Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

7:1 Mikor pedig minden ő beszedeit a nep hallatara elvegezte, bemene Kapernaumba.

7:2 Egy szazadosnak szolgaja pedig, a ki annal nagy becsületben volt, igen rosszul leven, mar halofelben vala.

7:3 Az pedig, mikor hallott Jezus felől, hozza külde a zsidok veneit, kerven őt, hogy jőjjön el es gyogyitsa meg az ő szolgajat.

7:4 Azok pedig Jezushoz menven, igen kerek őt, mondvan: Melto, hogy megtedd neki;

7:5 Mert szereti a mi nemzetünket, es a zsinagogat [is] ő epittette nekünk.

7:6 Jezus tehat elmene velök. Mikor azonban mar nem messze volt a haztol, eleje külde a szazados nehany jo baratjat, izenven neki: Uram, ne faraszd magad; mert nem vagyok melto, hogy hajlekomba jőjj;

7:7 A miert is magamat sem tartottam erdemesnek arra, hogy hozzad menjek: hanem [csak] szoval mondd, es meggyogyul az en szolgam.

7:8 Mert en is hatalom ala vetett ember vagyok, es vitezek vannak alattam; es [ha] az egyiknek azt mondom: Eredj el, elmegy; vagy a masiknak: Jövel, eljő; es [ha] szolgamnak [szolok:] Tedd ezt, azt teszi.

7:9 Jezus pedig ezeket hallvan, elcsudalkozek ő rajta; es hatrafordulvan monda az őt követő sokasagnak: Mondom nektek, ilyen hitet Izraelben sem talaltam!

7:10 És a küldöttek visszaterven a hazhoz, a beteg szolgat [mar] egeszsegben talalak.

7:11 És lőn masnap, hogy mene Nain nevű varosba; es az ő tanitvanyai sokan menenek ő vele, es nagy sokasag.

7:12 Mikor pedig a varos kapujahoz közelitett, ime egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiat az anyjanak, es az özvegy asszony vala; es a varosbol nagy sokasag volt ő vele.

7:13 És latvan őt az Úr, megkönyörüle rajta, es monda neki: Ne sirj.

7:14 És oda menven, illete a koporsot; a vivők pedig megallanak. És monda: Ifju, neked mondom, kelj föl!

7:15 És felüle a megholt, es kezde szolni; es ada őt anyjanak.

7:16 És elfoga mind azokat a felelem, es dicsőitek az Istent, mondvan: Nagy profeta tamadt mi köztünk; es: Az Isten megtekintette az ő nepet.

7:17 És kimene ő felőle e hir az egesz Judeaba, es a körül valo minden tartomanyba.

7:18 És Janosnak mind ezeket elmondak a tanitvanyai. És Janos az ő tanitvanyai közül kettőt előszolitvan,

7:19 Elkülde Jezushoz, mondvan: Te vagy-e az, a ki eljövendő [vala,] vagy mast varjunk?

7:20 Mikor azert azok a ferfiak hozzamentek, mondanak: Keresztelő Janos küldött minket te hozzad, mondvan: Te vagy-e az, a ki eljövendő [vala,] vagy mast varjunk?

7:21 Azon oraban pedig sokakat gyogyita meg betegsegekből, csapasokbol, tisztatalan lelkektől, es sok vaknak ada meg szeme vilagat.

7:22 És felelven Jezus, monda nekik: Elmenven mondjatok meg Janosnak, a miket lattatok es hallottatok: hogy a vakok szemeik vilagat veszik, a santak jarnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltamadnak, a szegenyeknek az evangyeliom predikaltatik.

7:23 És boldog, valaki en bennem meg nem botrankozik.

7:24 Mikor pedig elmentek a Janos követei, kezde mondani a sokasagnak Janos felől: Mit latni mentetek ki a pusztaba? szelingatta nadszalat-e?

7:25 Hat mit latni mentetek ki? puha ruhakba öltözött embert-e? Íme a kik draga öltözetben es gyönyörűsegben vannak, a kiralyok palotaiban vannak.

7:26 Hat mit latni mentetek ki? Profetat-e? Bizony mondom nektek, profetanal is nagyobbat.

7:27 Ez az, a ki felől meg van irva: Íme en elküldöm az en követemet a te orczad előtt, ki elkesziti előtted a te utadat.

7:28 Mert mondom nektek, hogy azok között, a kik asszonytol születtek, egy sincs nagyobb profeta Keresztelő Janosnal; de a ki kisebb az Isten orszagaban, nagyobb ő nala.

7:29 És mikor ezt hallotta az egesz nep es a vamszedők, igazat adanak az Istennek, megkeresztelkedven a Janos keresztsegevel;

7:30 A farizeusok pedig es a törvenytudok az Isten tanacsat megvetek ő magokra nezve, nem keresztelkedven meg ő tőle.

7:31 Monda pedig az Úr: Mihez hasonlitsam azert e nemzetsegnek embereit? es mihez hasonlok?

7:32 Hasonlok a piaczon ülő gyermekekhez, kik egymasnak kialtanak, es ezt mondjak: Sipoltunk nektek, es nem tanczoltatok; siralmas enekeket enekeltünk nektek, es nem sirtatok.

7:33 Mert eljött Keresztelő Janos, a ki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, es ezt mondjatok: Ördög van benne.

7:34 Eljött az embernek Fia, a ki eszik es iszik, es ezt mondjatok: Íme a falank es borivo ember, a vamszedők es bűnösök baratja.

7:35 És igazoltatik a bölcseseg minden ő fiaitol.

7:36 Kere pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyek; annakokaert bemenven a farizeus hazaba, leüle enni.

7:37 És ime a varosban egy asszony a ki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus hazaban leült enni, hoza egy alabastrom [szelencze draga] kenetet.

7:38 És megallvan hatul az ő labainal sirva, könnyeivel kezde öntözni az ő labait, es fejenek hajaval törle meg, es csokolgata az ő labait, es megkene [draga] kenettel.

7:39 Mikor pedig ezt latta a farizeus, a ki őt meghivta, monda magaban: Ez, ha profeta volna, tudna ki es mifele asszony az, a ki őt illeti: hogy bűnös.

7:40 És felelven Jezus, monda neki: Simon, van valami mondani valom neked. És az monda: Mester, mondjad.

7:41 Egy hitelezőnek ket adosa vala: az egyik ados vala ötszaz penzzel, a masik pedig ötvennel.

7:42 És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengede. E kettő közül azert, mondd meg, melyik szereti őt jobban?

7:43 Felelven pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, a kinek többet engedett el. És [Jezus] monda neki: Igazan iteltel.

7:44 És az asszonyhoz fordulvan, monda Simonnak: Latod-e ez asszonyt? Bejövek a te hazadba, az en labaimnak vizet nem adal: ez pedig könnyeivel öntöze az en labaimat, es fejenek hajaval törle meg.

7:45 Engem meg nem csokolal: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az en labaimat csokolgatni.

7:46 Olajjal az en fejemet meg nem kented: ez pedig [draga] kenettel kene meg az en labaimat.

7:47 Minekokaert mondom neked: Neki sok bűne bocsattatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig keves bocsattatik meg, kevesbe szeret.

7:48 És monda annak: Megbocsattattak neked a te bűneid.

7:49 És a kik együtt ülenek vele az asztalnal, kezdek magukban mondani: Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsatja?

7:50 Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott teged. Eredj el bekesseggel!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase