Main Index: Hungarian Bible

Hozseas 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]   

1:1 Az Úr igeje, a mely lőn Hoseashoz, a Beeri fiahoz, Uzzias, Jotam, Ákhaz, Ezekias, Judabeli kiralyok idejeben, es Jeroboamnak, a Joas fianak, Izrael kiralyanak idejeben.

1:2 A mikor beszelni kezde az Úr Hoseassal, monda az Úr Hoseasnak: Menj, vegy magadnak parazna feleseget es parazna gyermekeket; mert paraznalkodvan paraznalkodik e föld, nem követven az Urat.

1:3 Elmene tehat es elveve Gomert, Diblajim leanyat; es az teherbe esek, es fiut szűle neki.

1:4 És monda az Úr neki: Nevezd őt Jezreelnek, mert meg egy kis [idő,] es megbüntetem a Jehu hazat a Jezreel vere miatt, es eltörlöm Izrael hazanak kiralysagat.

1:5 És azon a napon leszen az, hogy eltöröm az Izrael ivet a Jezreel völgyeben.

1:6 Ismet teherbe esek, es leanyt szűle. És monda neki [az Úr: ]Nevezd őt Lo-Rukhamahnak; mert nem kegyelmezek többe az Izrael hazanak, hogy akarmikepen könyörülnek rajtok.

1:7 De a Juda hazanak megkegyelmezek, es megtartom őket az Úr, az ő Istenök altal; de nem tartom meg őket iv, vagy kard, vagy haboru altal, sem lovak es lovasok altal.

1:8 Mikor elvalaszta Lo-Rukhamaht, ismet teherbe esek, es fiut szűle.

1:9 És monda [az Úr:] Nevezd őt Lo-Amminak; mert ti nem vagytok az en nepem, s en sem leszek a tietek.

1:10 De megis annyi lesz az Izrael fiainak szama, mint a tenger fövenye, a mely meg nem merettethetik es meg nem szamlaltathatik; es leszen, hogy a hol az mondatott nekik: Nem vagytok az en nepem, ez mondatik nekik: Élő Istennek fiai!

1:11 És összegyűlnek Juda fiai es Izrael fiai együve, es egy fejedelmet valasztanak, es feljőnek az orszagbol, mert nagy lesz a Jezreel napja!

1:12 Mondjatok atyatokfiainak: Ammi! es a ti hugaitoknak: Rukhamah!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase