Main Index: Hungarian Bible

Mark 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

11:1 És mikor Jeruzsalemhez közeledenek, Bethfage es Bethania fele, az olajfak hegyenel, elkülde kettőt tanitvanyai közül,

11:2 És monda nekik: Eredjetek abba a faluba, a mely előttetek van; es a mikor abba bejuttok, azonnal talaltok egy megkötött vemhet, a melyen ember nem ült meg soha; azt oldjatok el es hozzatok ide.

11:3 És ha valaki azt mondja nektek: Miert teszitek ezt? mondjatok: Az Úrnak van szüksege rea. És azonnal elbocsatja azt ide.

11:4 Elmenenek azert es megtalalak a megkötött vemhet, az ajtonal kivül a kettős utnal, es eloldak azt.

11:5 Az ott allok közül pedig nemelyek mondanak nekik: Mit miveltek, hogy eloldjatok a vemhet?

11:6 Ők pedig felelenek nekik, ugy, a mint Jezus megparancsolta vala. És elbocsatak őket.

11:7 És oda vivek a vemhet Jezushoz, es ravetek felső ruhaikat; ő pedig felüle rea.

11:8 Sokan pedig felső ruhaikat az utra teritek, masok pedig agakat szegdelnek vala a fakrol es az utra hanyjak vala.

11:9 A kik pedig előtte menenek, es a kik követek, kialtanak, mondvan: Hozsanna! Áldott, a ki jő az Úrnak neveben!

11:10 Áldott a mi Atyanknak, Davidnak orszaga, a mely jő az Úrnak neveben! Hozsanna a magassagban!

11:11 És bemene Jezus Jeruzsalembe, es a templomba; es mindent körülnezven, mivelhogy az idő mar keső vala, kimene Bethaniaba a tizenkettővel.

11:12 És masnap, mikor Bethaniabol kimentek vala, megehezek.

11:13 És meglatvan messziről egy fügefat, a mely leveles vala, odamene, ha talan talalna valamit rajta: de odaerven ahhoz, levelnel egyebet semmit sem talala; mert nem vala fügeeresnek ideje.

11:14 Akkor felelven Jezus, monda a fügefanak: Soha örökke ne egyek rolad gyümölcsöt senki. És hallak az ő tanitvanyai.

11:15 És Jeruzsalembe erkezenek. És Jezus bemenven a templomba, kezde kiűzni azokat, a kik a templomban arulnak es vasarolnak vala; a penzvaltok asztalait, es a galambarusok szekeit pedig felforgata;

11:16 És nem engedi vala, hogy valaki edenyt vigyen a templomon keresztül.

11:17 És tanit vala, mondvan nekik: Nincsen-e megirva: Az en hazam imadsag hazanak neveztetik minden nep között? Ti pedig rablok barlangjava tettetek azt.

11:18 És meghallak az irastudok es a főpapok, es tanakodnak vala, hogy mi modon veszithetnek el őt. Mert felnek vala tőle, mivelhogy az egesz sokasag almelkodik vala az ő tanitasan.

11:19 És mikor beestveledek, kimene a varosbol.

11:20 Reggel pedig, a mikor mellette menenek el, latjak vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszaradott.

11:21 És Peter visszaemlekezven, monda neki: Mester nezd, a fügefa, a melyet megatkoztal, kiszaradott.

11:22 És Jezus felelven, monda nekik: Legyen hitetek Istenben.

11:23 Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel es ugorjal a tengerbe! es sziveben nem ketelkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörtenik, meg lesz neki, a mit mondott.

11:24 Azert mondom nektek: A mit könyörgestekben kertek, higyjetek, hogy mindazt megnyeritek, es megleszen nektek.

11:25 És mikor imadkozva megallotok, bocsassatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyatok is megbocsassa nektek a ti vetkeiteket.

11:26 Ha pedig ti meg nem bocsatotok, a ti mennyei Atyatok sem bocsatja meg a ti vetkeiteket.

11:27 És ismet Jeruzsalembe menenek. Mikor pedig ő a templomban körüljara, hozzamennek vala a főpapok es az irastudok es a venek.

11:28 És mondanak neki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? es ki adta neked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?

11:29 Jezus pedig felelven, monda nekik: Én is kerdek egy dolgot tőletek, es feleljetek meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy mifele hatalomnal fogva cselekszem ezeket:

11:30 A Janos keresztsege mennyből vala-e, vagy emberektől? feleljetek nekem.

11:31 Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondvan: Ha azt mondjuk: Mennyből, azt fogja mondani: Miert nem hittetek tehat neki?

11:32 Ha pedig azt mondjuk: Emberektől, - felnek vala a neptől. Mert mindenki azt tartja vala Janosrol, hogy valoban profeta vala.

11:33 Felelven tehat, mondanak Jezusnak: Nem tudjuk. Jezus is felelven, monda nekik: Én sem mondom meg nektek, mifele hatalomnal fogva cselekszem ezeket.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase