Main Index: Hungarian Bible

Mate 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

1:1 Jezus Krisztusnak, David fianak, Ábraham fianak nemzetsegeről valo könyv.

1:2 Ábraham nemze Izsakot; Izsak nemze Jakobot; Jakob nemze Judat es testvereit;

1:3 Juda nemze Farest es Zarat Tamartol; Fares nemze Esromot; Esrom nemze Aramot;

1:4 Aram nemze Aminadabot; Aminadab nemze Naassont; Naasson nemze Salmont;

1:5 Salmon nemze Boazt Rahabtol; Boaz nemze Obedet Ruthtol; Obed nemze Isait;

1:6 Isai nemze David kiralyt; David kiraly nemze Salamont az Urias felesegetől;

1:7 Salamon nemze Roboamot; Roboam nemze Abijat; Abija nemze Asat;

1:8 Asa nemze Josafatot; Josafat nemze Joramot; Joram nemze Uzziast;

1:9 Uzzias nemze Joathamot; Joatham nemze Ákhazt; Ákhaz nemze Ezekiast;

1:10 Ezekias nemze Manasset; Manasse nemze Ámont; Ámon nemze Josiast;

1:11 Josias nemze Jekoniast es testvereit a babiloni fogsagra vitelkor.

1:12 A babiloni fogsagravitel utan pedig Jekonias nemze Salathielt; Salathiel nemze Zorobabelt;

1:13 Zorobabel nemze Abiudot; Abiud nemze Eliakimot; Eliakim nemze Azort;

1:14 Azor nemze Sadokot; Sadok nemze Akimot; Akim nemze Eliudot;

1:15 Eliud nemze Eleazart; Eleazar nemze Matthant; Matthan nemze Jakobot;

1:16 Jakob nemze Jozsefet, ferjet Marianak, a kitől született Jezus, a ki Krisztusnak neveztetik.

1:17 Az összes nemzetseg tehat Ábrahamtol Davidig tizennegy nemzetseg, es Davidtol a babiloni fogsagravitelig tizennegy nemzetseg, es a babiloni fogsagraviteltől Krisztusig tizennegy nemzetseg.

1:18 A Jezus Krisztus születese pedig igy vala: Maria, az ő anyja, eljegyeztetven Jozsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek talaltatek a Szent Lelektől.

1:19 Jozsef pedig, az ő ferje, mivelhogy igaz ember vala es nem akara őt gyalazatba keverni, el akarta őt titkon bocsatani.

1:20 Mikor pedig ezeket magaban elgondolta: ime az Úrnak angyala alomban megjelenek neki, mondvan: Jozsef, Davidnak fia, ne felj magadhoz venni Mariat, a te felesegedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lelektől van az.

1:21 Szűl pedig fiat, es nevezd annak nevet Jezusnak, mert ő szabaditja meg az ő nepet annak bűneiből.

1:22 Mindez pedig azert lőn, hogy beteljesedjek, a mit az Úr mondott volt a profeta altal, a ki igy szol:

1:23 Íme a szűz fogan meheben es szűl fiat, es annak nevet Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

1:24 Jozsef pedig az alombol felserkenven, ugy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala neki, es feleseget magahoz veve.

1:25 És nem ismere őt, mig meg nem szüle az ő elsőszülött fiat; es neveze annak nevet Jezusnak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase