Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

6:1 Lőn pedig a [husvet] szombatjat követő masodik szombaton, hogy a vetesek között mene altal es az ő tanitvanyai gabonafejeket szaggatvan es azokat kezeikkel kimorzsolvan, ettek.

6:2 Nemelyek pedig a farizeusok közül mondanak nekik: Miert cselekszitek azt, a mit szombatnapokon nem szabad cselekedni?

6:3 És felelven Jezus, monda nekik: Nem olvastatok-e, mit cselekedett David, mikor megehezett ő es a kik vele voltak?

6:4 Mi modon ment be az Úrnak hazaba es vette el a szent kenyereket es ette meg es adott azoknak is, a kik vele voltak, a melyeket [pedig] nem szabad megenni, hanem csak a papoknak?

6:5 És monda nekik: Az embernek Fia ura a szombatnak is.

6:6 Lőn pedig mas szombaton is, hogy ő a zsinagogaba mene es tanita, es vala ott egy ember, a kinek a jobb keze szaradt volt.

6:7 Az irastudok es farizeusok pedig leselkedenek ő utana, ha vajjon gyogyit-e majd szombatnapon, hogy vadat talaljanak ellene.

6:8 Ő pedig tudvan azoknak gondolatait, monda a szaradt kezű embernek: Kelj fel es allj elő! És felkelven, előalla.

6:9 Monda azert nekik Jezus: Valamit kerdek tőletek: Szabad-e szombaton jot tenni, vagy rosszat tenni? az eletet megtartani, vagy elveszteni?

6:10 És körültekintve mindnyajokon, monda az embernek: Nyujtsd ki a kezedet! Az pedig ugy cselekedek, es keze oly eppe lőn, mint a masik.

6:11 Azok pedig eltelenek esztelenseggel es beszelgetnek vala egymas közt, hogy mit cselekedjenek Jezussal?

6:12 És lőn azokban a napokban, kimene a hegyre imadkozni, es az ejszakat az Istenhez valo imadkozasban tölte el.

6:13 És mikor megvirrada, előszolita az ő tanitvanyait es kivalaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze:

6:14 Simont, a kit Peternek is neveze, es Andrast, annak testveret, Jakabot es Janost, Filepet es Bertalant,

6:15 Matet es Tamast, Jakabot, az Alfeus fiat, es Simont, a ki Zelotesnek neveztetek,

6:16 Judast, a Jakab [fiat] es Iskariotes Judast, a ki arulova is lőn;

6:17 És alamenven ő velök, megalla a siksagon, es az ő tanitvanyainak serege es a nepnek nagy sokasaga egesz Judeabol es Jeruzsalemből es Tirusnak es Sidonnak tengermelleki hatarabol, a kik jöttek, hogy hallgassak őt es meggyogyittassanak betegsegeikből.

6:18 És a kik tisztatalan lelkektől gyötrettek, meggyogyulanak.

6:19 És az egesz sokasag igyekezik vala őt illetni: mert erő szarmazek belőle, es mindeneket meggyogyita.

6:20 Ő pedig felemelven szemeit az ő tanitvanyaira, monda: Boldogok [vagytok] ti szegenyek: mert tietek az Isten orszaga.

6:21 Boldogok ti, kik most eheztek: mert megelegittettek. Boldogok ti, kik most sirtok: mert nevetni fogtok.

6:22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, es kirekesztenek, es szidalmaznak titeket, es kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiaert.

6:23 Örüljetek azon a napon es örvendezzetek; mert ime a ti jutalmatok bőseges a mennyben; hiszen hasonlokepen cselekedtek a profetakkal az ő atyaik.

6:24 De jaj nektek, gazdagoknak, mert elvettetek a ti vigasztalastokat.

6:25 Jaj nektek, kik beteltetek; mert ehezni fogtok. Jaj nektek, kik most nevettek; mert sirni es jajgatni fogtok.

6:26 Jaj nektek, mikor minden ember jot mond felőletek; mert epen igy cselekedtek a hamis profetakkal az ő atyaik.

6:27 De nektek mondom, kik [engem] hallgattok: Szeressetek ellensegeiteket, jol tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek,

6:28 Áldjatok azokat, a kik titeket atkoznak, es imadkozzatok azokert, a kik titeket haborgatnak.

6:29 A ki [egyik] arczodat megüti, forditsd neki a masikat is; es attol, a ki felső ruhadat elveszi, ne vond meg also ruhadat se.

6:30 Mindennek pedig, a ki tőled ker, adj; es attol, a ki elveszi a tiedet, ne kerd vissza.

6:31 És a mint akarjatok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akkepen cselekedjetek azokkal.

6:32 Mert ha [csak] azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, a kik őket szeretik.

6:33 És ha [csak] azokkal tesztek jol, a kik veletek jol tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.

6:34 És ha [csak] azoknak adtok kölcsönt, a kiktől remenylitek, hogy visszakapjatok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.

6:35 Hanem szeressetek ellensegeiteket, es jol tegyetek, es adjatok kölcsönt, semmit erte nem varvan; es a ti jutalmatok sok lesz, es ama magassagos [Istennek] fiai lesztek: mert ő joltevő a haladatlanokkal es gonoszokkal.

6:36 Legyetek azert irgalmasok, mint a ti Atyatok is irgalmas.

6:37 Ne iteljetek es nem iteltettek; ne karhoztassatok es nem karhoztattok; megbocsassatok, nektek is megbocsattatik;

6:38 Adjatok, nektek is adatik; jo merteket, megnyomottat es megrazottat, szinig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mertekkel mernek nektek, a melylyel ti mertek.

6:39 Peldabeszedet is monda nekik: Vajjon a vak vezetheti-e a vilagtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-e?

6:40 Nem feljebb valo a tanitvany az ő mesterenel; hanem mikor tökeletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.

6:41 Miert nezed pedig a szalkat, a mely a te atyadfia szemeben van, a gerendat pedig, mely a te sajat szemedben van, nem veszed eszre?

6:42 Avagy mi modon mondhatod a te atyadfianak: Atyamfia, hadd vessem ki a szalkat a te szemedből, holott te a te szemedben levő gerendat nem latod. Te kepmutato, vesd ki először a gerendat a te szemedből es azutan gondolj arra, hogy kivesd a szalkat, a mely a te atyadfia szemeben van.

6:43 Nem jo fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; es nem romlott fa az, a mely jo gyümölcsöt terem.

6:44 Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcseről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek füget, sem a szederindarol nem szednek szőlőt.

6:45 A jo ember az ő szivenek jo kincseből hoz elő jot; es a gonosz ember az ő szivenek gonosz kincseből hoz elő gonoszt: mert a szivnek teljessegeből szol az ő szaja.

6:46 Miert mondjatok pedig nekem: Uram! Uram! ha nem mivelitek, a miket mondok?

6:47 Valaki en hozzam jő es hallgatja az en beszedimet es azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonlo.

6:48 Hasonlo valamely hazepitő emberhez, a ki leasott es melyre hatolt, es kősziklara vetett fundamentomot: mikor aztan arviz lett, beleütközött a folyoviz abba a hazba, de azt meg nem mozdithatta: mert kősziklan epült.

6:49 A ki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonlo ahhoz az emberhez, a ki [csak] a földön epitette hazat fundamentom nelkül: a melybe beleütközven a folyoviz, azonnal összeomlott; es nagy lett annak a haznak romlasa.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase