Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

13:1 Jövenek pedig ugyanazon időben nemelyek, kik neki hirt mondanak a Galileabeliek felől, kiknek veret Pilatus az ő aldozatukkal elegyitette.

13:2 És felelven Jezus, monda nekik: Gondoljatok-e, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinel, mivelhogy ezeket szenvedtek?

13:3 Nem, mondom nektek: sőt inkabb, ha meg nem tertek, mindnyajan, hasonlokepen elvesztek.

13:4 Vagy az a tizennyolcz, a kire raszakadt a torony Siloamban, es megölte őket, gondoljatok-e, hogy bűnösebb volt minden [mas] Jeruzsalemben lako embernel?

13:5 Nem, mondom nektek: sőt inkabb, ha meg nem tertek, mindnyajan hasonlokepen elvesztek.

13:6 És ezt a peldazatot monda: Vala egy embernek egy fügefaja szőlejebe ültetve; es elmene, hogy azon gyümölcsöt keressen, es nem talala.

13:7 És monda a vinczellernek: Íme harom esztendeje jarok gyümölcsöt keresni e fügefan, es nem talalok: vagd ki azt; miert foglalja a földet is hiaba?

13:8 Az pedig felelven, monda neki: Uram, hagyj beket neki meg ez esztendőben, mig köröskörül megkapalom es megtragyazom:

13:9 És ha gyümölcsöt terem, [jo]; ha pedig nem, azutan vagd ki azt.

13:10 Tanit vala pedig szombat[nap]on egy zsinagogaban.

13:11 És ime vala [ott] egy asszony, kiben betegsegnek lelke vala tizennyolcz esztendőtől fogva; es meg volt görbedve, es teljesseggel nem tudott felegyenesedni.

13:12 És mikor azt latta Jezus, előszolita, es monda neki: Asszony, feloldattal a te betegsegedből!

13:13 És rea vete kezeit; es azonnal felegyenesedek, es dicsőite az Istent.

13:14 Felelven pedig a zsinagogafő, haragudva, hogy szombat[nap]on gyogyitott Jezus, monda a sokasagnak: Hat nap van, a melyen munkalkodni kell; azokon jőjjetek azert es gyogyittassatok magatokat, es ne szombatnapon.

13:15 Felele azert neki az Úr, es monda: Kepmutato, szombat[nap]on nem oldja-e el mindenitek az ő ökret vagy szamarat a jaszoltol, es nem viszi-e itatni?

13:16 Hat ezt, az Ábraham leanyat, kit a Satan megkötözött ime tizennyolcz esztendeje, nem kellett-e feloldani e kötelből szombatnapon?

13:17 És mikor ezeket mondta, megszegyenülenek mindnyajan, kik magokat neki ellenebe vetek; es az egesz nep örül vala mind azokon a dicsőseges dolgokon, a melyek ő altala lettek.

13:18 Monda pedig [Jezus:] Mihez hasonlo az Isten orszaga? es mihez hasonlitsam azt?

13:19 Hasonlo a mustarmaghoz, melyet az ember veven, elvet az ő kertjeben; es felnevelkedett, es lett nagy fava, es az egi madarak feszket raktak annak again.

13:20 És ismet monda: Mihez hasonlitsam az Isten orszagat?

13:21 Hasonlo a kovaszhoz, melyet az asszony veven, harom mercze lisztbe elegyite, mignem az egesz megkele.

13:22 És varosokon es falvakon megy vala altal, tanitva, es Jeruzsalembe menve.

13:23 Monda pedig neki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-e a kik idvezülnek? Ő pedig monda nekik:

13:24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom nektek, igyekeznek bemenni es nem mehetnek.

13:25 Mikor mar a gazda felkel es bezarja az ajtot, es kezdetek kivül allani es az ajtot zörgetni, mondvan: Uram! Uram! nyisd meg nekünk; es ő felelven, ezt mondja nektek: Nem tudom honnet valok vagytok ti;

13:26 Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk es ittunk, es a mi utczainkon tanitottal;

13:27 De ezt mondja: Mondom nektek, nem tudom honnet valok vagytok ti; tavozzatok el en tőlem mindnyajan, kik hamissagot cselekesztek!

13:28 Ott lesz siras es fogak csikorgatasa, mikor latjatok Ábrahamot, Izsakot es Jakobot, es a profetakat mind az Isten orszagaban, magatokat pedig kirekesztve.

13:29 És jőnek napkeletről es napnyugatrol, es eszakrol es delről, es az Isten orszagaban letelepednek.

13:30 És ime vannak utolsok, a kik elsők lesznek, es vannak elsők, a kik utolsok lesznek.

13:31 Ugyanazon napon jövenek [ő] hozza nemelyek a farizeusok közül, mondvan neki: Eredj ki es menj el innet: mert Herodes meg akar teged ölni.

13:32 És monda nekik: Elmenven mondjatok meg annak a rokanak: Íme ördögöket űzök ki es gyogyitok ma es holnap, es harmadnapon elvegeztetem.

13:33 Hanem nekem ma es holnap es azutan uton kell lennem; mert nem lehetseges, hogy a profeta Jeruzsalemen kivül vesszen el.

13:34 Jeruzsalem! Jeruzsalem! ki megölöd a profetakat, es megkövezed azokat, a kik te hozzad küldettek, hanyszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mikepen a tyuk az ő kis csirkeit az ő szarnyai ala, es ti nem akaratok!

13:35 Íme pusztan hagyatik nektek a ti hazatok; es bizony mondom nektek, hogy nem lattok engem, mignem eljő [az] [idő,] mikor [ezt] mondjatok: Áldott, a ki jő az Úrnak neveben!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase