Main Index: Hungarian Bible

Mark 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

9:1 Azutan monda nekik: Bizony mondom nektek, hogy vannak nemelyek az itt allok között, a kik nem kostolnak addig halalt, a mig meg nem latjak, hogy az Isten orszaga eljött hatalommal.

9:2 És hat nap mulva magahoz veve Jezus Petert es Jakabot es Janost, es felvive őket csupan magukban egy magas hegyre. És elvaltozek előttük;

9:3 És a ruhaja fenyes lőn, igen feher, mint a ho, mihez hasonlot a ruhafestő e földön nem feherithet.

9:4 És megjelenek nekik Mozes Illessel együtt, es beszelnek vala Jezussal.

9:5 Peter pedig megszolalvan, monda Jezusnak: Mester, jo nekünk itt lenni: csinaljunk azert harom hajlekot, neked egyet, Mozesnek is egyet, Illesnek is egyet.

9:6 De nem tudja vala mit beszel, mivelhogy megremülenek.

9:7 És felhő tamada, mely őket befoga, es a felhőből szozat jöve, mondvan: Ez az en szerelmes Fiam; őt hallgassatok.

9:8 És mikor nagyhirtelen körültekintenek, senkit sem latanak többe maguk körül, egyedül a Jezust.

9:9 Mikor pedig a hegyről leszallanak, megparancsola nekik, hogy senkinek se beszeljek el, a mit lattak vala, csak a mikor az embernek Fia a halalbol feltamad.

9:10 És ezt a szot megtartak magukban, tudakozvan egymas között, mit tesz a halalbol feltamadni?

9:11 És megkerdezek őt, mondvan: Miert mondjak az irastudok, hogy előbb Illesnek kell eljőnie?

9:12 Ő pedig felelven, monda nekik: Illes ugyan előbb eljöven helyre allit mindent; de hogyan van az embernek Fiarol megirva, hogy sokat kell szenvednie es megvettetnie?

9:13 De mondom nektek, hogy Illes is eljött, es azt cselekedtek vele, a mit akartak, a mint meg van irva ő felőle.

9:14 És mikor a tanitvanyokhoz ment vala, nagy sokasagot lata körülöttök, es irastudokat, a kik azokkal versengenek vala.

9:15 És az egesz sokasag meglatvan őt, azonnal elalmelkodek, es hozzasietven köszönte őt.

9:16 Ő pedig megkerdeze az irastudokat: Mit versengetek ezekkel?

9:17 És felelven egy a sokasagbol, monda: Mester, ide hoztam hozzad az en fiamat, a kiben nema lelek van.

9:18 És a hol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtekot tur, a fogat csikorgatja, es elfonnyad. Mondam hat tanitvanyaidnak, hogy űzzek ki azt, de nem tudtak.

9:19 Ő pedig felelven neki, monda: Óh hitetlen nemzetseg, meddig leszek meg veletek? Meddig szenvedlek meg titeket? Hozzatok őt hozzam.

9:20 És hozza vivek azt; es mihelyt ő meglatta azt, a lelek azonnal szaggata azt; es leesven a földre, tajtekot turvan fetreng vala.

9:21 És megkerdeze az atyjat: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksege ota.

9:22 És gyakorta vete őt tűzbe is, vizbe is, hogy elveszitse őt; de ha valamit tehetsz, legy segitsegül nekünk, könyörülven rajtunk.

9:23 Jezus pedig monda neki: Ha hiheted azt, minden lehetseges a hivőnek.

9:24 A gyermek atyja pedig azonnal kialtvan, könnyhullatassal monda: Hiszek Uram! Legy segitsegül az en hitetlensegemnek.

9:25 Jezus pedig mikor latta vala, hogy a sokasag meg inkabb összetodul, megdorgala a tisztatalan lelket, mondvan neki: Te nema es siket lelek, en parancsolom neked, menj ki belőle, es többe bele ne menj!

9:26 És kialtas es erős szaggatas között kimene; az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondjak vala, hogy meghalt.

9:27 Jezus pedig megfogvan kezet, fölemele; es az fölkele.

9:28 Mikor pedig bement vala a hazba, tanitvanyai megkerdezek őt külön: Mi miert nem űzhettük ki azt?

9:29 Ő pedig monda nekik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupan könyörgessel es bőjtölessel.

9:30 És onnet kimenven, Galilean mennek vala at; es nem akara, hogy valaki megtudja.

9:31 Mert tanitja vala tanitvanyait, es ezt mondja vala nekik: Az embernek Fia az emberek kezebe adatik, es megölik őt; de ha megöltek, harmadnapra föltamad.

9:32 De ők nem ertik vala e mondast, es feltek őt megkerdezni.

9:33 És elmene Kapernaumba. És odahaza megkerdeze őket: Mi felett vetekedtetek egymassal az uton?

9:34 De ők hallgatanak, mert egymas között a felett vetekedtek vala az uton, ki a nagyobb?

9:35 És leülven, odaszolita a tizenkettőt, es monda nekik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolso es mindeneknek szolgaja.

9:36 És előfogvan egy gyermeket, közejök allata azt; es ölebe veven azt, monda nekik:

9:37 A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az en nevemben, engem fogad be; es a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsatott.

9:38 Janos pedig felele neki, mondvan: Mester, latank valakit, a ki a te neveddel ördögöket űz, a ki nem követ minket; es eltiltok őt, mivelhogy nem követ minket.

9:39 Jezus pedig monda: Ne tiltsatok el őt; mert senki sincs, a ki csodat tesz az en nevemben es mindjart gonoszul szolhatna felőlem.

9:40 Mert a ki nincs ellenünk, mellettünk van.

9:41 Mert a ki innotok ad egy pohar vizet az en nevemben, mivelhogy a Krisztusei vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmat.

9:42 A ki pedig megbotrankoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik en bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakara, es a tengerbe vetik.

9:43 És ha megbotrankoztat teged a te kezed, vagd le azt: jobb neked csonkan bemenned az eletre, mint ket kezzel menned a gyehennara, a megolthatatlan tűzre.

9:44 A hol az ő fergök meg nem hal, es tüzök el nem aluszik.

9:45 És ha a te labad botrankoztat meg teged, vagd le azt: jobb neked santan bemenned az eletre, mint ket labbal vettetned a gyehennara, a megolthatatlan tűzre.

9:46 A hol az ő fergök meg nem hal, es tüzök el nem aluszik.

9:47 És ha a te szemed botrankoztat meg teged, vajd ki azt: jobb neked felszemmel bemenned az Isten orszagaba, mint ket szemmel vettetned a tüzes gyehennara.

9:48 A hol az ő fergök meg nem hal, es tüzök el nem aluszik.

9:49 Mert mindenki tűzzel sozatik meg, es minden aldozat soval sozatik meg.

9:50 Jo a so: de ha a so izet veszti, mivel adtok izt neki? Legyen bennetek so, es legyetek bekeben egymassal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase