Main Index: Hungarian Bible

Mate 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

7:1 Ne iteljetek, hogy ne iteltessetek.

7:2 Mert a milyen itelettel iteltek, olyannal iteltettek, es a milyen mertekkel mertek, olyannal mernek nektek.

7:3 Miert nezed pedig a szalkat, a mely a te atyadfia szemeben van, a gerendat pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed eszre?

7:4 Avagy mi modon mondhatod a te atyadfianak: Hadd vessem ki a szalkat a te szemedből; holott ime, a te szemedben gerenda van?

7:5 Kepmutato, vesd ki előbb a gerendat a te szemedből, es akkor gondolj arra, hogy kivessed a szalkat a te atyadfianak szemeből!

7:6 Ne adjatok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hanyjatok a disznok ele, hogy meg ne tapossak azokat labaikkal, es nektek fordulvan, meg ne szaggassanak titeket.

7:7 Kerjetek es adatik nektek; keressetek es talaltok; zörgessetek es megnyittatik nektek.

7:8 Mert a ki ker, mind kap; es a ki keres, talal; es a zörgetőnek megnyittatik.

7:9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret ker tőle, követ ad neki?

7:10 És ha halat ker, vajjon kigyot ad-e neki?

7:11 Ha azert ti gonosz letetekre tudtok a ti fiaitoknak jo ajandekokat adni, mennyivel inkabb ad a ti mennyei Atyatok jokat azoknak, a kik kernek tőle?!

7:12 A mit akartok azert, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is ugy cselekedjetek azokkal; mert ez a törveny es a profetak.

7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tagas az a kapu es szeles az az ut, a mely a veszedelemre visz, es sokan vannak, a kik azon jarnak.

7:14 Mert szoros az a kapu es keskeny az az ut, a mely az eletre visz, es kevesen vannak, a kik megtalaljak azt.

7:15 Őrizkedjetek pedig a hamis profetaktol, a kik juhoknak ruhajaban jőnek hozzatok, de belől ragadozo farkasok.

7:16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjanrol füget?

7:17 Ekkepen minden jo fa jo gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

7:18 Nem teremhet jo fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jo gyümölcsöt.

7:19 Minden fa, a mely nem terem jo gyümölcsöt, kivagattatik es tűzre vettetik.

7:20 Azert az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

7:21 Nem minden, a ki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek orszagaba; hanem a ki cselekszi az en mennyei Atyam akaratat.

7:22 Sokan mondjak majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben profetaltunk-e, es nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, es nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?

7:23 És akkor vallast teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; tavozzatok tőlem, ti gonosztevők.

7:24 Valaki azert hallja en tőlem e beszedeket, es megcselekszi azokat, hasonlitom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklara epitette az ő hazat:

7:25 És ömlött az eső, es eljött az arviz, es fujtak a szelek, es beleütköztek abba a hazba; de nem dőlt össze: mert a kősziklara epittetett.

7:26 És valaki hallja en tőlem e beszedeket, es nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövenyre epitette hazat:

7:27 És ömlött az eső, es eljött az arviz, es fujtak a szelek, es beleütköztek abba a hazba; es összeomlott: es nagy lett annak romlasa.

7:28 És lőn, mikor elvegezte Jezus e beszedeket, almelkodik vala a sokasag az ő tanitasan:

7:29 Mert ugy tanitja vala őket, mint a kinek hatalma van, es nem ugy, mint az irastudok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase