Main Index: Hungarian Bible

Zakarias 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]   

14:1 Íme, eljön az Úrnak napja, es a te predadat felosztjak benned.

14:2 Mert minden nepet ütközetre gyűjtök Jeruzsalemhez, es megszalljak a varost, es kiraboljak a hazakat, megszeplősitik az asszonyokat; es a varos fele szamkivetesbe megy, de a nep maradeka nem gyomlaltatik ki a varosbol.

14:3 Mert eljön az Úr, es harczol azok ellen a nepek ellen, a mint harczolt vala ama napon, a harcznak napjan.

14:4 És azon a napon az Olajfak hegyere veti labait, a mely szemben van Jeruzsalemmel napkelet felől, es az Olajfak hegye közepen kette valik, kelet fele es nyugot fele, igen nagy völgygye, es a hegynek fele eszak fele, fele pedig del fele szakad.

14:5 És az en hegyem völgyebe futtok, mert a hegyközi völgy Azalig nyulik, es ugy futtok, a mint futottatok a földindulas elől Uzziasnak, Juda kiralyanak napjaiban. Bizony eljő az Úr, az en Istenem, [es ]minden szent vele.

14:6 És ugy lesz azon a napon: Nem lesz vilagossag, a ragyogo testek összezsugorodnak.

14:7 De lesz egy nap, a melyet az Úr tud, se nappal, se ejszaka, es vilagossag lesz az estvenek idejen.

14:8 És e napon lesz, hogy elő vizek jőnek ki Jeruzsalemből, felereszök a napkeleti tenger fele, felereszök pedig a nyugoti tenger fele, [es ]nyarban es telben [is ugy] lesz.

14:9 És az Úr lesz az egesz földnek kiralya, e napon egy Úr leszen, es a neve is egy.

14:10 Az egesz föld siksagga valtozik Gebatol kezdve Rimmonig, deli iranyban Jeruzsalem fele, es felmagasztaltatik es a maga helyen marad a Benjamin kapujatol az első kapu helyeig, a szegletkapuig, es a Hananeel tornyatol a kiraly sajtojaig.

14:11 És lakni fognak benne, es nem eri többe pusztulas, es batorsagban lakoznak Jeruzsalemben.

14:12 És ez lesz a csapas, a melylyel megcsapkod az Úr minden nepet, a melyek Jeruzsalem ellen gyülekeznek: Megsenyved a husok es pedig a mig labaikon allnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvök is megsenyved szajokban.

14:13 És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy haborusagot tamaszt közöttök, ugy, hogy kiki a maga tarsanak kezet ragadja meg, es a maga tarsanak keze ellen emeli fel kezet.

14:14 Sőt meg Juda is harczolni fog Jeruzsalem ellen, es összegyűjtetik a köröskörül lako nepek minden gazdagsaga: arany, ezüst es igen sok ruha.

14:15 És eppen olyan csapas lesz a lovakon, öszvereken, teveken, szamarakon es mindenfele barmokon, a melyek e taborban lesznek, a milyen ez a csapas.

14:16 És leszen, hogy a kik megmaradnak mindama nepek közül, a melyek Jeruzsalem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hodoljanak a kiralynak, a Seregek Uranak, es megünnepeljek a satorok ünnepet.

14:17 És leszen, hogy a ki nem megy fel e föld nemzetsegei közül Jeruzsalembe, hogy hodoljon a kiralynak, a Seregek Uranak: nem leszen azokra eső.

14:18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az egyiptomi nemzetseg, ő rajok sem leszen; [de] leszen az a csapas, a melylyel megcsapkodja az Úr a nepeket, a kik nem mennek fel a satorok ünnepet megünnepelni.

14:19 Ez leszen Égyiptomnak büntetese, es mindama nepek büntetese, a kik nem mennek fel a satorok ünnepet megünnepelni.

14:20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak az Úrnak hazaban olyanokka lesznek, mint az oltar előtt valo medenczek.

14:21 És Jeruzsalemben es Judaban minden fazek a Seregek Uranak szenteltetik, es eljőnek mind, a kik aldozni akarnak, es valasztanak közülök es főznek azokban; es nem leszen többe Kananeus a Seregek Uranak hazaban e napon.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase