Main Index: Hungarian Bible

Mate 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

19:1 És lőn, mikor elvegezte Jezus e beszedeket, elmene Galileabol, es mene Judeanak hataraiba a Jordanon tul;

19:2 És követe őt nagy sokasag, es meggyogyita ott őket.

19:3 És hozza menenek a farizeusok, kisertven őt es mondvan: Szabad-e az embernek az ő feleseget akarmi okert elbocsatani?

19:4 Ő pedig felelven, monda: Nem olvastatok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva ferfiuva es asszonynya teremte őket,

19:5 És ezt monda: Annak okaert elhagyja a ferfiu atyjat es anyjat; es ragaszkodik felesegehez, es lesznek ketten egy testte.

19:6 Úgy hogy többe nem kettő, hanem egy test. A mit azert az Isten egybeszerkesztett, ember el ne valaszsza.

19:7 Mondanak neki: Miert rendelte tehat Mozes, hogy valolevelet kell adni, es ugy bocsatani el az asszonyt?

19:8 Monda nekik: Mozes a ti szivetek kemenysege miatt engedte volt meg nektek, hogy felesegeiteket elbocsassatok; de kezdettől fogva nem igy volt.

19:9 Mondom pedig nektek, hogy a ki elbocsatja feleseget, hanemha paraznasag miatt, es mast vesz el, hazassagtörő; es a ki elbocsatottat vesz el, az is hazassagtörő.

19:10 Mondanak neki tanitvanyai: Ha igy van a ferfi dolga az asszonynyal, nem jo meghazasodni.

19:11 Ő pedig monda nekik: Nem mindenki veszi be ezt a beszedet, hanem a kinek adatott.

19:12 Mert vannak hereltek, a kik anyjuk meheből születtek igy; es vannak hereltek, a kiket az emberek hereltek ki; es vannak hereltek, a kik maguk hereltek ki magukat a mennyeknek orszagaert. A ki beveheti, vegye be.

19:13 Ekkor kis gyermekeket hozanak hozza, hogy kezeit vesse azokra, es imadkozzek; a tanitvanyok pedig dorgaljak vala azokat.

19:14 Jezus pedig monda: Hagyjatok beket e kis gyermekeknek, es ne tiltsatok meg nekik, hogy hozzam jőjjenek; mert ilyeneke a mennyeknek orszaga.

19:15 És kezeit reajuk vetven, eltavozek onnet.

19:16 És ime hozza jöven egy ember, monda neki: Jo mester, mi jot cselekedjem, hogy örök eletet nyerjek?

19:17 Ő pedig monda neki: Miert mondasz engem jonak? Senki sem jo, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az eletre, tartsd meg a parancsolatokat.

19:18 Monda neki: Melyeket? Jezus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paraznalkodjal; ne lopj; hamis tanubizonysagot ne tegy;

19:19 Tiszteld atyadat es anyadat; es: Szeresd felebaratodat, mint temagadat.

19:20 Monda neki az ifju: Mindezeket megtartottam ifjusagomtol fogva; mi fogyatkozas van meg bennem?

19:21 Monda neki Jezus: Ha tökeletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, es oszd ki a szegenyeknek; es kincsed lesz mennyben; es jer es kövess engem.

19:22 Az ifju pedig e beszedet hallvan, elmene megszomorodva; mert sok joszaga vala.

19:23 Jezus pedig monda az ő tanitvanyainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek orszagaba.

19:24 Ismet mondom pedig nektek: Könnyebb a tevenek a tű fokan atmenni, hogynem a gazdagnak az Isten orszagaba bejutni.

19:25 A tanitvanyok pedig ezeket hallvan, felettebb almelkodnak vala, mondvan: Kicsoda üdvözülhet tehat?

19:26 Jezus pedig rajuk tekintven, monda nekik: Embereknel ez lehetetlen, de Istennel minden lehetseges.

19:27 Akkor felelven Peter, monda neki: Íme, mi elhagytunk mindent es követtünk teged: mink lesz hat minekünk?

19:28 Jezus pedig monda nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, a kik követtetek engem, az ujja születeskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsősegenek kiralyi szekebe, ti is beültök majd tizenket kiralyi szekbe, es itelitek az Izrael tizenket nemzetseget.

19:29 És a ki elhagyta hazait, vagy fitestvereit, vagy nőtestvereit, vagy atyjat, vagy anyjat, vagy feleseget, vagy gyermekeit, vagy szantoföldjeit az en nevemert, mindaz szaz annyit veszen, es örökseg szerint nyer örök eletet.

19:30 Sok elsők pedig lesznek utolsok, es sok utolsok elsők.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase