Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

8:1 És lőn ezutan, hogy ő jar vala varosonkent es falunkent, predikalvan es hirdetven az Isten orszagat, es vele a tizenkettő,

8:2 És nemely asszonyok, a kiket tisztatalan lelkektől es betegsegekből gyogyitott meg, Maria, a ki Magdalenanak neveztetik, kiből het ördög ment ki,

8:3 És Johanna, Khuzanak, a Herodes gondviselőjenek felesege, es Zsuzsanna, es sok mas asszony, kik az ő vagyonukbol szolgalanak neki.

8:4 Mikor pedig nagy sokasag gyűlt egybe, es minden varosbol mentek vala ő hozza, monda peldazat altal:

8:5 Kimene a magvető, hogy elvesse az ő magvat: es magvetes közben nemely esek az utfelre; es eltapostatek, es az egi madarak megevek azt.

8:6 És nemely esek a kősziklara; es mikor kikelt, elszarada, mert nem vala nedvessege.

8:7 Nemely esek a tövis köze; es a tövisek vele együtt növekedven, megfojtak azt.

8:8 Nemely pedig esek a jo földbe; es mikor kikelt, szazannyi hasznot hoza. Ezeket mondvan, kialt vala: A kinek van füle a hallasra, hallja.

8:9 És megkerdek őt az ő tanitvanyai, mondvan: Mi lehet e peldazat?

8:10 Ő pedig monda nekik: Nektek adatott, hogy az Isten orszaganak titkait ertsetek; egyebeknek peldazatokban, hogy latvan ne lassanak, es hallvan ne ertsenek.

8:11 A peldazat pedig ez: A mag az Isten beszede.

8:12 Az utfelen valok pedig azok, a kik halljak; aztan eljő az ördög, es kikapja az iget az ő szivökből, hogy ne higyjenek es ne idvezüljenek.

8:13 És a kősziklan valok azok, a kik, mikor halljak, örömmel veszik az iget; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kisertes idejen pedig elszakadnak.

8:14 És a melyik a tövis köze esett, ezek azok, a kik hallottak, de elmenven, az elet gondjaitol, es gazdagsagatol es gyönyörűsegeitől megfojtatnak, es gyümölcsöt nem teremnek.

8:15 A melyik pedig a jo földbe [esett,] ezek azok, a kik a hallott iget tiszta es jo szivvel megtartjak, es gyümölcsöt teremnek beketűressel.

8:16 Senki pedig, ha gyertyat gyujt, be nem fedi azt valami edenynyel, sem az agy ala nem rejti; hanem a gyertyatartoba teszi, hogy a kik bemennek, lassak a vilagot.

8:17 Mert nincs oly titok, mely nyilvanvalova ne lenne; es nincs oly elrejtett [dolog,] mely ki ne tudodnek, es vilagossagra ne jőne.

8:18 Meglassatok azert, mimodon hallgatjatok: mert a kinek van, annak adatik; es a kinek nincs, meg a mijet gondolja is hogy van, elvetetik tőle.

8:19 Jövenek pedig hozza az ő anyja es atyjafiai, de nem tudtak hozza jutni a sokasag miatt.

8:20 És tudtara adak neki, mondvan: A te anyad es atyadfiai künn allnak, teged akarvan latni.

8:21 Ő pedig felelven, monda nekik: Az en anyam es az en atyamfiai ezek, a kik az Isten beszedet hallgatjak, es megcselekszik azt.

8:22 Lőn pedig egy napon, hogy bemene a hajoba ő es az ő tanitvanyai; es monda nekik: Menjünk a tonak tulso [part]jara. És elindulanak.

8:23 De hajozasuk közben elszenderedek; es szelvesz csapott le a tora, es megmerülenek, es veszedelemben valanak.

8:24 És hozza menven, felköltek őt mondvan: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenven, megdorgala a szelet es a viznek habjait; es megszűnenek, es lőn csendesseg.

8:25 És monda nekik: Hol van a ti hitetek? És felelemmel csodalkoznak vala, mondvan egymasnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a viznek is parancsol, es engednek neki?

8:26 És evezenek a Gaderenusok tartomanyaiba, mely Galileaval atellenben van.

8:27 És mikor ő kiment a földre, jöve elebe a varosbol egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhaba nem öltözött, sem hazban nem lakott, hanem a sirboltokban.

8:28 És mikor meglatta Jezust, felkialta es [labai] ele esek neki, es fenszoval monda: Mi közöm van nekem te veled, Jezus, felseges Istennek Fia? kerlek teged, ne gyötörj engem.

8:29 Mert azt parancsola annak a tisztatalan leleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragada őt: annakokaert lanczokkal es bekokkal megkötözve őriztetek; de a kötelekeket elszaggatvan, az ördögtől a pusztakba hajtatek.

8:30 Megkerde pedig őt Jezus, mondvan: Mi a neved? És ő monda: Legio; mert sok ördög ment vala bele.

8:31 És kerek őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a melysegbe menjenek.

8:32 Vala pedig ott egy nagy disznonyaj, legeleszve a hegyen; es kerek őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek. És megengede nekik.

8:33 És minekutana kimentek az ördögök az emberből, bemenenek a disznokba; es a disznonyaj a meredekről a toba rohana, es megfullada.

8:34 A pasztorok pedig latvan mi törtent, elfutanak, es elmenven, hirre adak a varosban es a falukban.

8:35 Kimenenek azert megnezni mi törtent; es menenek Jezushoz, es ülve talalak az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve es eszenel, a Jezus labainal; es megfelemlenek.

8:36 Elbeszelek pedig nekik azok is, a kik lattak, mimodon szabadult meg az ördöngős.

8:37 És kere őt a Gadarenusok körül valo tartomanyok egesz sokasaga, hogy ő közülök menjen el, mert felette igen felnek vala: ő pedig beülven a hajoba, visszatere.

8:38 Kere pedig őt az az ember, a kiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen; de Jezus elbocsata őt, mondvan:

8:39 Terj vissza hazadhoz, es beszeld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elmene azert, hirdetven az egesz varosban, mely nagy dolgokat cselekedett Jezus ő vele.

8:40 És lőn, hogy mikor Jezus visszatert, a nep örömmel fogada őt; mert mindnyajan varjak vala őt.

8:41 És ime eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagoganak feje volt; es Jezus labai előtt leesven, kere őt, hogy menjen be az ő hazaba;

8:42 Mert vala neki egy egyetlen leanya, mintegy tizenket esztendős, es az halalan volt. Mikor pedig ő mene, a sokasag szorongata őt.

8:43 És egy asszony, ki verfolyasban volt tizenket esztendőtől fogva, es bar minden vagyonat az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyogyitani,

8:44 Hatulrol hozza jarulvan, illete az ő ruhajanak peremet; es azonnal elalla verenek folyasa.

8:45 És monda Jezus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindnyajan tagadtak, monda Peter es a kik ő vele valanak: Mester, a sokasag nyom es szorongat teged, es [azt] mondod: Ki az, a ki engem illete?

8:46 Jezus pedig monda: Illete engem valaki; mert en eszrevettem, hogy erő szarmazek ki tőlem.

8:47 Mikor pedig latta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve es előtte leesven, megjelente neki az egesz sokasag előtt, miert illette őt, es hogy azonnal meggyogyult.

8:48 És ő monda neki: Bizzal leanyom, a te hited megtartott teged; eredj el bekesseggel!

8:49 Mikor meg a szo szajaban vala, eljöve egy ember a zsinagoga fejenek [hazatol,] mondvan neki: Meghalt a leanyod; ne faraszd a Mestert!

8:50 Jezus pedig mikor ezt hallotta, felele neki, mondvan: Ne felj; csak higyj, es megtartatik.

8:51 Bemenven pedig a hazba, senkit nem bocsata be, csak Petert, Jakabot, Janost es a leanyzo atyjat es anyjat.

8:52 Siranak pedig mindnyajan, es gyaszolak azt; ő pedig monda: Ne sirjatok; nem halt meg, hanem aluszik.

8:53 És kinevetek őt, tudvan, hogy meghalt.

8:54 Ő pedig mindenkit kiküldven, es a [leanyzo] kezet megfogvan, kialta, mondvan: Leanyzo, kelj fel!

8:55 És visszatere annak lelke, es azonnal fölkele; es [ő] parancsola, hogy adjanak neki enni.

8:56 És elalmelkodanak annak szülei; ő pedig megparancsola, hogy senkinek ne mondjak, a mi törtent.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase