Main Index: Hungarian Bible

Sofonias 1

[1]    [2]    [3]   

1:1 Az Úr igeje, a melyet szolt Sofoniasnak, a Kusi fianak, a ki Gedalias fia, a ki Amarias fia, a ki Ezekias fia, Josiasnak az Amon fianak idejeben.

1:2 Elvesztek, mindent elvesztek e föld szineről, azt mondja az Úr.

1:3 Elvesztek embert es barmot; elvesztem az eg madarait, es a tenger halait es a botrankoztatas eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld szineről, azt mondja az Úr.

1:4 És kinyujtom kezemet Juda ellen es Jeruzsalem minden lakoja ellen, es kiirtom e helyről a Baal maradekat, a balvanypapok nevet a papokkal együtt;

1:5 Azokat is, a kik a haztetőkön az eg seregenek hajlonganak; es azokat, a kik hajlonganak, esküdven az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is;

1:6 Azokat is, a kik elfordultak az Úr követesetől, es a kik nem keresik az Urat es nem tudakoznak felőle.

1:7 Hallgass az Úr Isten orczaja előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert aldozatot keszittetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait.

1:8 És leszen az Úr aldozatanak napjan: megfenyitem majd a fejedelmeket es a kiralyok fiait es mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek.

1:9 És megfenyitem mindazt, a ki a küszöbön ugral ama napon, a kik erőszakkal es csalardsaggal töltik meg az ő uroknak hazat.

1:10 És leszen azon a napon, azt mondja az Úr, kialto szozat a hal-kaputol fogva, es jajgatas az also varosbol, es nagy recseges a halmok felől.

1:11 Jajgassatok, ti, a kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egesz kalmar nep, kivagattatik minden, a ki ezüstöt mer.

1:12 És leszen az időben, megmotozom majd Jeruzsalemet szövetnekkel, es megfenyitem azokat, a kik sajat seprejökön hevernek, a kik ezt mondjak szivökben: sem jot, sem rosszat nem cselekszik az Úr.

1:13 És gazdagsaguk predava lesz, hazaik pedig pusztava. Épitnek hazakat, de nem lakjak, es plantalnak szőlőket, de nem iszszak azoknak borat.

1:14 Közel van az Úrnak nagy napja, közel van es igen siet; az Úr napjanak szava keserves, kialtoz azon a hős [is.]

1:15 Haragnak napja az a nap, szorongatasnak es nyomorusagnak napja; pusztitasnak es pusztulasnak napja; sötetsegnek es homalynak napja; felhőnek es borunak napja.

1:16 Kürtnek es tarogatonak napja a megerősitett varosok ellen es a büszke tornyok ellen!

1:17 És megszorongatom az embereket es jarnak, mint a vakok, mert vetkeztek az Úr ellen, es kiontatik verök, mint a por, es testök, mint szemet.

1:18 Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadithatja meg őket az Úr haragjanak napjan, es az ő feltő szeretetenek tüze megemeszti az egesz földet; mert veget vet, bizony hirtelen vet veget e föld minden lakosanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase