Main Index: Hungarian Bible

Abdias 1

[1]   

1:1 Abdias latasa. Így szol az Úr Isten Edomrol: Hirt hallottunk az Úrtol! És hirnök küldetett a nepekhez: keljetek fel es tamadjunk rea haddal!

1:2 Íme, kicsinynye tettelek a nepek között; felettebb utalatos vagy.

1:3 Szived kevelysege csalt meg teged, ki szikla-hasadekokban lakozol, kinek lakohelye magasan van, a ki mondja az ő sziveben: Ki vonhatna le engem a sikra?!

1:4 Ha oly magasra szallnal is, mint a sas, es ha a csillagok köze raknad is feszkedet: onnan is levonnalak, ezt mondja az Úr.

1:5 Ha tolvajok törnenek read, avagy ejjeli rablok, (hogy elpusztittattal!), nem [annyit] lopnanak-e, [a mennyi] elegendő?! Ha szőlőszedők jönnenek read, nem hagynanak-e gerezdeket?!

1:6 Mennyire kifosztogattak Ézsaut; felkutattak rejtett kincseit!

1:7 A hatarig űznek ki összes frigytarsaid; megcsalnak, levernek szövetsegeseid; kenyeredet tőrül vetik alad. Nincsen benne okossag!

1:8 Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-e ki a bölcseket Edombol, es az ertelmet az Ézsau hegyeről?!

1:9 És megremülnek a te vitezeid, oh Teman! hogy kiirtassek mindenki az Ézsau hegyeről az öldökles altal.

1:10 A Jakob öcsed ellen [elkövetett] erőszakert szegyen borul read, es kivagatol mindörökre!

1:11 A mikor vele szembealltal; a mikor serege idegenek rabjava lett, es idegenek törtek be kapujan es Jeruzsalemre sorsot vetettek: olyan voltal te is, mint barmelyik közülök.

1:12 De ne gyönyörködjel öcsednek napjan, az ő szerencsetlensegenek napjan; es ne örvendj a Juda fiain az ő veszedelmök napjan, es ne kerkedjel a szorongattatas napjan.

1:13 Ne törj be nepem kapujan nyomorusaguk napjan; ne gyönyörködjel te is a bajan nyomorusaga napjan; es ne nyulj az ő joszagahoz nyomorusaga napjan;

1:14 A resre se allj fel menekülőit elvesziteni; es ne aruld el az ő megmaradottait a szorongattatas napjan!

1:15 Mert közel van az Úrnak napja minden nepek ellen. A mint cselekedtel, ugy cselekesznek veled; a mit te fizettel, visszaszall fejedre.

1:16 Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, ugy isznak szüntelen az összes nepek; bizony isznak es hörpengetnek, es olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.

1:17 De a Sion hegyen szabadulas leszen, es szentte leszen az, es a Jakob haza birtokba veszi az ő örökseget.

1:18 És a Jakob haza tűz leszen, es a Jozsef haza lang; az Ézsau haza pedig pozdorja; es meggyujtjak es megemesztik őket, es nem marad meg senki Ézsau hazabol, mert az Úr szolott.

1:19 A deliek örökseg szerint birjak az Ézsau hegyet, a sikon lakok pedig a Filiszteusokat. És örökseg szerint birjak az Efraim mezőit es Samaria mezőit; Benjamin pedig a Gileadot.

1:20 Izrael fiainak ez a szaműzött serege azokat, a melyek a Kananeusoke, mind Sarfatig; a jeruzsalemi szaműzöttek pedig, a kik Szefaradban vannak, elfoglaljak majd a deli varosokat.

1:21 És a Sion hegyere szabaditok mennek fel, hogy megiteljek az Ézsau hegyet; es az Úre lesz a kiralysag.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase