Main Index: Hungarian Bible

Mark 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

5:1 És menenek a tenger tulso partjara, a Gadarenusok földere.

5:2 És a mint a hajobol kimene, azonnal elebe mene egy ember a sirboltokbol, a kiben tisztatalan lelek volt,

5:3 A kinek lakasa a sirboltokban vala; es mar lanczokkal sem birta őt senki sem lekötni.

5:4 Mert sokszor megkötöztek őt bekokkal es lanczokkal, de ő a lanczokat szetszaggatta, es a bekokat összetörte, es senki sem tudta őt megfekezni.

5:5 És ejjel es nappal mindig a hegyeken es a sirboltokban volt, kialtozva es magat kövekkel vagdosva.

5:6 Mikor pedig Jezust tavolrol meglatta, oda futamodek, es elebe borula,

5:7 És fennhangon kialtva monda: Mi közöm nekem te veled, Jezus, a magassagos Istennek Fia? Az Istenre kenyszeritelek, ne kinozz engem.

5:8 (Mert ezt mondja vala neki: Eredj ki, tisztatalan lelek, ez emberből.)

5:9 És kerdeze tőle: Mi a neved? És felele, mondvan: Legio a nevem, mert sokan vagyunk.

5:10 És igen kere őt, hogy ne küldje el őket arrol a videkről.

5:11 Vala pedig ott a hegynel egy nagy disznonyaj, a mely legel vala.

5:12 És az ördögök kerik vala őt mindnyajan, mondvan: Küldj minket a disznokba, hogy azokba menjünk be.

5:13 És Jezus azonnal megengede nekik. A tisztatalan lelkek pedig kijöven, bemenenek a disznokba; es a nyaj a meredekről a tengerbe rohana. Valanak pedig mintegy ketezeren; es belefulanak a tengerbe.

5:14 A kik pedig őrzik vala a disznokat, elfutanak, es hirt vivenek a varosba es a falvakba. És kimenenek, hogy lassak, mi az, a mi törtent.

5:15 És menenek Jezushoz, es latak, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve es eszenel van, az, a kiben a legio volt; es megfelemlenek.

5:16 A kik pedig lattak, elbeszelek nekik, hogy mi törtent vala az ördöngőssel, es a disznokkal.

5:17 És kezdek kerni őt, hogy tavozzek el az ő hatarukbol.

5:18 Mikor pedig a hajoba beszallott vala, a volt ördöngős kere őt, hogy vele lehessen.

5:19 De Jezus nem engede meg neki, hanem monda neki: Eredj haza a tieidhez, es jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, es mint könyörült rajtad.

5:20 El is mene, es kezde hirdetni a Tizvarosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jezus; es mindnyajan elcsodalkozanak.

5:21 És mikor ismet altalment Jezus a hajon a tulso partra, nagy sokasag gyűle ő hozza; es vala a tenger mellett.

5:22 És ime, eljöve a zsinagoga fők egyike, nevszerint Jairus, es meglatvan őt, labaihoz esek,

5:23 És igen kere őt, mondvan: Az en leanykam halalan van; jer, vesd rea kezedet, hogy meggyogyuljon es eljen.

5:24 El is mene vele, es követe őt nagy sokasag, es összeszoritjak vala őt.

5:25 És egy asszony, a ki tizenket ev ota verfolyasos vala,

5:26 És sok orvostol sokat szenvedett, es minden vagyonat magara költötte, es semmit sem javult, sőt inkabb meg rosszabbul lett,

5:27 Mikor Jezus felől hallott vala, a sokasagban hatulrol kerülve, illete annak ruhajat.

5:28 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruhait illethetem is, meggyogyulok.

5:29 És verenek forrasa azonnal kiszarada es megerze testeben, hogy kigyogyult bajabol.

5:30 Jezus pedig azonnal eszreveven magan, hogy isteni erő aradott vala ki belőle, megfordult a sokasagban, es monda: Kicsoda illete az en ruhaimat?

5:31 És mondanak neki az ő tanitvanyai: Latod, hogy a sokasag szorit össze teged, es azt kerdezed: Kicsoda illetett engem?

5:32 És körülneze, hogy lassa azt, a ki ezt cselekedte.

5:33 Az asszony pedig tudva, hogy mi törtent vele, felve es remegve megy vala oda es elebe borula, es elmonda neki mindent igazan.

5:34 Ő pedig monda neki: Leanyom, a te hited megtartott teged. Eredj el bekevel, es gyogyulj meg a te bajodbol.

5:35 Mikor meg beszel vala, odajövenek a zsinagoga fejetől, mondvan: Leanyod meghalt; mit farasztod tovabb a Mestert?

5:36 Jezus pedig, a mint halla a beszedet, a mit mondanak vala, azonnal monda a zsinagoga fejenek: Ne felj, csak higyj.

5:37 És senkinek sem engede, hogy vele menjen, csak Peternek es Jakabnak es Janosnak, a Jakab testverenek.

5:38 És mene a zsinagoga fejenek hazahoz, es lata a zűrzavart, a sok sirankozot es jajgatot.

5:39 És bemenven, monda nekik: Mit zavarogtok es sirtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.

5:40 És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldven valamennyit, maga melle veve a gyermeknek atyjat es anyjat es a vele levőket, es bemene oda, a hol a gyermek fekszik vala.

5:41 És megfogvan a gyermeknek kezet, monda neki: Talitha, kumi; a mi megmagyarazva azt teszi: Leanyka, neked mondom, kelj föl.

5:42 És a leanyka azonnal fölkele es jar vala. Mert tizenket esztendős vala. És nagy csodalkozassal csodalkozanak.

5:43 Ő pedig erősen megparancsola nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. És monda, hogy adjanak annak enni.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase