Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

14:1 És lőn mikor a főfarizeusok közül egynek hazahoz ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utana.

14:2 És ime egy vizkoros ember vala ő előtte.

14:3 És felelven Jezus, szola a törvenytudoknak es a farizeusoknak, mondvan: Szabad-e szombat[nap]on gyogyitani?

14:4 Azok pedig hallgatanak. És ő megfogvan azt, meggyogyita es elbocsata.

14:5 És felelven nekik, monda: Ki az közületek, a kinek szamara vagy ökre a kutba esik, es nem vonja ki azt azonnal szombatnapon?

14:6 És nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre.

14:7 És egy peldazatot monda a hivatalosoknak, mikor eszre veve, mimodon valogatjak a fő helyeket; mondvan nekik:

14:8 Mikor valaki lakodalomba hiv, ne ülj a fő helyre; mert netalan naladnal nagyobb tiszteletben allo embert is hivott meg az,

14:9 És eljöven az, a ki mind teged, mind azt meghivta, ezt mondja majd neked: Engedd ennek a helyet! És akkor szegyennel az utolso helyre fogsz ülni.

14:10 Hanem mikor meghivnak, menj el es ülj le az utolso helyre; hogy mikor eljő az, a ki teged meghivott, ezt mondja neked: Baratom ülj feljebb! Akkor neked dicsőseged lesz azok előtt, a kik veled együtt ülnek.

14:11 Mert mindenki, a ki magat felmagasztalja, megalaztatik; es a ki magat megalazza, felmagasztaltatik.

14:12 Monda pedig annak is, a ki őt meghivta: Mikor ebedet vagy vacsorat keszitesz, ne hivd barataidat, se testvereidet, se rokonaidat, se gazdag szomszedaidat; nehogy viszont ők is meghivjanak teged, es visszafizessek neked.

14:13 Hanem mikor lakomat keszitesz, hivd a szegenyeket, csonkabonkakat, santakat, vakokat:

14:14 És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza neked; mert majd visszafizettetik neked az igazak feltamadasakor.

14:15 Hallvan pedig ezeket egy azok közül, a kik [ő vele] együtt ülnek vala, monda neki: Boldog az, a ki eszik kenyeret az Isten orszagaban.

14:16 Ő pedig monda annak: Egy ember keszite nagy vacsorat, es sokakat meghiva;

14:17 És elkülde szolgajat a vacsora idejen, hogy megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert immar minden kesz!

14:18 És mindnyajan egyenlőkepen kezdek magokat mentegetni. Az első monda neki: Szantoföldet vettem, es ki kell mennem, hogy azt meglassam; kerlek teged, ments ki engem!

14:19 És masik monda: Öt iga ökröt vettem, es elmegyek, hogy azokat megprobaljam; kerlek teged, ments ki engem!

14:20 A masik pedig monda: Feleseget vettem, es azert nem mehetek.

14:21 Mikor azert az a szolga haza ment, megmonda ezeket az ő uranak. Akkor megharagudvan a gazda, monda az ő szolgajanak: Eredj hamar a varos utczaira es szorosaira, es a szegenyeket, csonkabonkakat, santakat es vakokat hozd be ide.

14:22 És monda a szolga: Uram, meglett a mint parancsolad, es megis van hely.

14:23 Akkor monda az ur a szolganak: Eredj el az utakra es a sövenyekhez, es kenyszerits bejőni [mindenkit], hogy megteljek az en hazam.

14:24 Mert mondom nektek, hogy senki azok közül a hivatalos ferfiak közül meg nem kostolja az en vacsoramat.

14:25 Megy vala pedig ő vele nagy sokasag; es megfordulvan, monda azoknak:

14:26 Ha valaki en hozzam jő, es meg nem gyűlöli az ő atyjat es anyjat, feleseget es gyermekeit, fitestvereit es nőtestvereit, sőt meg a maga lelket is, nem lehet az en tanitvanyom.

14:27 És valaki nem hordozza az ő keresztjet, es en utanam jő, nem lehet az en tanitvanyom.

14:28 Mert ha közületek valaki tornyot akar epiteni, nemde először leülven felszamitja a költseget, ha van-e mivel elvegezze?

14:29 Nehogy minekutana fundamentomot vetett, es elvegezni nem birja, csufolni kezdje őt mindenki, a ki latja,

14:30 Ezt mondvan: Ez az ember elkezdette az epitest, es nem birta veghez vinni!

14:31 Vagy valamely kiraly, mikor haboruba megy, hogy egy masik kirallyal megütközzek, nemde leülven először tanacskozik, hogy tizezerrel szembeszallhat-e azzal, a ki ő ellene huszezerrel jött?

14:32 Mert különben meg mikor amaz tavol van, követseget küldven, megkerdezi a bekefelteteleket.

14:33 Ezenkepen azert valaki közületek bucsut nem vesz minden javaitol, nem lehet az en tanitvanyom.

14:34 Jo a so: de ha a so megizetlenül, mivel sozzak meg?

14:35 Sem a földre, sem a tragyara nem alkalmas: kivetik azt. A kinek van füle a hallasra, hallja.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase