Main Index: Hungarian Bible

Mark 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

7:1 És hozza gyűlenek a farizeusok es nemelyek az irastudok közül, a kik Jeruzsalemből jöttek vala.

7:2 És latvan, hogy az ő tanitvanyai közül nemelyek közönseges, azaz mosdatlan kezzel esznek kenyeret, panaszkodanak.

7:3 Mert a farizeusok es a zsidok mind, a regiek rendeleset követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossak;

7:4 És piaczrol jöven sem esznek, ha meg nem mosakodnak; es sok egyeb is van, a minek megtartasat atvettek, poharaknak, korsoknak, rezedenyeknek es nyoszolyaknak megmosasat.

7:5 Azutan megkerdek őt a farizeusok es az irastudok: Mi az oka, hogy a te tanitvanyaid nem jarnak a regiek rendelese szerint, hanem mosdatlan kezzel esznek kenyeret?

7:6 Ő pedig felelven, monda nekik: Igazan jövendölt felőletek, kepmutatok felől Ésaias profeta, a mint meg van irva: Ez a nep ajkaival tisztel engem, a szivök pedig tavol van tőlem.

7:7 Pedig hiaba tisztelnek engem, ha oly tudomanyokat tanitanak, a melyek embereknek parancsolatai.

7:8 Mert az Isten parancsolatjat elhagyva, az emberek rendeleset tartjatok meg, korsoknak es poharaknak mosasat; es sok egyeb effeleket is cselekesztek.

7:9 És monda nekik: Az Isten parancsolatjat szepen felre teszitek, azert, hogy a magatok rendeleset tartsatok meg.

7:10 Mert Mozes azt mondotta: Tiszteld atyadat es anyadat. És: A ki atyjat vagy anyjat szidalmazza, halallal haljon meg.

7:11 Ti pedig azt mondjatok: Ha valaki ezt mondja atyjanak vagy anyjanak: Korban (azaz: templomi ajandek) az, a mivel megsegithetnelek:

7:12 Úgy mar nem engeditek, hogy az atyjaval vagy anyjaval valami jot tegyen,

7:13 Eltörölven az Isten beszedet a ti rendelesetekkel, a melyet rendeltetek; es sok effelet is cselekesztek.

7:14 És előszolitvan az egesz sokasagot, monda nekik: Hallgassatok ream mindnyajan es ertsetek meg:

7:15 Nincs semmi az emberen kivülvalo, a mi bemenven ő bele, megfertőztethetne őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.

7:16 Ha valakinek van füle a hallasra, hallja.

7:17 És mikor hazba ment vala be a sokasag közül, megkerdezek őt tanitvanyai a peldazat felől.

7:18 És monda nekik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Nem ertitek-e, hogy a mi kivülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?

7:19 Mert nem a szivebe megy be, hanem a gyomraba; es az arnyekszekbe kerül, a mely minden eledelt megtisztit.

7:20 Monda tovabba: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

7:21 Mert onnan belőlről, az emberek sziveből szarmaznak a gonosz gondolatok, hazassagtöresek, paraznasagok, gyilkossagok,

7:22 Lopasok, telhetetlensegek, gonoszsagok, alnoksag, szemermetlenseg, gonosz szem, karomlas, kevelyseg, bolondsag:

7:23 Mind ezek a gonoszsagok belőlről jőnek ki, es megfertőztetik az embert.

7:24 És onnet fölkelven, elmene Tirus es Sidon hataraiba; es hazba menven, nem akara, hogy valaki eszrevegye, de nem titkolhata el magat.

7:25 Mert hallvan felőle egy asszony, a kinek leanyaban tisztatalan lelek vala, eljőve es labaihoz borula.

7:26 Ez az asszony pedig pogany vala siro-fenicziai szarmazasu. És kere őt, hogy űzze ki az ő leanyabol az ördögöt.

7:27 Jezus pedig monda neki: Engedd, hogy először a fiak elegittessenek meg. Mert nem jo a fiak kenyeret elvenni, es az ebeknek vetni.

7:28 Az pedig felele es monda neki: Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalekaibol.

7:29 Erre monda neki: E beszedert, eredj el; az ördög kiment a te leanyodbol.

7:30 És haza menven, ugy talala, hogy az ördög kiment, a leany pedig az agyon feküvek.

7:31 Aztan ismet kimenven Tirus es Sidon hataraibol, a galileai tengerhez mene, a Tizvaros hatarain at.

7:32 És hozanak neki egy nehezen szolo siketet, es kerik vala őt, hogy vesse rea kezet.

7:33 Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokasag közül egy magat, az ujjait annak fülebe bocsata, es köpven illete annak nyelvet,

7:34 És föltekintven az egre, fohaszkodek, es monda neki: Effata, azaz: nyilatkozzal meg.

7:35 És azonnal megnyilatkozanak annak fülei: es nyelvenek kötele megoldodek, es helyesen beszel vala.

7:36 És megparancsola nekik, hogy senkinek se mondjak el; de mennel inkabb tiltja vala, annal inkabb hiresztelek.

7:37 És szerfelett almelkodnak vala, ezt mondvan: Mindent jol cselekedett; a siketeket is hallokka teszi, a nemakat is beszelőkke.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase