Main Index: Hungarian Bible

Mate 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

18:1 Abban az oraban menenek a tanitvanyok Jezushoz, mondvan: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek orszagaban?

18:2 És előhivan Jezus egy kis gyermeket, közejök allitja vala azt,

18:3 És monda: Bizony mondom nektek, ha meg nem tertek es olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmikepen nem mentek be a mennyeknek orszagaba.

18:4 A ki azert megalazza magat, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek orszagaban.

18:5 És a ki egy ilyen kis gyermeket befogad az en nevemben, engem fogad be.

18:6 A ki pedig megbotrankoztat egyet e kicsinyek közül, a kik en bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakara, es a tenger melysegebe vessek.

18:7 Jaj a vilagnak a botrankozasok miatt! Mert szükseg, hogy botrankozasok essenek; de jaj annak az embernek, a ki altal a botrankozas esik.

18:8 Ha pedig a te kezed vagy a te labad megbotrankoztat teged, vagd le azokat es vesd el magadtol; jobb neked az eletre santan vagy csonkan bemenned, hogynem ket kezzel vagy ket labbal vettetned az örök tűzre.

18:9 És ha a te szemed botrankoztat meg teged, vajd ki azt es vesd el magadtol; jobb neked felszemmel bemenned az eletre, hogynem ket szemmel vettetned a gyehenna tüzere.

18:10 Meglassatok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utaljatok; mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor latjak az en mennyei Atyam orczajat.

18:11 Mert az embernek Fia azert jött, hogy megtartsa, a mi elveszett vala.

18:12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek szaz juha van, es egy azok közül eltevelyedik: vajjon a kilenczvenkilenczet nem hagyja-e ott, es a hegyekre menven, nem keresi-e azt, a melyik eltevelyedett?

18:13 És ha törtenetesen megtalalja azt, bizony mondom nektek, inkabb örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, a mely el nem tevelyedett.

18:14 Ekkepen a ti mennyei Atyatok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül.

18:15 Ha pedig a te atyadfia vetkezik ellened, menj el es dorgald meg őt negy szem között: ha hallgat rad, megnyerted a te atyadfiat;

18:16 Ha pedig nem hallgat rad, vegy magad melle meg egyet vagy kettőt, hogy ket vagy harom tanu vallomasaval erősittessek minden szo.

18:17 Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogany es a vamszedő.

18:18 Bizony mondom nektek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve leszen; es a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva leszen.

18:19 Ismet, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kernek, megadja nekik az en mennyei Atyam.

18:20 Mert a hol ketten vagy harman egybegyűlnek az en nevemben, ott vagyok közöttük.

18:21 Ekkor hozzamenven Peter, monda: Uram, hanyszor lehet az en atyamfianak ellenem vetkezni, es neki megbocsatanom? meg hetszer is?

18:22 Monda neki Jezus: Nem mondom neked, hogy meg hetszer is, hanem meg hetvenhetszer is.

18:23 Annakokaert hasonlatos a mennyeknek orszaga a kiralyhoz, a ki szamot akar vala vetni az ő szolgaival.

18:24 Mikor pedig szamot kezde vetni, hozanak eleje egyet, a ki tizezer talentommal vala ados.

18:25 Nem tudvan pedig fizetni, parancsola annak ura, hogy adjak el azt, es a feleseget es gyermekeit, es mindenet, a mije vala, es fizessenek.

18:26 Leborulvan azert a szolga előtte, könyörög vala neki, mondvan: Uram, legy türelemmel hozzam, es mindent megfizetek neked.

18:27 Az ur pedig megszanvan azt a szolgat, elbocsata őt, es az adossagot is elengede neki.

18:28 Kimenven pedig az a szolga, talalkozek egygyel az ő szolgatarsai közül, a ki szaz denarral vala neki ados; es megragadvan azt, fojtogatja vala, mondvan: Fizesd meg nekem, a mivel tartozol.

18:29 Leborulvan azert az ő szolgatarsa az ő labai ele, könyörög vala neki, mondvan: Legy türelemmel hozzam, es mindent megfizetek neked.

18:30 De ő nem akara; hanem elmenven, börtönbe vete őt, mignem megfizeti, a mivel tartozik.

18:31 Latvan pedig az ő szolgatarsai, a mik törtentek vala, felettebb megszomorodanak; es elmenven, mindent megjelentenek az ő uroknak, a mik törtentek vala.

18:32 Akkor előhivatvan őt az ő ura, monda neki: Gonosz szolga, minden adossagodat elengedtem neked, mivelhogy könyörögtel nekem:

18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatarsadon, a mikepen en is könyörültem te rajtad?

18:34 És megharagudvan az ő ura, atadta őt a hoherok kezebe, mignem megfizeti mind, a mivel tartozik.

18:35 Ekkepen cselekszik az en mennyei Atyam is veletek, ha szivetekből meg nem bocsatjatok, kiki az ő atyjafianak, az ő vetkeiket.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase