Main Index: Hungarian Bible

Sofonias 2

[1]    [2]    [3]   

2:1 Terjetek eszetekre, s eszmeljetek fel, ti, arczatlan nemzet,

2:2 Mielőtt szűlne a vegzes (mint a polyva szall tova az a nap!); mig ratok nem jön az Úr haragjanak tüze, mig ratok nem jön az Úr haragjanak napja!

2:3 Keressetek az Urat mindnyajan e föld alazatosai, a kik az ő itelete szerint cselekesztek; keressetek az igazsagot, keressetek az alazatossagot: talan megoltalmaztattok az Úr haragjanak napjan!

2:4 Mert elhagyotta lesz Gaza, Askelon pedig pusztasagga; Asdodot delben űzik el, es Ekron kiirtatik.

2:5 Jaj a tenger videken lakoknak, a Kereteusok nemzetsegenek! Az Úr igeje ellened van, te Kanaan, Filiszteusok földje; elpusztitalak teged, lakatlanna leszel.

2:6 És a tenger videke legelőkke, pasztorok tanyaiva es juhoknak aklaiva leszen.

2:7 És [az a] videk a Juda hazanak maradekae lesz, ők legeltetnek azon; estere Askelon hazaiban heveresznek, mert meglatogatja őket az Úr, az ő Istenök, es visszahozza az ő foglyaikat.

2:8 Hallottam Moab gyalazkodasat es Ammon fiainak szidalmait, a melyekkel gyalaztak nepemet, es felfuvalkodtak az ő hatarok ellen.

2:9 Azert elek en, mond a Seregeknek Ura, Izraelnek Istene, hogy Moab olyanna leszen, mint Sodoma, Ammon fiai pedig, mint Gomora: tövistermő föld, so-telep es pusztasag örökre; nepem maradeka predalja fel őket, es nemzetsegem ivadekai birjak majd őket.

2:10 Ez [esik meg] rajtok az ő kevelysegökert, a miert gyalazkodtak es felfuvalkodtak a Seregek Uranak nepe ellen.

2:11 Rettenetes lesz az Úr ellenök, mert elfogyatja a földnek minden istenet, es neki hodol majd kiki a maga lakhelyen, a poganyoknak is minden szigete.

2:12 Ti is, kusiak! Fegyverem öli meg őket.

2:13 És kinyujtja kezet eszak fele, es elveszti Assiriat, Ninivet pusztasagga teszi, kietlenne, mint egy sivatag.

2:14 És nyajak heveresznek bensejeben, mindenfele allatok serege: pelikan es sündiszno halnak parkanyain, az ablakban [azoknak] szava hangzik, a küszöbön omladek leszen, mert lefosztatott a czedrus!

2:15 Íme, a vig varos, a batorsagban lakozo, a mely ezt mondja vala sziveben: Én vagyok es nincs kivülem mas! milyen pusztasagga lőn, vadak tanyajava, a ki atmegy rajta, mind süvöltöz es csapkodja kezet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase