Main Index: Hungarian Bible

Mate 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

11:1 És lőn, mikor elvegeze Jezus a tizenket tanitvanyanak adott utasitast, elmene onnan, hogy tanitson es predikaljon azoknak varosaiban.

11:2 Janos pedig, mikor meghallotta a fogsagban a Krisztus cselekedeteit, elküldven kettőt az ő tanitvanyai közül,

11:3 Monda neki: Te vagy-e az, a ki eljövendő, vagy mast varjunk?

11:4 És felelven Jezus, monda nekik: Menjetek el es jelentsetek Janosnak, a miket hallotok es lattok:

11:5 A vakok latnak, es a santak jarnak; a poklosok megtisztulnak es a siketek hallanak; a halottak föltamadnak, es a szegenyeknek evangyeliom hirdettetik;

11:6 És boldog, a ki en bennem meg nem botrankozik.

11:7 Mikor pedig azok elmentek vala, szolni kezde Jezus a sokasagnak Janosrol: Mit latni mentetek ki a pusztaba? Nadszalat-e, a mit a szel hajtogat?

11:8 Hat mit latni mentetek ki? Puha ruhaba öltözött embert-e? Íme a kik puha ruhakat viselnek, a kiralyok palotaiban vannak.

11:9 Hat mit latni mentetek ki? Profetat-e? Bizony, mondom nektek, profetanal is nagyobbat!

11:10 Mert ő az, a kiről meg van irva: Íme en elküldöm az en követemet a te orczad előtt, a ki megkesziti előtted a te utadat.

11:11 Bizony mondom nektek: az asszonyoktol szülöttek között nem tamadott nagyobb Keresztelő Janosnal; de a ki legkisebb a mennyeknek orszagaban, nagyobb nalanal.

11:12 A Keresztelő Janos idejetől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek orszagaert, es az erőszakoskodok ragadjak el azt.

11:13 Mert a profetak mindnyajan es a törveny Janosig profetaltak vala.

11:14 És, ha be akarjatok venni, Illes ő, a ki eljövendő vala.

11:15 A kinek van füle a hallasra, hallja.

11:16 De kihez hasonlitsam ezt a nemzetseget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, es kialtoznak az ő tarsaiknak,

11:17 És ezt mondjak: Sipoltunk nektek, es nem tanczoltatok; siralmas enekeket enekeltünk nektek, es nem sirtatok.

11:18 Mert eljött Janos, a ki sem eszik, sem iszik, es azt mondjak: Ördög van benne.

11:19 Eljött az embernek Fia, a ki eszik es iszik, es ezt mondjak: Íme a nagy etü es reszeges ember, a vamszedők es bűnösök baratja! És igazoltatek a bölcseseg az ő fiaitol.

11:20 Ekkor elkezde szemökre hanyni ama varosoknak, a melyekben legtöbb csodai lőnek, hogy nem tertek vala meg:

11:21 Jaj neked Korazin! Jaj neked Bethsaida! Mert ha Tirusban es Sidonban törtennek vala azok a csodak, a melyek bennetek lőnek, reg megtertek volna gyaszruhaban es hamuban.

11:22 De mondom nektek: Tirusnak es Sidonnak könnyebb dolga lesz az itelet napjan, hogynem nektek.

11:23 Te is Kapernaum, a ki az egig felmagasztaltattal, a pokolig fogsz megalaztatni; mert ha Sodomaban törtennek vala azok a csodak, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.

11:24 De mondom nektek, hogy Sodoma földenek könnyebb dolga lesz az itelet napjan, hogynem neked.

11:25 Abban az időben szolvan Jezus, monda: Halakat adok neked, Atyam, mennynek es földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek es az ertelmesek elől, es a kisdedeknek megjelentetted.

11:26 Igen, Atyam, mert igy volt kedves te előtted.

11:27 Mindent nekem adott at az en Atyam, es senki sem ismeri a Fiut, csak az Atya; az Atyat sem ismeri senki, csak a Fiu, es a kinek a Fiu akarja megjelenteni.

11:28 Jőjjetek en hozzam mindnyajan, a kik megfaradtatok es megterheltettetek, es en megnyugosztlak titeket.

11:29 Vegyetek föl magatokra az en igamat, es tanuljatok meg tőlem, hogy en szelid es alazatos szivű vagyok: es nyugalmat talaltok a ti lelkeiteknek.

11:30 Mert az en igam gyönyörűseges, es az en terhem könnyű.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase