Main Index: Hungarian Bible

Mate 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

5:1 Mikor pedig latta Jezus a sokasagot, felmene a hegyre, es a mint leül vala, hozzamenenek az ő tanitvanyai.

5:2 És megnyitvan szajat, tanitja vala őket, mondvan:

5:3 Boldogok a lelki szegenyek: mert övek a mennyeknek orszaga.

5:4 Boldogok, a kik sirnak: mert ők megvigasztaltatnak.

5:5 Boldogok a szelidek: mert ők öröksegül birjak a földet.

5:6 Boldogok, a kik ehezik es szomjuhozzak az igazsagot: mert ők megelegittetnek.

5:7 Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmassagot nyernek.

5:8 Boldogok, a kiknek szivök tiszta: mert ők az Istent meglatjak.

5:9 Boldogok a bekessegre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.

5:10 Boldogok, a kik haborusagot szenvednek az igazsagert: mert övek a mennyeknek orszaga.

5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak es haborgatnak titeket es minden gonosz hazugsagot mondanak ellenetek en erettem.

5:12 Örüljetek es örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőseges a mennyekben: mert igy haborgattak a profetakat is, a kik előttetek voltak.

5:13 Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a so megizetlenül, mivel sozzak meg? nem jo azutan semmire, hanem hogy kidobjak es eltapossak az emberek.

5:14 Ti vagytok a vilag vilagossaga. Nem rejtethetik el a hegyen epitett varos.

5:15 Gyertyat sem azert gyujtanak, hogy a veka ala, hanem hogy a gyertyatartoba tegyek es fenyljek mindazoknak, a kik a hazban vannak.

5:16 Úgy fenyljek a ti vilagossagtok az emberek előtt, hogy lassak a ti jo cselekedeteiteket, es dicsőitsek a ti mennyei Atyatokat.

5:17 Ne gondoljatok, hogy jöttem a törvenynek vagy a profetaknak eltörlesere. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkabb, hogy betöltsem.

5:18 Mert bizony mondom nektek, mig az eg es a föld elmulik, a törvenyből egy jota vagy egyetlen pontocska el nem mulik, a mig minden be nem teljesedik.

5:19 Valaki azert csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül es ugy tanitja az embereket, a mennyeknek orszagaban a legkisebb leszen; valaki pedig cselekszi es ugy tanit, az a mennyeknek orszagaban nagy leszen.

5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazsagotok nem több az irastudok es farizeusok igazsaganal, semmikepen sem mehettek be a mennyeknek orszagaba.

5:21 Hallottatok, hogy megmondatott a regieknek: Ne ölj, mert a ki öl, melto az iteletre.

5:22 Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiara ok nelkül, melto az iteletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafianak: Raka, melto a főtörvenyszekre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, melto a gyehenna tüzere.

5:23 Azert, ha a te ajandekodat az oltarra viszed es ott megemlekezel arrol, hogy a te atyadfianak valami panasza van ellened:

5:24 Hagyd ott az oltar előtt a te ajandekodat, es menj el, elebb bekelj meg a te atyadfiaval, es azutan eljöven, vidd fel a te ajandekodat.

5:25 Legy joakaroja a te ellensegednek hamar, a mig az uton vagy vele, hogy ellenseged valamikepen a biro kezebe ne adjon, es a biro oda ne adjon a poroszlo kezebe, es tömlöczbe ne vessen teged.

5:26 Bizony mondom neked: ki nem jősz onnet, mignem megfizetsz az utolso fillerig.

5:27 Hallottatok, hogy megmondatott a regieknek: Ne paraznalkodjal!

5:28 Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivansagnak okaert, immar paraznalkodott azzal az ő sziveben.

5:29 Ha pedig a te jobb szemed megbotrankoztat teged, vajd ki azt es vesd el magadtol; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egesz tested a gyehennara vettessek.

5:30 És ha a te jobb kezed botrankoztat meg teged, vagd le azt es vesd el magadtol; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egesz tested a gyehennara vettessek.

5:31 Megmondatott tovabba: Valaki elbocsatja feleseget, adjon neki elvalasrol valo levelet.

5:32 Én pedig azt mondom nektek: Valaki elbocsatja feleseget, paraznasag okan kivül, paraznava teszi azt; es a ki elbocsatott asszonyt veszen el, paraznalkodik.

5:33 Ismet hallottatok, hogy megmondatott a regieknek: Hamisan ne esküdjel, hanem teljesitsd az Úrnak tett esküidet.

5:34 Én pedig azt mondom nektek: Teljesseggel ne esküdjetek; se az egre, mert az az Istennek kiralyi szeke;

5:35 Se a földre, mert az az ő labainak zsamolya; se Jeruzsalemre, mert a nagy Kiralynak varosa;

5:36 Se a te fejedre ne esküdjel, mert egyetlen hajszalat sem tehetsz feherre vagy feketeve;

5:37 Hanem legyen a ti beszedetek: Úgy ugy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztol vagyon.

5:38 Hallottatok, hogy megmondatott: Szemet szemert es fogat fogert.

5:39 Én pedig azt mondom nektek: Ne alljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt teged jobb felől, forditsd fele a masik orczadat is.

5:40 És a ki törvenykezni akar veled es elvenni a te also ruhadat, engedd oda neki a felsőt is.

5:41 És a ki teged egy mertföldutra kenyszerit, menj el vele kettőre.

5:42 A ki tőled ker, adj neki; es a ki tőled kölcsön akar kerni, el ne fordulj attol.

5:43 Hallottatok, hogy megmondatott: Szeresd felebaratodat es gyűlöld ellensegedet.

5:44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressetek ellensegeiteket, aldjatok azokat, a kik titeket atkoznak, jot tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, es imadkozzatok azokert, a kik haborgatnak es kergetnek titeket.

5:45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyatoknak fiai, a ki felhozza az ő napjat mind a gonoszokra, mind a jokra, es esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

5:46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmat veszitek? Avagy a vamszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e?

5:47 És ha csak a ti atyatokfiait köszöntitek, mit cselekesztek masoknal többet? Nemde a vamszedők is nem azonkepen cselekesznek-e?

5:48 Legyetek azert ti tökeletesek, mikent a ti mennyei Atyatok tökeletes.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase