Main Index: Hungarian Bible

Mark 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

1:1 A Jezus Krisztus, az Isten Fia evangyeliomanak kezdete,

1:2 A mint meg van irva a profetaknal: Íme en elküldöm az en követemet a te orczad előtt, a ki megkesziti a te utadat előtted;

1:3 Kialtonak szava a pusztaban: Keszitsetek meg az Úrnak utjat, egyengessetek meg az ő ösvenyeit:

1:4 Előall vala Janos, keresztelven a pusztaban es predikalvan a megteresnek keresztseget a bűnöknek bocsanatara.

1:5 És kimene hozza Judeanak egesz tartomanya es a Jeruzsalembeliek is, es megkeresztelkedenek mindnyajan ő altala a Jordan vizeben, bűneikről vallast teven.

1:6 Janos pedig teveszőrruhat es dereka körül bőrövet viselt vala, es saskat es erdei mezet eszik vala.

1:7 És predikala, mondvan: Utanam jő, a ki erősebb nalam, a kinek nem vagyok melto, hogy lehajolvan, sarujanak szijjat megoldjam.

1:8 Én vizzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lelekkel keresztel titeket.

1:9 És lőn azokban a napokban, eljöve Jezus a galileai Nazaretből, es megkereszteltetek Janos altal a Jordanban.

1:10 És azonnal feljőven a vizből, lata az egeket megnyilatkozni, es a Lelket mint egy galambot ő rea leszallani;

1:11 És szozat lőn az egből: Te vagy az en szerelmes fiam, a kiben en gyönyörködöm.

1:12 És a Lelek azonnal elragada őt a pusztaba.

1:13 És ott volt a pusztaban negyven napig kisertetve a Satantol, es a vad allatokkal vala együtt; es az angyalok szolgalnak vala neki.

1:14 Minekutana pedig Janos tömlöczbe vettetett, elmene Jezus Galileaba, predikalvan az Isten orszaganak evangyeliomat,

1:15 És mondvan: Betölt az idő, es elközelitett az Istennek orszaga; terjetek meg, es higyjetek az evangyeliomban.

1:16 Mikor pedig Galilea tengere mellett jart, lata Simont es Andrast, annak testveret, a mint a tengerbe halot vetenek; mert halaszok valanak.

1:17 És monda nekik Jezus: Kövessetek engem, es en azt mivelem, hogy embereket halaszszatok.

1:18 És azonnal elhagyvan az ő haloikat, követek őt.

1:19 És onnan egy kevesse elebb menve, lata Jakabot, a Zebedeus fiat es annak testveret, Janost, a mint a hajoban azok is a halokat kötözgetik vala.

1:20 És azonnal hiva őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszamosokkal a hajoban hagyva, utana menenek.

1:21 És bemenenek Kapernaumba; es mindjart szombatnapon bemenven a zsinagogaba, tanit vala.

1:22 És elalmelkodanak az ő tanitasan; mert ugy tanitja vala őket, mint a kinek hatalma van, es nem ugy mint az irastudok.

1:23 Vala pedig azok zsinagogajaban egy ember, a kiben tisztatalan lelek volt, es felkialta,

1:24 És monda: Ah! mi dolgunk van nekünk veled, Nazareti Jezus? Azert jöttel-e, hogy elveszits minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.

1:25 És megdorgala őt Jezus, mondvan: Nemulj meg, es menj ki belőle.

1:26 És a tisztatalan lelek megszaggata őt, es fenszoval kialtva, kimene belőle.

1:27 És mindnyajan elalmelkodanak, annyira, hogy egymas között kerdezgetek, mondvan: Mi ez? Micsoda uj tudomany ez, hogy hatalommal parancsol a tisztatalan lelkeknek is, es engedelmeskednek neki?

1:28 És azonnal elmene az ő hire Galilea egesz környekere.

1:29 És a zsinagogabol azonnal kimenven, a Simon es Andras hazahoz menenek Jakabbal es Janossal együtt.

1:30 A Simon napa pedig hideglelesben fekszik vala, es azonnal szolanak neki felőle.

1:31 És ő odamenven, fölemele azt, annak kezet fogvan; es elhagya azt a hidegleles azonnal, es szolgal vala nekik.

1:32 Estefele pedig, a mikor leszallt a nap, mind ő hozza vivek a betegeseket es az ördöngősöket;

1:33 És az egesz varos oda gyűlt vala az ajto ele.

1:34 És meggyogyita sokakat, a kik különfele betegsegekben sinlődnek vala; es sok ördögöt kiűze, es nem hagyja vala szolni az ördögöket, mivelhogy őt ismerek.

1:35 Kora reggel pedig, meg szürkületkor, fölkelven, kimene, es elmene egy puszta helyre es ott imadkozek.

1:36 Simon pedig es a vele levők utana sietenek;

1:37 És a mikor megtalalak őt, mondanak neki: Mindenki teged keres.

1:38 És ő monda nekik: Menjünk a közel valo varosokba, hogy ott is predikaljak, mert azert jöttem.

1:39 És predikal vala azoknak zsinagogaiban, egesz Galileaban, es ördögöket űz vala.

1:40 És jöve hozza egy belpoklos, kerven őt es leborulvan előtte es mondvan neki: Ha akarod, megtisztithatsz engem.

1:41 Jezus pedig könyörületessegre indulvan, kezet kinyujtva megerinte őt, es monda neki: Akarom, tisztulj meg.

1:42 És a mint ezt mondja vala, azonnal eltavozek tőle a poklossag es megtisztula.

1:43 És erősen megfenyegetven, azonnal elkülde őt,

1:44 És monda neki: Meglasd, hogy senkinek semmit ne szolj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, es vidd fel a te tisztulasodert, a mit Mozes parancsolt, bizonysagul nekik.

1:45 Az pedig kimenven, kezde sokat beszelni es terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvanosan immar be sem mehetett Jezus a varosba, hanem künn puszta helyeken vala, es mennek vala hozza mindenfelől.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase