Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

15:1 Közelgetnek vala pedig ő hozza a vamszedők es a bűnösök mind, hogy hallgassak őt.

15:2 És zugolodanak a farizeusok es az irastudok, mondvan: Ez bűnösöket fogad magahoz, es velök együtt eszik.

15:3 Ő pedig ezt a peldazatot beszele nekik, mondvan:

15:4 Melyik ember az közületek, a kinek ha szaz juha van, es egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztaban, es nem megy az elveszett utan, mignem megtalalja azt?

15:5 És ha megtalalta, felveti az ő vallara, örülven.

15:6 És haza menven, egybehivja baratait es szomszedait, mondvan nekik: Örvendezzetek en velem, mert megtalaltam az en juhomat, a mely elveszett vala.

15:7 Mondom nektek, hogy ily modon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megterő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, a kinek nincs szüksege megteresre.

15:8 Avagy ha valamely asszonynak tiz drakhmaja van, es egy drakhmat elveszt, nem gyujt-e gyertyat, es nem sepri-e ki a hazat, es nem keresi-e gondosan, mignem megtalalja?

15:9 És ha megtalalta, egybehivja az ő asszonybaratait es szomszedait, mondvan: Örüljetek en velem, mert megtalaltam a drakhmat, melyet elvesztettem vala!

15:10 Ezenkepen, mondom nektek, örvendezes van az Isten angyalainak szine előtt egy bűnös [ember] megteresen.

15:11 Monda pedig: Egy embernek vala ket fia;

15:12 És monda az ifjabbik az ő atyjanak: Atyam, add ki a vagyonbol ram eső reszt! És az megoszta köztök a vagyont.

15:13 Nem sok nap mulva aztan a kisebbik fiu összeszedven mindenet, messze videkre költözek; es ott eltekozla vagyonat, mivelhogy dobzodva elt.

15:14 Minekutana pedig mindent elköltött, tamada nagy ehseg azon a videken, es ő kezde szükseget latni.

15:15 Akkor elmenven, hozza szegődek annak a videknek egyik polgarahoz; es az elkülde őt az ő mezeire disznokat legeltetni.

15:16 És kivanja vala megtölteni az ő gyomrat azzal a moslekkal, a mit a disznok ettek; es senki sem ad vala neki.

15:17 Mikor aztan magaba szallt, monda: Az en atyamnak mily sok berese bővölködik kenyerben, en pedig ehen halok meg!

15:18 Fölkelven elmegyek az en atyamhoz, es [ezt] mondom neki: Atyam, vetkeztem az eg ellen es te ellened.

15:19 És nem vagyok immar melto, hogy a te fiadnak hivattassam; tegy engem olyanna, mint a te bereseid közül egy!

15:20 És felkelven, elmene az ő atyjahoz. Mikor pedig meg tavol volt, meglata őt az ő atyja, es megesek rajta a szive, es oda futvan, a nyakaba esek, es megcsokolgata őt.

15:21 És monda neki a fia: Atyam, vetkeztem az eg ellen es te ellened; es nem vagyok immar melto, hogy a te fiadnak hivattassam!

15:22 Az atyja pedig monda az ő szolgainak: Hozzatok ki a legszebb ruhat, es adjatok fel ra; es huzzatok gyűrűt a kezere, es sarut a labaira!

15:23 És előhozvan a hizott tulkot, vagjatok le, es együnk es vigadjunk.

15:24 Mert ez az en fiam meghalt, es feltamadott; elveszett, es megtalaltatott. Kezdenek azert vigadni.

15:25 Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: es mikor [haza]jöven, közelgetett a hazhoz, halla a zenet es tanczot.

15:26 És előszolitvan egyet a szolgak közül, megtudakoza, mi dolog az?

15:27 Az pedig monda neki: A te öcsed jött meg; es atyad levagata a hizott tulkot, mivelhogy egeszsegben nyerte őt vissza.

15:28 Erre ő megharaguvek, es nem akara bemenni. Az ő atyja annakokaert kimenven, kerlele őt.

15:29 Ő pedig felelven, monda atyjanak: Íme ennyi esztendőtől fogva szolgalok neked, es soha parancsolatodat at nem hagtam: es nekem soha nem adtal egy kecskefiat, hogy az en barataimmal vigadjak.

15:30 Mikor pedig ez a te fiad megjött, a ki paraznakkal emesztette föl a te vagyonodat, levagattad neki a hizott tulkot.

15:31 Az pedig monda neki: Fiam, te mindenkor en velem vagy, es mindenem a tied!

15:32 Vigadnod es örülnöd kellene hat, hogy ez a te testvered meghalt, es feltamadott; es elveszett, es megtalaltatott.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase