Main Index: Hungarian Bible

Mark 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

14:1 Ket nap mulva pedig husvet vala es a kovasztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok es az irastudok tanakodnak vala, hogy csalardsaggal mimodon fogjak meg es öljek meg őt.

14:2 Mert azt mondjak vala: Ne az ünnepen, hogy a nep fel ne zendüljön.

14:3 Mikor pedig Bethaniaban a poklos Simon hazanal vala, a mint asztalhoz üle, egy asszony mene oda, a kinel alabastrom edeny vala valodi es igen draga nardus olajjal; es eltörven az alabastrom edenyt kitölte [azt] az ő fejere.

14:4 Nemelyek pedig haborognak vala magok között es mondanak: Mire valo volt az olajnak ez a tekozlasa?

14:5 Mert el lehetett volna azt adni haromszaz penznel is többert, es odaadni a szegenyeknek. És zugolodnak vala ellene.

14:6 Jezus pedig monda: Hagyjatok beket neki; miert bantjatok őt? jo dolgot cselekedett en velem.

14:7 Mert a szegenyek mindenkor veletek lesznek, es a mikor csak akarjatok, jot tehettek velök; de en nem leszek mindenkor veletek.

14:8 Ő a mi tőle telt, azt teve: előre megkente az en testemet a temetesre.

14:9 Bizony mondom nektek: Valahol csak predikaljak ezt az evangyeliomot az egesz vilagon, a mit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogjak az ő emlekezetere.

14:10 Akkor Judas, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elmene a főpapokhoz, hogy őt azoknak elarulja.

14:11 Azok pedig, a mint meghallak, örvendezenek, es igerek, hogy penzt adnak neki. Ő pedig keresi vala, mimodon arulhatna el őt jo alkalommal.

14:12 És a kovasztalan kenyerek ünnepenek első napjan, mikor a husveti baranyt vagjak vala, mondanak neki az ő tanitvanyai: Hol akarod, hogy elmenven megkeszitsük, hogy megehesd a husveti baranyt?

14:13 Akkor elkülde kettőt az ő tanitvanyai közül, es monda nekik: Menjetek el a varosba, es egy ember jő előtökbe, a ki egy korso vizet visz; kövessetek őt,

14:14 És a hova bemegy, mondjatok a hazi gazdanak: A Mester kerdi: hol van az a szallas, a hol megeszem az en tanitvanyaimmal a husveti baranyt?

14:15 És ő mutat nektek egy nagy vacsoralo hazat berendezve, keszen: ott keszitsetek el nekünk.

14:16 Elmenenek azert az ő tanitvanyai, es jutanak a varosba, es ugy talalak, a mint nekik megmondotta, es elkeszitek a husveti baranyt.

14:17 Mikor pedig este lőn, oda mene a tizenkettővel.

14:18 És a mikor leülnek es esznek vala monda Jezus: Bizony mondom nektek, egy közületek elarul engem, a ki velem eszik.

14:19 Ők pedig kezdenek szomorkodni es neki egyenkent mondani: Csak nem en? A masik is: Csak nem en?

14:20 Ő pedig felelven, monda nekik: Egy a tizenkettő közül, a ki velem együtt mart a talba.

14:21 Az embernek Fia jollehet elmegy, a mint meg van irva felőle; de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiat elarulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.

14:22 És mikor ők evenek, veven Jezus a kenyeret, es halakat advan, megtöre es ada nekik, mondvan: Vegyetek, egyetek; ez az en testem.

14:23 És veven a poharat, [es] halakat advan, ada nekik; es ivanak abbol mindnyajan;

14:24 És monda nekik: Ez az en verem, az uj szövetseg [vere,] a mely sokakert kiontatik.

14:25 Bizony mondom nektek, nem iszom többe a szőlőtőnek gyümölcseből mind ama napig, a mikor mint ujat iszom azt az Isten orszagaban.

14:26 És dicseretet enekelve kimenenek az olajfak hegyere.

14:27 És monda nekik Jezus: Ezen az ejszakan mindnyajan megbotrankoztok bennem; mert meg van irva: Megverem a pasztort, es elszelednek a juhok.

14:28 De feltamadasom utan előttetek fogok felmenni Galileaba.

14:29 Peter pedig monda neki: Ha mindnyajan megbotrankoznak is, de en nem.

14:30 És monda neki Jezus: Bizony mondom neked, hogy ma, ezen az ejszakan, mielőtt a kakas ketszer szolana, haromszor tagadsz meg engem.

14:31 Ő pedig annal inkabb erősiti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmikepen meg nem tagadlak teged. Hasonlokepen szolanak vala a többiek is.

14:32 És menenek ama helyre, a melynek Gecsemane a neve; es monda az ő tanitvanyainak: Üljetek le itt, a mig imadkozom.

14:33 És maga melle veve Petert es Jakabot es Janost, es kezde rettegni es gyötrődni;

14:34 És monda nekik: Szomoru az en lelkem mind halalig; maradjatok itt, es vigyazzatok.

14:35 És egy kevesse előre menven, a földre esek, es imadkozek, hogy, ha lehetseges, muljek el tőle ez az ora;

14:36 És monda: Abba, Atyam! Minden lehetseges neked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazaltal ne az en akaratom [legyen meg,] hanem a tied.

14:37 Azutan visszatere es aluva talala őket, es monda Peternek: Simon, alszol? Nem birtal egy oraig vigyazni?

14:38 Vigyazzatok es imadkozzatok, hogy kisertetbe ne jussatok; a lelek ugyan kesz, de a test erőtelen.

14:39 És ismet elmenven, imadkozek, ugyanazon szavakkal szolvan.

14:40 A mikor pedig visszatere, ismet aluva talala őket; mert a szemeik megnehezedtek vala, es nem tudtak mit feleljenek neki.

14:41 Harmadszor is jöve, es monda nekik: Aludjatok immar es nyugodjatok. Eleg; eljött az ora; ime az embernek Fia a bűnösök kezebe adatik.

14:42 Keljetek föl, menjünk: ime elközelgett, a ki engem elarul.

14:43 És mindjart meg mikor ő szol vala, eljöve Judas, egy a tizenkettő közül, es vele együtt nagy sokasag, fegyverekkel es botokkal, a főpapoktol, az irastudoktol es a venektől.

14:44 Az ő elaruloja pedig jelt ada nekik, mondvan: A kit megcsokolok majd, ő az; fogjatok meg azt, es vigyetek el biztonsaggal.

14:45 És odajutvan, azonnal hozzamene, es monda: Mester! Mester! es megcsokola őt.

14:46 Azok pedig ravetek kezeiket, es megfogak őt.

14:47 De egy az ott allok közül az ő szablyajat kivonvan, a főpap szolgajahoz csapa, es levaga annak fület.

14:48 Jezus pedig felelven, monda nekik: Mint egy rablora, ugy jöttetek-e ream fegyverekkel es botokkal, hogy megfogjatok engem?!

14:49 Naponta nalatok valek, a templomban tanitva, es nem fogtatok meg engem; de [szükseg,] hogy az irasok beteljesedjenek.

14:50 Akkor elhagyvan őt, mindnyajan elfutanak.

14:51 Egy ifju pedig követe őt, a kinek testet csak egy gyolcs ing takarta; es megfogak őt az ifjak.

14:52 De ő ott hagyva az inget, meztelenül elszalada tőlük.

14:53 És vivek Jezust a főpaphoz. És oda gyűlenek mindnyajan a főpapok, a venek es az irastudok.

14:54 Peter pedig tavolrol követe őt, be egeszen a főpap udvaraig: es ott üle a szolgakkal, es melegszik vala a tűznel.

14:55 A főpapok pedig es az egesz tanacs bizonysagot keresnek vala Jezus ellen, hogy megölhessek őt; de nem talalnak vala.

14:56 Mert sokan tesznek vala [ugyan] hamis tanubizonysagot ellene, de a bizonysagtetelek nem valanak megegyezők.

14:57 És nemelyek fölkelenek es hamis tanubizonysagot tőnek ellene, mondvan:

14:58 Mi hallottuk, mikor ezt monda: Én lerontom ezt a kezzel csinalt templomot, es harom nap alatt mast epitek, a mely nem kezzel csinaltatott.

14:59 De meg igy sem vala egyező az ő bizonysagtetelük.

14:60 Akkor a főpap odaallvan a közepre, megkerde Jezust, mondvan: Semmit sem felelsz-e? Mifele bizonysagot tesznek ezek te ellened?

14:61 Ő pedig hallgat vala, es semmit sem felele. Ismet megkerdeze őt a főpap, es monda neki: Te vagy-e a Krisztus, az aldott [Isten] Fia?

14:62 Jezus pedig monda: Én vagyok. És meglatjatok majd az embernek Fiat ülni a hatalomnak jobbjan, es eljőni az eg felhőivel.

14:63 A főpap pedig megszaggatvan ruhait, monda: Mi szüksegünk van meg tanukra?

14:64 Hallatok a karomlast. Mi tetszik nektek? Azok pedig halalra meltonak iteltek őt mindnyajan.

14:65 És kezdek őt nemelyek köpdösni, es az ő orczajat elfedni, es őt öklözni, es mondani neki: Profetalj! A szolgak pedig arczul csapdossak vala őt.

14:66 A mint pedig Peter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgaloi közül;

14:67 És meglatvan Petert, a mint melegszik vala, ratekintven, monda: Te is a Nazareti Jezussal valal!

14:68 Ő pedig megtagada, mondvan: Nem ismerem, s nem is ertem, mit mondasz. És kimene a tornaczra; es a kakas megszolala.

14:69 A szolgalo pedig meglatva őt, kezde ismet mondani az ott alloknak: Ez közülök valo.

14:70 Ő pedig ismet megtagada. De keves idő mulva az ott allok ismet mondjak vala Peternek: Bizony közülök valo vagy; mert Galileabeli is vagy, es a beszeded [is] hasonlo.

14:71 Ő pedig kezde atkozodni es esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, a kiről beszeltek.

14:72 És masodszor szola a kakas. És Peternek eszebe juta a beszed, a melyet neki Jezus mondott vala, hogy mielőtt a kakas ketszer szolana, haromszor megtagadsz engem. És sirva fakada.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase