Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

12:1 Ezenközben mikor sok ezerből allo sokasag gyűlt egybe, annyira, hogy egymast letapossak, kezde az ő tanitvanyainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzatok meg magatokat a farizeusok kovaszatol, mely a kepmutatas;

12:2 Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfenyre ne jőne; es oly titok, mely ki ne tudodnek.

12:3 Annakokaert a mit a sötetben mondtatok, a vilagossagban fog meghallatszani; es a mit fülbe sugtatok a rejtekhazakban, azt a hazak tetejen fogjak hirdetni.

12:4 Mondom pedig nektek en barataimnak: Ne feljetek azoktol, kik a testet ölik meg, es azutan többet nem arthatnak.

12:5 De megmondom nektek, kitől feljetek: Feljetek attol, a ki minekutana megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennara vessen. Bizony, mondom nektek, ettől feljetek.

12:6 Nemde öt verebet meg lehet venni ket filleren? es egy sincs azok közül Istennel elfelejtve.

12:7 De nektek a fejetek hajszalai is mind szamon vannak. Ne feljetek azert, sok verebnel dragabbak vagytok.

12:8 Mondom pedig nektek: Valaki vallast tesz en rolam az emberek előtt, az embernek Fia is vallast tesz arrol az Isten angyalai előtt;

12:9 A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.

12:10 És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsattatik annak; de annak, a ki a Szent Lelek ellen szol karomlast, meg nem bocsattatik.

12:11 Mikor pedig a zsinagogakba visznek benneteket, es a fejedelmek es hatalmassagok ele, ne aggodalmaskodjatok, mimodon vagy mit szoljatok vedelmetekre, vagy mit mondjatok;

12:12 Mert a Szent Lelek azon oraban megtanit titeket, mit kell mondanotok.

12:13 Monda pedig neki egy a sokasag közül: Mester, mondd meg az en testveremnek, hogy oszsza meg velem az örökseget.

12:14 Ő pedig monda neki: Ember, ki tett engem köztetek birova vagy osztova?

12:15 Monda azert nekik: Meglassatok, hogy eltavoztassatok a telhetetlenseget; mert nem a vagyonnal valo bővölködesben van az embernek az ő elete.

12:16 És monda nekik egy peldazatot, szolvan: Egy gazdag embernek bősegesen termett a földje.

12:17 Azert magaban okoskodek, mondvan: Mit cselekedjem? mert nincs hova takarnom az en termesemet.

12:18 És monda: Ezt cselekszem: Az en csűreimet lerontom, es nagyobbakat epitek; es azokba takarom minden gabonamat es az en javaimat.

12:19 És [ezt] mondom az en lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre elteve; tedd magadat kenyelembe, egyel, igyal, gyönyörködjel!

12:20 Monda pedig neki az Isten: Bolond, ez ejjel elkerik a te lelkedet te tőled; a miket pedig keszitettel, kiei lesznek?

12:21 Így van dolga annak, a ki kincset takar maganak, es nem az Istenben gazdag.

12:22 Monda pedig az ő tanitvanyainak: Annakokaert mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a a ti eltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.

12:23 Az elet több, hogynem az eledel, es a test, hogynem az öltözet.

12:24 Tekintsetek meg a hollokat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tarhazuk, sem csűrük; es az Isten eltartja őket: mennyivel dragabbak vagytok ti a madaraknal?

12:25 Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodasaval megnövelheti termetet egy arasszal?

12:26 Annakokaert ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?

12:27 Tekintsetek meg a liliomokat, mimodon növekednek: nem faradoznak es nem fonnak: de mondom nektek: Salamon minden ő dicsősegeben sem öltözött ugy, mint ezek közül egy.

12:28 Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, es holnap kemenczebe vettetik, igy ruhazza az Isten; mennyivel inkabb titeket, ti kicsinyhitűek!

12:29 Ti se kerdezzetek, mit egyetek vagy mit igyatok; es ne ketelkedjetek.

12:30 Mert mind ezeket a vilagi poganyok kerdezik; a ti Atyatok pedig tudja, hogy nektek szüksegetek van ezekre.

12:31 Csak keressetek az Isten orszagat, es ezek mind megadatnak nektek.

12:32 Ne felj te kicsiny nyaj; mert tetszett a ti Atyatoknak, hogy nektek adja az orszagot.

12:33 Adjatok el a mitek van, es adjatok alamizsnat; szerezzetek magatoknak oly erszenyeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyorszagban, a hol a tolvaj hozza nem fer, sem a moly meg nem emeszti.

12:34 Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szivetek is.

12:35 Legyenek a ti derekaitok felövezve, es szövetnekeitek meggyujtva;

12:36 Ti meg hasonlok az olyan emberekhez, a kik az ő urokat varjak, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő es zörget, azonnal megnyissak neki.

12:37 Boldogok azok a szolgak, kiket az ur, mikor haza megy, vigyazva talal: bizony mondom nektek, hogy felövezven magat, leülteti azokat, es előjöven, szolgal nekik.

12:38 És ha megjő a masodik őrvaltaskor, es ha a harmadik őrvaltaskor jő meg, es ugy talalja [őket], boldogok azok a szolgak!

12:39 Ezt pedig jegyezzetek meg, hogy ha tudna a haz gazdaja, mely oraban jő el a tolvaj, vigyazna, es nem engedne, hogy az ő hazaba törjön.

12:40 Ti is azert legyetek keszek: mert a mely oraban nem gondolnatok, abban jő el az embernek Fia.

12:41 Monda pedig neki Peter: Uram, nekünk mondod-e ezt a peldazatot, vagy mindenkinek is?

12:42 Monda pedig az Úr: Kicsoda hat a hű es bölcs safar, kit az ur gondviselőve tőn az ő haza nepen, hogy adja ki nekik elelmüket a maga idejeben?

12:43 Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkaban talal!

12:44 Bizony mondom nektek, hogy minden joszaga felett gondviselőve teszi őt.

12:45 Ha pedig az a szolga igy szolna az ő sziveben: Halogatja meg az en uram a hazajövetelt; es kezdene verni a szolgakat es szolgaloleanyokat, es enni es inni es reszegeskedni:

12:46 Megjő annak a szolganak az ura, a mely napon nem varja es a mely oraban nem gondolja, es kettevagatja őt, es a hitetlenek sorsara juttatja.

12:47 És a mely szolga tudta az ő uranak akaratat, es nem vegezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;

12:48 A ki pedig nem tudta, es büntetesre melto dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; es a kire sokat biztak, többet kivannak tőle.

12:49 Azert jöttem, hogy e vilagra tüzet bocsassak: es mit akarok, ha [az] immar meggerjedett?

12:50 De keresztseggel kell nekem megkereszteltetnem; es mely igen szorongattatom, miglen [az] elvegeztetik.

12:51 Gondoljatok-e, hogy azert jöttem, hogy bekesseget adjak e földön? Nem, mondom nektek; sőt inkabb meghasonlast.

12:52 Mert mostantol fogva öten lesznek egy hazban, a kik meghasonlanak, harom kettő ellen, es kettő harom ellen.

12:53 Meghasonlik az atya a fiu ellen, es a fiu az atya ellen; es az anya a leany ellen, es a leany az anya ellen; napa a menye ellen, es a menye a napa ellen.

12:54 Monda pedig a sokasagnak is: Mikor latjatok, hogy napnyugotrol felhő tamad, azonnal [ezt] mondjatok: Zaporeső jő; es ugy lesz.

12:55 És mikor [halljatok] funi a deli szelet, [ezt] mondjatok: Hőseg lesz; es [ugy] lesz.

12:56 Kepmutatok, az egnek es a földnek abrazatarol tudtok iteletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok iteletet tenni?

12:57 És mi dolog, hogy ti magatoktol is meg nem itelitek, mi az igaz?

12:58 Mikor pedig a te ellensegeddel a fejedelem ele megy, igyekezzel az uton megmenekedni tőle, hogy teged ne vonjon a biro ele, es a biro at ne adjon teged a poroszlonak es a poroszlo a tömlöczbe ne vessen teged.

12:59 Mondom neked, hogy nem jősz ki onnet, mignem megfizetsz mind az utolso fillerig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase