Main Index: Hungarian Bible

Ámos 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]   

2:1 Így szol az Úr: Harom bűne miatt a Moabnak, sőt negy miatt, nem forditom el; mert meszsze egette Edom kiralyanak csontjait!

2:2 Tüzet vetek azert Moabra, es az emeszti meg Kerijjoth palotait, es meghal Moab a zajban, [hadi] larma közt, a kürt zengese közben.

2:3 Kivagom a birot közüle, es minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr.

2:4 Így szol az Úr: Harom bűne miatt a Judanak, sőt negy miatt, nem forditom el; mert megvetettek az Úrnak törvenyet es nem tartottak meg rendeleseit. Eltevelyitettek őket az ő hazugsagaik, a melyeket az ő atyaik követtek.

2:5 Tüzet vetek azert Judara, es az emeszti meg Jeruzsalem palotait.

2:6 Így szol az Úr: Harom bűne miatt az Izraelnek, sőt negy miatt, nem forditom el; mert penzert adtak el az igazat, a szegenyt pedig egy öltő saruert.

2:7 A kik a föld porat ahitjak a szegenyek fejere, es a nyomorultak utjat elforditjak. Fiu es az atyja [egy] leanyhoz jarnak, hogy megfertőztessek az en szent nevemet.

2:8 Zalogos ruhakon nyujtozkodnak minden oltar mellett, es az eliteltek borat iszszak az ő istenök hazaban.

2:9 Pedig en irtottam ki előlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czedrusok, erősek, mint a cserfak. Megis kiirtottam gyümölcset felül es gyökeret alul.

2:10 És en hoztalak fel Égyiptom földeről, es negyven esztendeig en hordoztalak a pusztaban titeket, hogy birjatok az Emoreusok földet.

2:11 És profetakat tamasztottam a ti fiaitok közül es nazirokat ifjaitok közül. Nem igy van-e vajjon, Izrael fiai? ezt mondja az Úr.

2:12 De a nazirokat borral itattatok, es a profetakra raparancsoltatok, mondvan: Ne profetaljatok!

2:13 Íme, en [is] lenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a [cseplő] szeker lenyomja a kevekkel teli [szerűt.]

2:14 Elvesz azert a futas a gyorstol, es nem erősiti meg az erőst az ő ereje, es a hős sem menekedhetik.

2:15 Nem allja meg [helyet] az ijj-hordozo sem, nem menekülhet el meg a gyorslabu sem, es a lovon ülő sem menekedhetik.

2:16 És a bator szivű is a hősök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase