Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

10:1 Ezek utan pedig rendele az Úr masokat is, hetvenet, es elkülde azokat kettőnkent az ő orczaja előtt, minden varosba es helyre, a hova ő menendő vala.

10:2 Monda azert nekik: Az aratni valo sok, de a munkas keves; kerjetek azert az aratasnak Urat, hogy küldjön munkasokat az ő aratasaba.

10:3 Menjetek el: Íme en elbocsatlak titeket, mint baranyokat a farkasok köze.

10:4 Ne hordozzatok erszenyt, se taskat, se sarut; es az uton senkit ne köszöntsetek.

10:5 Valamely hazba bementek, először ezt mondjatok: Bekesseg e haznak!

10:6 És ha lesz ott valaki bekessegnek fia, a ti bekessegtek azon marad; ha nem, ti reatok ter vissza.

10:7 Ugyanazon hazban maradjatok pedig, azt even es ivan, a mit ők [adnak]: mert melto a munkas az ő jutalmara. Ne jarjatok hazrol-hazra.

10:8 És valamely varosba bementek, es befogadnak titeket, azt egyetek, a mit előtökbe adnak:

10:9 És gyogyitsatok a betegeket, a kik ott lesznek, es mondjatok nekik: Elközelitett hozzatok az Isten orszaga.

10:10 Valamely varosba pedig bementek, es titeket be nem fogadnak, annak utczaira kimenven, ezt mondjatok:

10:11 Meg a port is, a mely reank ragadt a ti varostokbol, itt köztetek letöröljük; mindazaltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten orszaga elközelitett hozzatok.

10:12 Mondom pedig nektek, hogy a Sodomabeliek allapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem aze a varose.

10:13 Jaj neked Korazin! Jaj neked Bethsaida! mert ha Tirusban es Sidonban lettek volna azok a csodak, melyek te benned lőnek, regen zsakban es hamuban ülve megtertek volna.

10:14 Hanem Tirusnak es Sidonnak tűrhetőbb lesz allapota az iteletkor, hogynem nektek.

10:15 És te Kapernaum, mely mind az egig felmagasztaltattal, a pokolig fogsz lealaztatni.

10:16 A ki titeket hallgat, engem hallgat, es a ki titeket megvet, engem vet meg; es a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.

10:17 Visszatere pedig a hetven [tanitvany] örömmel, mondvan: Uram, meg az ördögök is engednek nekünk a te neved altal!

10:18 Ő pedig monda nekik: Latam a Satant, mint a villamlast lehullani az egből.

10:19 Íme adok nektek hatalmat, hogy a kigyokon es skorpiokon tapodjatok, es az ellensegnek minden erejen; es semmi nem arthat nektek.

10:20 De azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek; hanem inkabb azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak irva a mennyben.

10:21 Azon oraban örvendeze Jezus lelkeben, es monda: Halakat adok neked, Atyam, mennynek es földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek es ertelmesek elől, es a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyam, mert igy volt kedves te előtted.

10:22 Mindent nekem adott az en Atyam: es senki sem tudja, kicsoda a Fiu, csak az Atya; es kicsoda az Atya, hanem [csak] a Fiu, es a kinek a Fiu akarja megjelenteni.

10:23 És a tanitvanyokhoz fordulvan, monda ő magoknak: Boldog szemek, a melyek latjak azokat, a melyeket ti lattok.

10:24 Mert mondom nektek, hogy sok profeta es kiraly kivanta latni, a miket ti lattok, de nem lattak; es hallani, a miket hallotok, de nem hallottak.

10:25 És ime egy törvenytudo felkele, kisertven őt, es mondvan: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök eletet vehessem?

10:26 Ő pedig monda annak: A törvenyben mi van megirva? mint olvasod?

10:27 Az pedig felelven, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szivedből es teljes lelkedből es minden erődből es teljes elmedből; es a te felebaratodat, mint magadat.

10:28 Monda pedig annak: Jol felelel; ezt cselekedd, es elsz.

10:29 Az pedig igazolni akarvan magat, monda Jezusnak: De ki az en felebaratom?

10:30 Jezus pedig felelven, monda: Egy ember megy vala ala Jeruzsalemből Jerikoba, es rablok [keze]be esek, a kik azt kifosztvan es megsebesitven, elmenenek, es ott hagyak felholtan.

10:31 Törtenet szerint pedig megy vala ala azon az uton egy pap, a ki azt latvan, elkerüle.

10:32 Hasonlokepen egy Levita is, mikor arra a helyre ment, es [azt] latta, elkerüle.

10:33 Egy samaritanus pedig az uton menven, odaert, a hol az vala: es mikor azt latta, könyörületessegre indula.

10:34 És hozzajarulvan, bekötöze annak sebeit, olajat es bort töltven azokba; es azt felhelyezven az ő tulajdon barmara, vive a vendegfogado hazhoz, es gondjat visele neki.

10:35 Masnap pedig elmenőben ket penzt kiveven, ada a gazdanak, es monda neki: Viselj gondot rea, es valamit ezen fölül reaköltesz, en mikor visszaterek, megadom neked.

10:36 E harom közül azert kit gondolsz, hogy felebaratja volt annak, a ki a rablok [kezebe] esett?

10:37 Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azert neki Jezus: Eredj el, es te [is] a kepen cselekedjel.

10:38 Lőn pedig, mikor az uton menenek, hogy ő bemene egy faluba; egy Martha nevű asszony pedig befogada őt hazaba.

10:39 És ennek vala egy Maria nevezetű testvere, ki is Jezus labainal leülven, hallgatja vala az ő beszedet.

10:40 Martha pedig foglalatos volt a szüntelen valo szolgalatban; előallvan azert, monda: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az en testverem magamra hagyott engem, hogy szolgaljak? Mondjad azert neki, hogy segitsen nekem.

10:41 Felelven pedig, monda neki Jezus: Martha, Martha, szorgalmas vagy es sokra igyekezel:

10:42 De egy a szükseges dolog: es Maria a jobb reszt valasztotta, mely el nem vetetik ő tőle.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase