Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

4:1 Jezus pedig Szent Lelekkel telve, visszatere a Jordantol, es vitetek a Lelektől a pusztaba

4:2 Negyven napig, kisertetven az ördög altal. És nem evek semmit azokban a napokban; de mikor azok elmultak, vegre megehezek.

4:3 És monda neki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy valtozzek kenyerre.

4:4 Jezus pedig felele neki, mondvan: Meg van irva, hogy nemcsak kenyerrel el az ember, hanem az Istennek minden igejevel.

4:5 Majd felviven őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutata neki e föld minden orszagait egy szempillantasban,

4:6 És monda neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat es ezeknek dicsőseget; mert nekem adatott, es annak adom, a kinek akarom;

4:7 Azert ha te engem imadsz, mindez a tied lesz.

4:8 Felelven pedig Jezus, monda neki: Tavozz tőlem, Satan; mert meg van irva: Az Urat, a te Istenedet imadd, es csak neki szolgalj.

4:9 Azutan Jeruzsalembe vive őt, es a templom ormara allitvan, monda neki: Ha Isten Fia vagy, vesd ala magad innet;

4:10 Mert meg van irva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek teged;

4:11 És: Kezökben hordoznak teged, hogy valamikep meg ne üssed labadat a kőbe.

4:12 Felelven pedig Jezus, monda neki: Megmondatott: Ne kisertsd az Urat, a te Istenedet.

4:13 És elvegezven minden kisertest az ördög, eltavozek tőle egy időre.

4:14 Jezus pedig megtere a Leleknek erejevel Galileaba: es hire mene neki az egesz környeken.

4:15 És ő tanita azoknak zsinagogaiban, dicsőittetven mindenektől.

4:16 És mene Nazaretbe, a hol felneveltetett: es bemene, szokasa szerint, szombatnapon a zsinagogaba, es felalla olvasni.

4:17 És adak neki az Ésaias profeta könyvet; es a könyvet feltarvan, arra a helyre nyita, a hol ez vala irva:

4:18 Az Úrnak lelke [van] en rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegenyeknek az evangyeliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szivűeket meggyogyitsam, hogy a foglyoknak szabadulast hirdessek es a vakok szemeinek megnyilasat, hogy szabadon bocsassam a lesujtottakat,

4:19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejet.

4:20 És behajtvan a könyvet, atada a szolganak, es leüle. És a zsinagogaban mindenek szemei ő rea valanak függesztve.

4:21 Ő pedig kezde hozzajuk szolani: Ma teljesedett be ez [az] Íras a ti hallastokra.

4:22 És mindnyajan bizonysagot tőnek felőle, es elalmelkodanak kedves beszedein, a melyek szajabol szarmaztak, es mondanak: Avagy nem a Jozsef fia-e ez?

4:23 És monda nekik: Bizonyara azt a peldabeszedet mondjatok nekem: Orvos, gyogyitsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban törtentek, itt a te hazadban is cselekedd meg azokat.

4:24 Monda pedig: Bizony mondom nektek: Egy profeta sem kedves az ő hazajaban.

4:25 És igazan mondom nektek, hogy Illes idejeben sok özvegy asszony volt Izraelben, mikor az eg harom esztendeig es hat honapig be volt zarva, ugy hogy az egesz tartomanyban nagy ehseg volt;

4:26 Megis azok közül senkihez nem küldetett Illes, hanem csak Sidonnak Sareptajaba az özvegy asszonyhoz.

4:27 És az Elizeus profeta idejeben sok belpoklos volt Izraelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriabol valo Naaman.

4:28 És betelenek mindnyajan haraggal a zsinagogaban, mikor ezeket hallottak.

4:29 És felkelven, kiűzek őt a varoson kivül es vivek őt annak a hegynek szelere, a melyen az ő varosuk epült, hogy onnan letaszitsak.

4:30 Ő azonban közöttük atmenve, eltavozek.

4:31 És lemene Kapernaumba, Galilea varosaba; es tanitja vala azokat szombatnapokon.

4:32 És csodalkozanak az ő tudomanyan, mert beszede hatalmas vala.

4:33 És a zsinagogaban vala egy tisztatalan ördögi lelektől megszallt ember, a ki fennhangon kialta,

4:34 Mondvan: Ah, mi közünk hozzad nazareti Jezus? Jöttel, hogy elveszits minket? Ismerlek teged ki vagy: az Istennek ama Szentje!

4:35 És megdorgala őt Jezus, mondvan: Nemulj meg es menj ki ez emberből! És az ördög azt a közepre vetven, kimene belőle, es nem arta neki semmit.

4:36 És tamada felelem mindenekben, es egymassal szolnak es beszelnek vala, mondvan: Mi dolog ez, hogy nagy meltosaggal es hatalommal parancsol a tisztatalan lelkeknek es kimennek?

4:37 És elterjede a hir ő felőle a környek minden helyen.

4:38 Azutan a zsinagogabol eltavozvan, a Simon hazaba mene. A Simon napa pedig nagy hideglelesben feküdt, es könyörögtek neki erette.

4:39 És [Jezus] melle allvan, megdorgala a hideglelest, es az elhagya őt; es ő azonnal felkelven, szolgala nekik.

4:40 A nap lementevel pedig, mindenek, a kiknek különfele betegeik valanak, ő hozza vivek azokat; ő pedig mindegyikőjükre reavetven kezeit, meggyogyita őket.

4:41 Sokakbol pedig ördögök is mentek ki, kialtozvan es mondvan: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgalvan, nem engede őket szolani, mivelhogy tudtak, hogy ő a Krisztus.

4:42 A nap fölkeltekor pedig kimenven, puszta helyre mene; de a sokasag felkerese őt, es hozzamenenek, es tartoztatak őt, hogy ne menjen el tőlök.

4:43 Ő pedig monda nekik: Egyeb varosoknak is hirdetnem kell nekem az Istennek orszagat; mert azert küldettem.

4:44 És predikal vala Galilea zsinagogaiban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase