Main Index: Hungarian Bible

Mate 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

12:1 Abban az időben a veteseken at haladt Jezus szombatnapon; tanitvanyai pedig megeheztek, es kezdtek a kalaszokat tepni es enni.

12:2 Latvan pedig ezt a farizeusok, mondanak neki: Íme a te tanitvanyaid azt cselekszik, a mit nem szabad szombatnapon cselekedni.

12:3 Ő pedig monda nekik: Nem olvastatok-e, mit cselekedett David, mikor megehezett vala ő es a kik vele valanak?

12:4 Hogyan ment be az Isten hazaba, es ette meg a szentelt kenyereket, a melyeket nem vala szabad megennie neki, sem azoknak, a kik ő vele valanak, hanem csak a papoknak?

12:5 Vagy nem olvastatok-e a törvenyben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban es nem vetkeznek?

12:6 Mondom pedig nektek, hogy a templomnal nagyobb van itt.

12:7 Ha pedig tudnatok, mi ez: Irgalmassagot akarok es nem aldozatot, nem karhoztattatok volna az artatlanokat.

12:8 Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia.

12:9 És tavozvan onnan, mene az ő zsinagogajukba.

12:10 És ime, vala ott egy elszaradt kezű ember. És megkerdek őt, mondvan: Ha szabad-e szombatnapon gyogyitani? hogy vadolhassak őt.

12:11 Ő pedig monda nekik: Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, es ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja es ki nem vonja azt?

12:12 Mennyivel dragabb pedig az ember a juhnal! Szabad tehat szombatnapon jot cselekedni.

12:13 Akkor monda annak az embernek: Nyujtsd ki a kezedet. És kinyujta, es olyan eppe lőn, mint a masik.

12:14 A farizeusok pedig kimenven, tanacsot tartanak ellene, hogyan veszithetnek el őt.

12:15 Jezus pedig eszreveven ezt, eltavozek onnan. És követe őt nagy sokasag, es ő meggyogyitja vala mindnyajokat;

12:16 És megfenyegete őket, hogy őt ismertte ne tegyek;

12:17 Hogy beteljesedjek Ésaias profeta mondasa, a ki igy szolt:

12:18 Íme az en szolgam, a kit valasztottam; az en szerelmesem, a kiben az en lelkem kedvet lele; lelkemet adom ő bele, es iteletet hirdet a poganyoknak.

12:19 Nem verseng, es nem kialt; az utczakon senki nem hallja szavat.

12:20 A megrepedezett nadat nem töri el, es a pislogo gyertyabelet nem oltja ki, mignem diadalomra viszi az iteletet.

12:21 És az ő neveben remenykednek majd a poganyok.

12:22 Akkor egy vak es nema ördöngőst hoztak ő eleje; es meggyogyita azt, annyira, hogy a vak es nema mind beszel, mind lat vala.

12:23 És elalmelkodek az egesz sokasag, es monda: Vajjon nem ez-e Davidnak ama Fia?

12:24 A farizeusok pedig ezt hallvan, mondanak: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmevel.

12:25 Jezus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nekik: Minden orszag, a mely magaval meghasonlik, elpusztul; es egy varos vagy haznep sem allhat meg, a mely meghasonlik magaval.

12:26 Ha pedig a Satan a Satant űzi ki, önmagaval hasonlott meg; mimodon allhat meg tehat az ő orszaga?

12:27 És ha en Belzebub altal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki altal űzik ki? Azert ők magok lesznek a ti biraitok.

12:28 Ha pedig en Istennek Lelke altal űzöm ki az ördögöket, akkor ketseg nelkül elerkezett hozzatok az Isten orszaga.

12:29 Avagy mi modon mehet be valaki a hatalmasnak hazaba es rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast es akkor rabolja ki annak hazat?

12:30 A ki velem nincsen, ellenem van; es a ki velem nem gyűjt, tekozol.

12:31 Azt mondom azert nektek: Minden bűn es karomlas megbocsattatik az embereknek; de a Lelek karomlasa nem bocsattatik meg az embereknek.

12:32 Meg a ki az ember Fia ellen szol, annak is megbocsattatik; de a ki a Szent Lelek ellen szol, annak sem ezen, sem a mas vilagon meg nem bocsattatik.

12:33 Vagy legyetek jo fak, es teremjetek jo gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fak, es teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcseről ismerik meg a fat.

12:34 Merges kigyoknak fajzatai, mi modon szolhattok jokat, holott gonoszak vagytok? Mert a szivnek teljessegeből szol a szaj.

12:35 A jo ember az ő szivenek jo kincseiből hozza elő a jokat; es a gonosz ember az ő szivenek gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

12:36 De mondom nektek: Minden hivalkodo beszedert, a mit beszelnek az emberek, szamot adnak majd az itelet napjan.

12:37 Mert a te beszedidből ismertetel igaznak, es a te beszedidből ismertetel hamisnak.

12:38 Ekkor felelenek neki nemelyek az irastudok es farizeusok közül, mondvan: Mester, jelt akarnank latni te tőled.

12:39 Ő pedig felelven, monda nekik: E gonosz es parazna nemzetseg jelt kivan; es nem adatik jel neki, hanemha Jonas profetanak jele.

12:40 Mert a mikepen Jonas harom ejjel es harom nap volt a czethal gyomraban, azonkepen az embernek Fia is harom nap es harom ejjel lesz a föld gyomraban.

12:41 Ninive ferfiai az iteletkor együtt tamadnak majd fel ezzel a nemzetseggel, es karhoztatjak ezt: mivelhogy ők megtertek a Jonas predikalasara; es ime nagyobb van itt Jonasnal.

12:42 Delnek kiralyne asszonya felkel majd az iteletkor e nemzetseggel együtt, es karhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek szeleről, hogy hallhassa a Salamon bölcseseget; es ime, nagyobb van itt Salamonnal.

12:43 Mikor pedig a tisztatalan lelek kimegy az emberből, viz nelkül valo helyeken jar, nyugalmat keresve, es nem talal:

12:44 Akkor ezt mondja: Visszaterek az en hazamba, a honnet kijöttem. És oda menven, üresen, kisöpörve es fölekesitve talalja azt.

12:45 Akkor elmegy es vesz maga melle mas het lelket, gonoszabbakat ő maganal, es bemenven, ott lakoznak; es ennek az embernek utolso allapotja gonoszabb lesz az elsőnel. Így lesz ezzel a gonosz nemzetseggel is.

12:46 Mikor pedig meg szola a sokasagnak, ime az ő anyja es az ő testverei allanak vala odakünn, akarvan ő vele szolni.

12:47 És monda neki valaki: Íme a te anyad es testvereid odakünn allanak, es szolni akarnak veled.

12:48 Ő pedig felelven, monda a hozza szolonak: Kicsoda az en anyam; es kik az en testvereim?

12:49 És kinyujtvan kezet az ő tanitvanyaira, monda: Íme az en anyam es az en testvereim!

12:50 Mert a ki cselekszi az en mennyei Atyam akaratat, az nekem fitestverem, nőtestverem es anyam.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase