Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

11:1 És lőn, mikor ő imadkozek egy helyen, minekutana elvegezte, monda neki egy az ő tanitvanyai közül: Uram, tanits minket imadkozni, mikepen Janos is tanitotta az ő tanitvanyait.

11:2 Monda pedig nekik: Mikor imadkoztok, [ezt] mondjatok: Mi Atyank, ki vagy a mennyekben, szenteltessek meg a te neved. Jőjjön el a te orszagod. Legyen meg a te akaratod, mikepen a mennyben, azonkepen e földön is.

11:3 A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponkent.

11:4 És bocsasd meg nekünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsatunk mindeneknek, a kik nekünk adosok. És ne vigy minket kisertetbe; de szabadits meg minket a gonosztol.

11:5 És monda nekik: Ki az közületek, a kinek baratja van, es ahhoz megy ejfelkor, es ezt mondja neki: Baratom, adj nekem kölcsön harom kenyeret,

11:6 Mert az en baratom en hozzam jött az utrol, es nincs mit adjak ennie;

11:7 Az pedig onnet belőlről felelven, ezt mondana: Ne bants engem: immar az ajto be van zarva, es az en gyermekeim velem vannak az agyban; nem kelhetek fel, es nem adhatok neked?

11:8 Mondom nektek, ha azert nem fog is felkelni es adni neki, mert az baratja, de annak tolakodasa miatt felkel es ad neki, a mennyi kell.

11:9 Én is mondom nektek: Kerjetek es megadatik nektek; keressetek es talaltok; zörgessetek es megnyittatik nektek.

11:10 Mert a ki ker, mind kap; es a ki keres, talal; es a zörgetőnek megnyittatik.

11:11 Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret ker, [es] ő talan követ ad neki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kigyot ad-e neki?

11:12 Avagy ha tojast ker, vajjon skorpiot ad-e neki?

11:13 Ha azert ti gonosz letetekre tudtok a ti fiaitoknak jo ajandekokat adni, mennyivel inkabb ad a ti mennyei Atyatok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kerik.

11:14 És ördögöt űz vala ki, mely nema vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszolala a nema; es csodalkozek a sokasag.

11:15 Nemelyek pedig azok közül mondanak: A Belzebub altal, az ördögök fejedelme altal űzi ki az ördögöket.

11:16 Masok meg, kisertven őt, mennyei jelt kivananak tőle.

11:17 Ő pedig tudvan azoknak gondolatat, monda nekik: Minden orszag, a mely magaval meghasonlik, elpusztul; es haz a hazzal ha [meghasonlik,] leomlik.

11:18 És a Satan is ha ő magaval meghasonlik, mimodon allhat meg az ő orszaga? mert azt mondjatok, hogy en a Belzebub altal űzöm ki az ördögöket.

11:19 És ha en a Belzebub altal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki altal űzik ki? Annakokaert ők maguk lesznek a ti biraitok.

11:20 Ha pedig Isten ujjaval űzöm ki az ördögöket, ketseg nelkül elerkezett hozzatok az Isten orszaga.

11:21 Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotajat, a mije van, bekessegben van;

11:22 De mikor a nalanal erősebb rea jöven legyőzi őt, minden fegyveret elveszi, melyhez bizott, es a mit tőle zsakmanyol, elosztja.

11:23 A ki velem nincs, ellenem van; es a ki velem nem takar, tekozol.

11:24 Mikor a tisztatalan lelek kimegy az emberből, viz nelkül valo helyeken jar, nyugalmat keresven; es mikor nem talal, [ezt] mondja: Visszaterek az en hazamba, a honnet kijöttem.

11:25 És [oda] menven, kisöpörve es felekesitve talalja azt.

11:26 Akkor elmegy, es maga melle vesz mas het lelket, maganal gonoszabbakat, es bemenven ott lakoznak; es annak az embernek utolso allapota gonoszabb lesz az elsőnel.

11:27 Lőn pedig mikor ezeket monda, fölemelven szavat egy asszony a sokasag közül, monda neki: Boldog meh, a mely teged hordozott, es az emlők, melyeket szoptal.

11:28 Ő pedig monda: Sőt inkabb boldogok a kik hallgatjak az Istennek beszedet, es megtartjak azt.

11:29 Mikor pedig a sokasag hozza gyülekezek, kezde mondani: E nemzetseg gonosz: jelt kivan, de jel nem adatik neki, hanem ha Jonas profetanak ama jele;

11:30 Mert mikepen Jonas jelül volt a Ninivebelieknek, azonkepen lesz az embernek Fia is e nemzetsegnek.

11:31 A Delnek kiralyneasszonya felkel majd az iteletkor e nemzetseg ferfiaival, es karhoztatja őket: mert ő eljött a földnek szeleről, hogy hallhassa a Salamon bölcseseget; es ime nagyobb van itt Salamonnal.

11:32 Ninive ferfiai az iteletkor együtt tamadnak majd fel e nemzetseggel, es karhoztatjak ezt: mivelhogy ők megtertek a Jonas predikalasara; es ime nagyobb van itt Jonasnal.

11:33 Senki pedig, ha gyertyat gyujt, nem teszi rejtekbe, sem a veka ala, hanem a gyertyatartoba, hogy a kik bemennek, lassak a vilagossagot.

11:34 A testnek lampasa a szem: ha azert a te szemed őszinte, a te egesz tested is vilagos lesz; ha pedig [a] [te szemed] gonosz, a te tested is sötet.

11:35 Meglasd azert, hogy a vilagossag, mely te benned van, sötetseg ne legyen.

11:36 Annakokaert ha a te egesz tested vilagos, es semmi reszeben sincs homalyossag, olyan vilagos lesz egeszen, mint mikor a lampas megvilagosit teged az ő vilagossagaval.

11:37 Beszed közben pedig kere őt egy farizeus, hogy ebedeljen nala. Bemenven azert, leüle enni.

11:38 A farizeus pedig mikor [ezt] latta, elcsodalkozek, hogy ebed előtt előbb nem mosdott meg.

11:39 Monda pedig az Úr neki: Ti farizeusok jollehet a poharnak es talnak külső reszet megtisztitjatok; de a belsőtök rakva ragadomanynyal es gonoszsaggal.

11:40 Bolondok, a ki azt teremtette, a mi kivül van, nem ugyanaz teremtette-e azt is, a mi belől van?

11:41 Csak adjatok alamizsnaul a mi benne van; es minden tiszta lesz nektek.

11:42 De jaj nektek farizeusok! mert megadjatok a dezsmat a mentatol, rutatol es minden parejtol, de hatra hagyjatok az iteletet es az Isten szeretetet: pedig ezeket kellene cselekedni, es amazokat sem elhagyni.

11:43 Jaj nektek farizeusok! mert szeretitek az előlülest a gyülekezetekben, es a piaczokon valo köszönteseket.

11:44 Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sirok, a melyek nem latszanak, es az emberek, a kik azokon jarnak, nem tudjak.

11:45 Felelven pedig egy a törvenytudok közül, monda neki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bantasz.

11:46 Ő pedig monda: Jaj nektek is törvenytudok! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket.

11:47 Jaj nektek! mert ti epititek a profetak sirjait; a ti atyaitok pedig megöltek őket.

11:48 Tehat bizonysagot tesztek es jova hagyjatok atyaitok cselekedeteit; mert azok megöltek őket, ti pedig epititek sirjaikat.

11:49 Ezert mondta az Isten bölcsesege is: Küldök ő hozzajuk profetakat es apostolokat; es azok közül [nemelyeket] megölnek, es [nemelyeket] elüldöznek;

11:50 Hogy szamon keressek e nemzetsegtől minden profetak vere, mely e vilag fundamentomanak felvettetesetől fogva kiontatott,

11:51 Az Ábel veretől fogva mind a Zakarias vereig, ki elveszett az oltar es a templom között: bizony, mondom nektek, szamon keretik e nemzetsegtől.

11:52 Jaj nektek törvenytudok! mert elvettetek a tudomanynak kulcsat: ti magatok nem mentetek be, es a kik be akartak menni, azokat meggatoltatok.

11:53 Mikor pedig ezeket monda nekik, az irastudok es farizeusok kezdenek felette igen ellene allani es őt sok dolog felől kikerdezgetni,

11:54 Ólalkodvan ő utana, es igyekezven valamit az ő szajabol kikapni, hogy vadolhassak őt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase