Main Index: Hungarian Bible

Mikeas 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]   

5:1 Seregelj hat egybe, seregek leanya! Ostrommal tamadt ellenünk; palczaval verjek arczul Izrael birajat!

5:2 De te, Efratanak Bethleheme, bar kicsiny vagy a Juda ezrei között: belőled szarmazik nekem, a ki uralkodo az Izraelen; a kinek szarmazasa eleitől fogva, öröktől fogva van.

5:3 Azert odaadja őket, mig a szűlő szűl, de az ő atyjafiainak maradekai visszaternek Izrael fiaihoz.

5:4 És megall, es legeltet az Úrnak erejevel, az Úrnak az ő Istenenek fenseges nevevel, es [batorsaggal] lakoznak, mert ime felmagasztaltatik a földnek hataraig.

5:5 És ő a [mi] bekesseg[ünk]. Ha az Assirus eljő a mi földünkre es megtapodja palotainkat: allatunk ellene het pasztort es nyolcz fejedelmi ferfiut.

5:6 És megrontjak Assiria földjet fegyverrel Nimrod földjet is az ő kapuiban; es megszabadit az Assirustol, ha a mi földünkre eljő es a mi hatarunkba lep.

5:7 És a Jakobnak maradeka olyan leszen a sok nep között, mint az Úrtol valo harmat, mint a zapor a fűnek, mely nem emberben remenykedik, es nem bizik embernek fiaiban.

5:8 És a Jakob maradeka a poganyok között, a sok nep között olyan leszen, mint az oroszlan az erdei vadak között; mint az oroszlan-kölyök a juhoknak nyaja között, a mely ha betör, tipor es tep, es nincs, a ki [tőle] megszabaditson.

5:9 Erőt veszen a te kezed szorongatoidon, es minden ellensegeid kivagattatnak.

5:10 És leszen azon a napon, azt mondja az Úr, kivagom lovaidat közüled, es elvesztem hadi-szekereidet.

5:11 És kivagom földednek varosait, es ledöntöm minden erőssegeidet.

5:12 És kivagom kezedből a bűvszereket, es szemfenyvesztőid nem lesznek neked.

5:13 És kivagom faragott kepeidet es balvanyaidat közüled, es nem imadod többe kezeidnek csinalmanyait.

5:14 És kiszaggatom a te berkeidet közüled es elpusztitom a te varosaidat.

5:15 És haraggal es hevvel allok bosszut a poganyokon, a kik nem engedelmeskedtek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase