egesz sokasag pedig [ezt] latvan, dicsőseget ada az Istennek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase